Ympäristöneuvontaa yhdistyksille

Leader Ravakka auttaa yhdistyksiä ympäristöön liittyvissä kysymyksissä, toimenpiteiden suunnittelussa ja tukee niiden toteuttamisessa. 

Neuvontaa, tukea, verkostoja ja asiantuntijuutta:

 •  Toiminnan aloittaminen ja kehittäminen: miten edetä?
 •  Verkostoituminen: tekijöitä vertaisia ja asiantuntijoita
 •  Ideoita, malleja, tietoa, menetelmiä ja laitteita
 •  Vesistöjen hoito, vesien tila
 •  Ravinteiden sitominen, kosteikot ja suojavyöhykkeet
 •  Perinnemaisemat ja perinnebiotooppien hoito
 •  Luonnon virkityskäyttö ja rantojen monikäyttö
uimari joessa

Nyt haettavana olevat avustukset

 • Ympäristöavustukset
 • Vieraslajien hallinta
 • Vesistöjenhoito
 • Järjestö-Helmi

Hakuaika 18.10.-30.11.2021.

Järvi&MeriWiki

Järvi-Meriwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä.

Ympäristöneuvojat apunanne

Yhteisö- ja ympäristökoordinaattorimme Tuuli Jansson (MMM, metsänhoitaja) auttaa toimijoiden oman toiminnan kehittämisessä sekä vesistökunnostuksiin, virkistyskäyttöön, luonnon- ja maisemanhoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Ympäristöneuvonta mahdollistetaan Leader Ravakan Ympäristö jossa elämme –neuvontahankkeella 2019-2021.