Vesistökunnostuksen uusi teemasivusto julkaistu. Verkostotilaisuus Mynämäellä 19.6.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisema teemasivusto on kattava tietopaketti vesistöjen kunnostamisesta. Sivusto on suunnattu erityisesti vesistökunnostuksia suunnitteleville toimijoille Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto järjestää verkostotilaisuuden ja työpajan Mynämäellä maanantaina 19.6. klo 17.30-19.30. Paikkana on Mynämäen kunnanvirasto os. Vehmaantie 111, Mynämäki. Ohjelmassa ajankohtaiset asiat, verkostoitumista ja hanketyöpaja. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti yhdistystoimijoille, mutta muutkin vesistökunnostuksista ja vesiensuojelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita avoimeen ja maksuttomaan tilaisuuteen. Voit ilmoittautua tilaisuuteen täällä to 15.6. mennessä.

Vesistökunnostukset tähtäävät vesistöjemme ekologisen tilan parantamiseen

Vesistökunnostuksilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan kohdevesistön ekologista tilaa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kunnostushanke voi edistää vesistössä monia tavoitteita, kuten vedenlaadun ja kalaston tilan paranemista, luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja näiden myötä virkistysarvojen lisäämistä.

Alueen verkostoista puhtia vesistökunnostamiseen

Onnistuneen kunnostushankkeen taustalla vaikuttavat usein toimivat yhteistyöverkostot. Verkostoitumisen helpottamiseksi sivustolle on koottu tietoa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen toimijoista sekä vinkkejä hyvään verkostoitumiseen. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa vesistökunnostuksiin sopivista hankerahoituksista.

Käytännön ohjeita kunnostushankkeisiin

Tietopaketin ideana on tarjota vesistökunnostajille ajantasaista tietoa ja mahdollisimman käytännönläheisiä ohjeita kunnostushankkeen toteuttamiseen. Teemasivustolla käydään muun muassa seikkaperäisesti läpi, mitä vaiheita hankeprosessiin kuuluu tavoitteiden asettamisesta seurannan järjestämiseen. Sivustolle on koottu myös yksityiskohtainen opas hyvän avustushakemuksen laadinnasta sekä listattu hyödyllisiä tietolähteitä hankkeiden suunnittelua varten. Näistä tietolähteistä voit etsiä itsenäisesti ja ilmaiseksi tietoja esimerkiksi kohdevesistön ja sen valuma-alueen ominaispiirteistä.

Uusi teemasivusto: Vesistökunnostukset – Varsinais-Suomi ja Satakunta (ely-keskus.fi)

Voit olla yhteydessä myös Ravakkaan, jos kiinnostuksesi heräsi.

Lisätietoja:

Leevi Ahonen, suunnittelija
Vesiyksikkö
Varsinais-Suomen ELY-keskus
leevi.ahonen@ely-keskus.fi