Ympäristöneuvontaa yhdistyksille

Leader Ravakka auttaa yhdistyksiä ympäristöön liittyvissä kysymyksissä, toimenpiteiden suunnittelussa ja tukee niiden toteuttamisessa. 

Neuvontaa, tukea, verkostoja ja asiantuntijuutta:

 •  Toiminnan aloittaminen ja kehittäminen: miten edetä?
 •  Verkostoituminen: tekijöitä vertaisia ja asiantuntijoita
 •  Ideoita, malleja, tietoa, menetelmiä ja laitteita
 •  Vesistöjen hoito, vesien tila
 •  Ravinteiden sitominen, kosteikot ja suojavyöhykkeet
 •  Perinnemaisemat ja perinnebiotooppien hoito
 •  Luonnon virkityskäyttö ja rantojen monikäyttö
uimari joessa

Nyt haettavana olevat avustukset

 • Ympäristöavustukset
 • Vieraslajien hallinta
 • Vesistöjenhoito
 • Järjestö-Helmi

Hakuaika 18.10.-30.11.2021.

Järvi&MeriWiki

Järvi-Meriwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä.

Ympäristöneuvojat apunanne

Yhteisö- ja ympäristökoordinaattorimme Tuuli Jansson (MMM, metsänhoitaja) auttaa toimijoiden oman toiminnan kehittämisessä sekä vesistökunnostuksiin, virkistyskäyttöön, luonnon- ja maisemanhoitoon liittyvissä kysymyksissä. 

Ympäristöneuvojamme Timo Vaahtoranta (FM, biologi) avustaa monenlaisessa paikallisessa toiminnassa, joka pyrkii esimerkiksi vedenlaadun paranemiseen, vesistöjen kuormituksen vähenemiseen, elinympäristöjen ennallistamiseen ja perinneympäristöjen kunnostamiseen.

Ympäristöneuvonta mahdollistetaan Leader Ravakan Ympäristö jossa elämme –neuvontahankkeella 2019-2021.  

Timo Vaahtoranta kuvassa vaaleansinisen puutalon edessä