tammikuu 2022

Ravakka myöntää EU:n maaseuturahastosta tukea alueensa yhdistysten ja yritysten hankkeille. Vuonna 2022 Ravakalla on jaossa noin 800 000 euroa yhdistysten ja yritysten kehittämisideoille. Oletteko pohtineet kylänne harrastusmahdollisuuksien parantamista? Onko ajatuksissa...

Kutsumatta kylässä Vieraslajit kuriin lähiluonnossa Haitalliset vieraslajit on tunnistettu yhdeksi viidestä merkittävimmästä luontokatoa edistävästä tekijästä. Vuonna 2021 Ravakka edisti vieraslajien torjuntaa levittämällä tietoa ja kokoamalla omat paikalliset torjuntajoukot vieraslajitalkoisiin Kutsumatta kylässä -hankkeen avulla.Hankkeella...

megafoni maaseutuohjelman tiedotus satakunnassa Satakunnan Leader-ryhmien Satakunnan ELY-keskuksen, SataKylät ry:n, Satakuntaliiton ja ProAgria Länsi-Suomen yhteisen viestintähankkeen päätavoitteena oli tiedottaa Manner-Suomen maaseutuohjelman, Satakunnan maaseutuohjelman ja Leader-strategioiden mahdollisuuksista ja tuloksista. Yhteinen viestintä maaseutuohjelmasta,...

Yhdistysklinikka osallisuutta, yhteistyötä ja osaamista Hanke tarjosi yhdistyksille ja yhdistystoimijoille neuvontaa yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Hankkeessa kehitettiin toimintatapoja, lisättiin osaamista työpajoin tai hankittiin sitä tarpeen mukaan esimerkiksi viestinnästä. Hankkeella tavoiteltiin lisää ja...