Leader-rahoitus yhdistyksille

Yhdistystoimija, voimme tukea EU:n maaseuturahastosta yleishyödyllisiä yhdistyksiä esimerkiksi investoinneissa sekä toiminnan käynnistämisessä ja  kehittämisessä. Erityisesti haluamme kannustaa alueemme asukkaita yhteisölliseen toimintaan.

Leader-hankkeella toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Leader-hankkeet lähtevät tarpeesta ja niiden tuloksena syntyy aina jotakin uutta.  Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. 

Hakijana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Myös yksityisoikeudellinen yhteisö voi olla hakijana, mikäli sen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu.

Leader-tuen haku on jatkuva. Poikkeuksena ovat teemahankkeet.

Huomaathan, että osa Rauman keskusta-alueesta on rajattu maaseuturahaston tuen ulkopuolelle. Voit tarkistaa aluerajauskartasta osoitteen perusteella, toimiiko yhdistyksesi tukialueella.  Karttapalveluun pääset Ruokaviraston yritystukisivulta.

Ravakka auttaa - ota yhteyttä!

Ole yhteydessä Leader-ryhmään jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun joka vaiheessa. Yhdistyksiä hankeasioissa auttaa Juuliska Seikola. Voit myös kokeilla Leader-pikatestillä, täyttääkö ideasi Leader-hankkeen edellytykset. Testin löydät sivun alaosasta.

Hankkeen hakijalle

Ohjeita hankkeen suunnitteluun ja tuen hakemiseen.

Hankkeen toteuttajalle

Vastauksia kysymyksiin, miten tulkita tukipäätöstä ja miten hakea maksua.

Hyvän hankkeen tunnuspiirteet

  • Selkeä, konkreettinen ja realistinen tavoite
  • Huolellinen valmistelu ja hyvä suunnittelu
  • Toimiva ja tavoitteisiin nähden riittävä yhteistyö
  • Aktiivinen ja säännöllinen viestintä hankkeen aikana ja sen jälkeen
  • Oikein mitoitettu kustannusarvio, josta on helppo pitää kiinni ilman ylityksiä
  • Tuloksellisuus, vaikuttavuus ja hyödyllisyys ovat mitattavissa
  • Aktiviinen ja asiantunteva toteuttajajoukko
  • Toteuttaa asioita, joilla on pitkäaikaisia ja kestäviä vaikutuksia myös hankkeen päättymisen jälkeen

Mihin Leader-rahaa voi saada?

Leader-tukea voidaan myöntää monipuoliseen kehittämiseen ja hyvin erilaisiin investointeihin. Parhaiten vihiä saat tutustumalla esimerkkeihin.

Satakunnan Sankariyhdistykset -lehdessä oman hankkeensa tarinan kertovat mm. kyläyhdistys, urheiluseura, nuorisoteatteri, marttayhdistys, sirkus, elävien kuvien yhdistys ja meripelastusseura.

Haloo maaseutu-sivustolta löydät monipuolisia esimerkkejä varsinaissuomalaisten yhdistysten Leader-hankkeista. 

Muut palvelumme yhdistyksille

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta! Rahoituksen ja hankeneuvonnan  lisäksi tarjoamme yhdistyksille monipuolista apua ja neuvontaa esimerkiksi ympäristö- ja vesistökunnostuksiin, kestävään kehitykseen, kansainvälisyyteen sekä luontoreittien ja -kohteiden ylläpitoon liittyen. Tutustu asiantuntijapalveluihimme alla olevasta linkistä.

Neuvontamme on aina maksutonta. 

Testaa saisitko Leader-rahaa!

Onko teillä idea, joka kaipaisi rahoitusta? Tee pikatesti ja katso, täyttyvätkö tärkeimmät ehdot. 

Ravakka rahaa