Teetkö etätyötä Raumalla tai Laitilassa? Vastaa kyselyyn!

Rauman ja Laitilan kaupungit yhteistyössä Leader Ravakan kanssa ovat avanneet kyselyt etätyöskentelystä. Kyselyillä selvitetään etätyön vaikutuksia paikallisten ihmisten hyvinvointiin ja liikkumiseen. Samalla kartoitetaan etätyöntekijöiden kaipaamia palveluita, ja pyritään saamaan selkeämpää käsitystä siitä, miten paljon etätyötä alueella tehdään. Kyselyt ovat tarkoitettu sekä asukkaille että alueella etätyötä tekeville vapaa-ajan asukkaille.  

Raumalla ja Laitilassa etätyö nähdään mahdollisuutena. Kaupungit ovat kiinnostuneita selvittämään etenkin korona-aikana tehdyn etätyön hyvinvointi-, ympäristö- ja talousvaikutuksia. Saadun tiedon perusteella voidaan kehittää uudenlaisia tapoja tukea etätyöskentelyä kaupunkikeskusten ulkopuolella.

– Etätyön yleistyminen on synnyttänyt mielenkiintoisia mahdollisuuksia maaseudulle. Haluamme kuulla Raumalla ja Laitilassa etätöitä tekevien ajatuksia etätyön eduista, haasteista ja kehittämiskohteista, yritysasiantuntija Mirja Kotiranta Rauman kaupungilta sanoo.

– Voimme saada etätyön kautta Raumalle ja Laitilaan uutta vireyttä ja parhaimmassa tapauksessa uusia asukkaita. Kyselyn avulla kartoitamme nykytilannetta ja keräämme tietoa, jonka avulla voimme tukea etätyöntekijöitä tulevaisuudessa paremmin, ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste Laitilan kaupungilta sanoo.

Etätyökartoitus ja etätyömahdollisuuksien kehittäminen ovat osa Leader Ravakan rahoittamaa kansainvälistä hanketta. Rauman ja Laitilan kaupungit ovat pilottialueina Ravakan Smart Villages – Älykkäitä ratkaisuja ja mitattavia tuloksia (SEROI+) -hankkeessa, joka vahvistaa maaseudun yhteisöjen älykästä ja kestävää tekemistä auttamalla toimijoita luomaan ja suunnittelemaan uusia palveluita sekä toimintamalleja.

– Hankkeen tarkoituksena on saada kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat mukaan kehittämään alueelleen uusia palveluita, hankekoordinaattori Minna Kivimäki Leader Ravakasta kertoo.

SEROI+ -hanke toimii apuna, kun kehitetään uusia mittareita sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden mittaamiseen. Tavoitteena on saada myös nämä kestävyyden ulottuvuudet paremmin osaksi paikallista päätöksentekoa. SEROI+ viittaa arviointimenetelmään, jota käytetään työkaluna hankkeessa. Menetelmän avulla tarkastellaan uutta toimintaa kehitettäessä sen taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia etuja.

Hankkeen avulla tuodaan myös älykkäiden kylien käsitettä esiin koko Ravakan alueella. EU-politiikassa Älykkäät kylät eli Smart Villages viittaa digitalisaation hyödyntämisen lisäksi erityisesti kestävää kehitystä edistävään toimintaan. Älykkäissä kylissä toimitaan tavoitteellisesti, yhteistyötä tehden ja vastuuta jakaen yhteisön hyvinvointi edellä mennen.

 

Etätyökysely Rauman kaupungin asukkaille

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi 10-korttia Narvijärvellä sijaitsevalle Puusaunalle ja yksi 100 euron lahjakortti Rauman Kiulu- ja Tynnyritehtaalle.  Vastausaikaa on 31.10. asti.

Vastaa Rauman etätyökyselyyn!

Etätyökysely Laitilan kaupungin asukkaille

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi 70 euron lahjakorttia Saloniemen Juustolaan ja yksi 100 euron lahjakortti Maammekauppaan. Vastausaikaa on 31.10. asti.

Vastaa Laitilan kyselyyn!

 

Lisätietoja antavat:

Laitilan kaupunki
ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste
tuija.kailaste@laitila.fi

Rauman kaupunki
yritysasiantuntija Mirja Kotiranta
mirja.kotiranta@rauma.fi

Leader Ravakka
hankekoordinaattori Minna Kivimäki
minna.kivimaki@ravakka.fi