Ravakka tiedottaa: tarjouspyyntö vieraslajien torjuntatalkoiden toteuttamisesta 

Haemme kokenutta talkootapahtumien vetäjää vieraslajientorjuntatalkoisiin.

Leader Ravakka toteuttaa Kutsumatta kylässä-vieraslajien torjuntahanketta yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa maastokaudella 2021. Hankkeessa aktivoidaan kuntalaisia ilmoittamaan vieraslajihavainnoistaan, kannustetaan vieraslajien torjuntaan, tiedotetaan vieraslajeista ja niiden torjuntamenetelmistä ja järjestetään talkootapahtumia paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Talkoot kohdistuvat näillä tiedoin joko jättibalsamiin, jättiputkiin tai espanjansiruetanoihin.

Pyydetään kokonaistarjousta kunnittain seuraavasta: 

Talkootapahtuman valmistelu:  

 • tutustuminen kohteeseen, mahdollinen käynti kohteella
 • käytännön työsuunnitelman teko: mitä tehdään, talkootyömäärän arvio, tarvittavat välineet
 • talkoo-ohjelman laatiminen yhteistyössä toimeksiantajan kanssa

Talkootapahtuman toteutus ja jälkityöt:

 • torjuntamenetelmien opastaminen
 • talkoolaisten työnohjaus
 • torjuntatoimenpiteiden toteutus yhdessä talkoolaisten kanssa
 • jatkotoimenpiteiden ohjeistus
 • roskien asianmukainen hävitys (poiskuljetus) Talkootapahtuman toteutus ja jälkityöt:

Talkootapahtumia tavoitellaan järjestettäväksi 7 kpl alla olevan taulukon mukaisesti. Kohdehaku on parhaillaan käynnissä, mutta alustavasti kohteet ovat tiedossa Vehmaalta (jättiputki tai jättiputki ja jättibalsami) ja Uudestakaupungista (espanjansiruetana). Mikäli kunnasta ei löydy soveltuvaa kohdetta talkootapahtumalle on tarjouspyyntö aiheeton sen osalta.

Voit tarjota kaikista tai vain määrittelemiesi kuntien talkootapahtumista. Pidätämme oikeuden valita vain osa tarjoamistasi kohteista toteutettavaksesi.  Voit käyttää tarjousta laatiessasi oheista taulukkoa apuna.

Edellytämme:  

 • Osaamista kohteilla torjuttavien vieraslajien hävittämisestä
 • Oman auton käyttöä + vetomahdollisuus peräkärrylle
 • Kokemusta ja osaamista vapaaehtoistyöntekijöiden ohjaamisesta tai/ja talkootapahtumien järjestelyistä

Ajankohdat, yhteistyökumppanit, muuta liittyvää 

Talkoot järjestetään yhteistyössä paikallisten yhdistystoimijoiden kanssa, mutta ne ovat avoimia osallistua kenelle vain.

Talkoot järjestetään joko arki-iltaisin tai viikonloppuisin. Talkootapahtumien ajankohdat määräytyvät kunnittain ja kohteittain ensisijaisesti torjuttavan lajin ja toissijaisesti tarjoajan ja muiden paikallisten yhteistyökumppanien mukaan. Talkoita voidaan järjestää myös samanaikaisesti useammalla kohteella, mikäli tarjoajalla riittää resursseja tähän. Ensimmäiset talkoot tulisi pystyä järjestämään jo kesäkuun alussa. Kaikki talkoot tulisi olla toteutettuna viimeistää elokuun puolivälissä, mutta ensisijaisesti lajityypilliseen torjunta-aikaan. Tarjoaja voi esittää alustavia talkooajankohtia talkoo-ohjelmineen tarjouksen yhteydessä.

Tarjoaja voi myös esittää vaihtoehtoisia tai täydentäviä osia erikseen hinnoiteltuna. Näiden käytöstä sovitaan erikseen.

Pyydetään esittämään myös lisätuntihinta. Lisätunneista sovitaan tarvittaessa erikseen.

Matkakulut korvataan erikseen valtion korvauskäytännön mukaan tarjoajan toimipaikan osoitteesta lukien.

Leader Ravakka vastaa talkootapahtumista tiedottamisesta, paikallisten yhteistyökumppanien sopimisesta, talkoissa käytettävästä tarpeistosta ja talkoomuonituksen kustannuksista. Talkoovälineistön ja muonituksen osalta käytännöt ja vastuut sovitaan talkookohteittain.

Valintaperusteet 

Valitsemme toteuttajan kunnittain hinnan (myös matkakulut huomioidaan), osaamisen sekä talkootapahtumien järjestämiskokemuksen perusteella.

Tarjouksen jättö ja voimassaolo

Tarjous jätettävä toimisto@ravakka.fi tiistaihin 1.6. klo 16:00 mennessä. Otamme yhteyttä ainoastaan valittuun/valittuihin tarjoajiin ja pidätämme oikeuden olla valitsematta ketään. Tarjousten tulee olla voimassa 15.6. saakka.

Lisätiedot 

lisätietopyynnöt sähköpostitse tuuli.jansson@ravakka.fi tai 044 7929007. Lisätietopyyntöihin vastaukset julkaistaan kaikille www.ravakka.fi.

Yhteyshenkilö
Tuuli Jansson
Leader Ravakka
tuuli.jansson@ravakka.fi
044 7929007

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin