Leader-rahoitus yrityksille

Yrittäjä tai yrittäjäksi aikova, jos yrityksesi sijaitsee maaseudulla, voit saada tukea:

 • yritystoiminnan suunnitteluun
 • yritystoiminnan kokeiluun
 • osa-aikaisen tai päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen
 • olemassa olevan yrityksen ostamisen suunnitteluun
 • kehittämisen tai investoinnin edellytysten selvittämiseen ja hakemisen valmisteluun.
 • yritystoiminnan kehittämiseen
 • yritystoiminnan aloittamisen tai laajentamisen investointeihin

Erityisesti haluamme kannustaa yrityksiä yhteistyöhön, johon yritysryhmähankkeet ovat erinomainen työkalu.

Millainen yritys voi saada Leader-tukea?

Voit saada kehittämis- tai investointitukea, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias ja toimit yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
 • yrityksesi on max 5 henkilöä työllistävä mikroyritys
 • yrityksesi sijaitsee maaseudulla *
 • yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • työntekijöilläsi on riittävä ammattitaito
 • yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

Osa- tai kokoaikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen voit saada tukea, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias
 • sinulla tai perustettavan yrityksesi määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta
 • perustettava yrityksesi sijaitsee maaseudulla *
 • perustettavalla yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • perustettava yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

Yritystoiminnan kokeiluun voit saada tukea jo alle 18-vuotiaana.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

Muutamat toimialat on rajattu tukien ulkopuolelle. Tällaisia ovat esim. liikennöinti, koneurakointi, vähittäiskauppa ja energiaturpeen tuottaminen.

* 95 % Suomesta on maaseutua. Huomaathan, että osa Rauman keskusta-alueesta on rajattu maaseuturahaston tuen ulkopuolelle. Voit tarkistaa aluerajauskartasta osoitteen perusteella, toimiiko yrityksesi tukialueella.  Karttapalveluun pääset tästä.
Huom! Laitilan ja Uudenkaupungin paikalliskeskukset luetaan niitä ympäröivään maaseututyyppiin, eli ydinmaaseutuun.

Mihin tukea voi saada ja miten sitä haetaan?

Erilaisia tukimuotoja ovat esimerkiksi investointi- ja kehittämistuet, aloittavan yrittäjän tuet, kokeilutuki, maatalouden kokeilutuki sekä yritysryhmähankkeet. Tutustu tarkemmin yritystukimuotoihin.

Hakuprosessiin ja hankkeen etenemiseen voit tutustua sivulla Yritystuen hakeminen.

Yrityksiä hankeasioissa auttavat Ulla Kallio ja Heidi Jaakkola. Katso yhteystiedot.

Aiemmin toteutettujen yritysten hankkeisiin voit tutustua Sankariyrittäjät-lehden, Ravakan hankekartan sekä sivun alareunasta löytyvien tarinoiden kautta. 

Oletko sinäkin sankariyrittäjä?

Ilman työpaikkoja ei ole kehitettävää maaseutua, joten yrittäjänä olet keskeisin maaseudun kehittäjä. Sankariyrittäjät -lehti paketoi tukimahdollisuudet, joita EU:n maaseuturahasto yrityksille tarjoaa. Yli 20 yritystä kertovat lehdessä tarinansa, miten hyödynsivät neuvontaa ja rahoitusta. Innostu ja kehitä – maaseuturahasto on mukana matkassasi!

Startti-Leaderistä apua pieneen kehittämiseen

Startti-Leader on Leader Ravakan oma yritystuki. Startti-Leaderistä myönnetään tukea (100-1000 euroa) pienille 1-2 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka toimivat Leader Ravakan toiminta-alueella. Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys on Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:n jäsen. Tuen haku on jatkuva. Hakemukset käsitellään Leader Ravakassa mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta.

Tutustu Startti-Leaderiin!

Lapsi hyppää ponkkulaudalta voltin Noitajärveen.

Harvaan asutun ja ydinmaaseudun mikroyrityksille tukia mm. uusiutuvan energian investointeihin ja omistajanvaihdoksiin

Uusi rahoituskausi tuo mukanaan uusia, vain Leader-ryhmistä haettavia yritystukimuotoja maaseudun mikroyrityksille. 

Harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla toimivat max 5 htv työllistävät mikroyritykset voivat hakea tukea (30%) investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa tai yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta.

Kehittämistuella voit hankkia asiantuntija-apua kehittämistoimien tai investoinnin suunnitteluun ja hakemuksen valmisteluun. Tuet myönnetään vakioituina kertakorvauksina.

 • kehittämis- tai investointituen hakemisen valmisteluun 2 000 euroa
 • vakiintuneen yritystoimintasi kehittämiseen 3 000 euroa.

Lisäksi on tullut uusi tukimuoto omistajanvaihdoksiin. Yrityksen ostoa suunnittelevalle henkilölle tai yritykselle myönnettävällä 2500 tai 5000 euron suuruisella tuella voidaan hankkia asiantuntijapalveluita.

Tukia haetaan Hyrrä-järjestelmässä, kuten muitakin maaseudun yritystukia.

aurinkopaneelit

Esimerkkejä yritysten hankkeista ja ajankohtaista yritystuista

Nainen jäätelöpyörän kanssa
Sankariyrittäjät
Rakkaudesta jäätelöön

”Jos pystyisin tekemään mitä vain, tekisin jäätelöä ja perustaisin jäätelökahvilan”, ajatteli Jenna Bergström muutettuaan perheensä kanssa Uuteenkaupunkiin. Oletko koskaan tavannut ihmistä, joka ei pidä jäätelöstä? Erityisesti kesällä tuo kylmä herkku

Lue lisää
Sankariyrittäjät
Kallionkolossa viihtyy ja voi hyvin!

Pyhärannan Hirslahteen vuonna 2021 avattu Kallionkolo tarjoaa kahvilan palveluita, majoitusta, hierontaa ja elämyksiä merellisessä maalaismaisemassa. Leader Ravakka myönsi hankkeelle 20 prosentin investointituen. Jenni Teräväinen ja Veeti Kallio muuttivat Pyhärantaan kesällä 2020. Kesällä 2021

Lue lisää
Laatikkokaupan yrittäjä Kirsi Pitkanen
Sankariyrittäjät
Laatikkokauppa muutti maalle – vastuulliset puutuotteet syntyvät alusta loppuun entiseen Köyliön kunnanvirastoon remontoiduissa tiloissa

Nosturi kunnanjohtajan huoneen tilalle, valtuustosalin tammiparketti verstaan kattoon, pääoven tilalle katkaisulinja… Köyliön entinen kunnanvirasto muuntui Laatikkokaupan tuotanto- ja myymälätiloiksi. Helsinkiläissyntyinen Kirsi Pitkänen muutti yrityksensä, itsensä sekä henkilökuntansa pääkaupunkiseudulta Säkylän Köyliöön

Lue lisää