Energia-avustusten haku auki kylätaloille

Suomen Kotiseutuliitto jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta harkinnanvaraisen avustuksen yhteisöllisille taloille omistaville yhteisöille kohonneiden sähkö- ja lämmityskustannusten nousun johdosta. Avustuksen hakuaika on 6.3.–11.4.2023

Mihin avustus on tarkoitettu?

Avustus on tarkoitettu kylätaloja, seurantaloja tms ylläpitävien yhteisöjen tukemiseen vallitsevan energiakriisin aikana.

Avustus kohdistuu 1.10.2022–30.4.2023 aikana kohonneista energiakuluista aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustusta voidaan käyttää 1.1.–31.12.2023.

Mikä on avustuksen tavoite?

Tavoitteena on tukea seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta energiakriisistä johtuvan poikkeuksellisen tilanteen aikana. Avustuksen hakijoita kannustetaan energian säästöön kestävällä tavalla.

Kenelle avustusta voidaan myöntää?

Avustusta voidaan myöntää seurantalomaista rakennusta ylläpitäville yleishyödyllisille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille, osakeyhtiöille, puolueosastoille ja säätiöille. Näitä ovat työväenyhdistykset, nuorisoseurat, maamiesseurat, pienviljelijäin yhdistykset ja osastot, raittiusyhdistykset, marttayhdistykset, VPK-yhdistykset, kotiseutuyhdistykset, maataloustuottajain yhdistykset, manttaalisäätiöt, kyläyhdistykset, puolueosastot ja urheiluseurat sekä muut vastaavat yleishyödylliset yhteisöt. Kunnat ja kuntayhtymät eivät voi saada avustusta. Avustusta ei myöskään voi saada rekisteröimätön yhteisö.

Rakennusta ylläpitävän yhteisön tulee omistaa tai pitkäaikaisella vuokrasopimuksella hallita vapaassa kansalaiskäytössä olevaa seurantalomaista rakennusta, jonka käyttö on vakiintunutta. Mikäli yhteisö on kiinteistöllä tai rakennuksessa vuokralla, tulee yhteisön vastata talon ylläpitokuluista.

Mikäli rakennuksen omistaa useampi yhteisö, tulee avustusta hakea yhden yhteisön nimissä muilta saadulla valtakirjalla. Hakulomakkeelle merkitään vain hakemiseen valtuutetun yhteisön tiedot. Muiden yhteisöjen allekirjoitettu valtakirja, jossa muut omistajat valtuuttavat hakijan hakemaan avustusta, liitetään sähköiseen hakemukseen liitteeksi.

Hakijayhteisöllä voi olla elinkeinotoimintaa, mikäli sen tuotot käytetään yhteisön sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan.

Hakijayhteisön toiminnan tulee olla vakiintunutta. Ohjeellinen raja on, että talo on ollut käyttökunnossa ja käytössä vähintään vuonna 2019 ja sen jälkeen.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen on täytettävä seuraavat kriteerit:

Talo on vapaassa kansalaiskäytössä. Se on rakennettu seurantaloksi tai työväentaloksi ja taloa käytetään vapaaseen kansalaistoimintaan. Vaihtoehtoisesti rakennus on kylätalo tai kaupunginosatalo, jossa on ainakin yksi suuri kokoontumistila ja sitä palvelevia yleisiä tiloja.

Ainakin suurinta osaa talosta käytetään sekä yhdistystoiminnan tilana että harrastus-, kokoontumis- ja juhlatilana.

Rakennuksessa on lämmitettynä ja ympärivuotisessa käytössä vähintään yksi suurehko kokoontumistila aputiloineen, mutta tilan ei tarvitse olla sali.

Taloa ylläpitävä yhteisö päättää talon toiminnasta, ja järjestää itse siellä toimintaa. Lisäksi yhteisö antaa talon vastikkeetta tai vastikkeella ulkopuolisen käyttöön osittain tai osa-aikaisesti. Käytännössä muita käyttäjiä ovat seudun muut yleishyödylliset yhteisöt, vapaa sivistystyö ja seudun asukkaat ja muut toimijat.

Avustuksen kohteena eivät tule kyseeseen:

Vain rajatun kansalaispiirin käytössä olevat rakennukset

Pelkästään kesäkäytössä olevat rakennukset

Jatkuvasti kaupalliseen toimintaan, yritykselle tai kunnalle vuokratut tilat

Urheiluseurantalot, joiden hallimaista tilaa käytetään vain urheiluun

Pelkästään teatterina tai elokuvateatterina toimivat rakennukset

Huoneisto ja siitä vastikkeen maksaminen

Avustusta myönnetään yhteisöllisten talojen energiakustannuksiin. Energia-kustannuksia tässä avustushaussa ovat:

sähkökulut

polttoainekulut, mm. öljy, kaasu, hake ja muut biopolttoaineet

kaukolämpömaksut

lämmityslaitteiston välttämättömien vuosihuoltojen ja huoltokorjausten kustannukset.

Lisätiedot ja haku: Seurantalojen energia-avustus 2023 – Suomen Kotiseutuliitto