Ympäristöneuvontaa yhdistyksille

Pohdituttaako lähivesien tila? Onko kiinnostusta huolehtia perinnebiotoopeista? Leader Ravakalla on meneillään Ympäristö jossa elämme -hanke (2019-2021), jossa  autetaan paikallisia yhdistyksiä ympäristöön liittyvissä kysymyksissä ja ympäristötoimenpiteiden suunnittelussa. Ravakan tavoitteena on tarjota alueen asukkaille apua luonnonympäristöihin liittyvien kysymysten ratkomisessa ja osaltaan lisätä ympäristötietoisuutta.

Apua on tarjolla esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

  • Vesistöasiat ja vesien kunto
  • Perinnemaisemat
  • Kosteikot
  • Ravinteiden käyttö 

Neuvonta on suunnattu yhdistyksille, mutta apua voi kysyä kuka tahansa.

uimari joessa

Ympäristöneuvoja apunanne

Ympäristöasioista vastaa osa-aikainen ympäristöasiantuntija Pekka Alho. Hän on aloittanut Ravakassa maaliskuussa 2019. Pekka tuntee erinomaisesti sekä aiheen että alueen. Hän on ollut mm. laatimassa makeanveden altaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaa sekä työskennellyt Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantamiseksi. Lisäksi hän on vetänyt lukuisia muita hankkeita Vakka-Suomen alueella ja tehnyt erilaisia ympäristökartoituksia. Turun AMK:ssa työskentelevälle Alholle ovat tuttuja niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin rahoitusinstrumentit, joita ympäristönhoitotoimenpiteissä voidaan hyödyntää. Ota rohkeasti yhteyttä.