Smart Villages - Älykkäitä ratkaisuja ja mitattavia tuloksia (SEROI+)

Hankkeessa toteutetaan kaksi toimenpidekokeilua tai pilottia yhteistyössä Laitilan ja Rauman kaupunkien kanssa. Piloteissa yhdistyy avoimen innovaation yhteistyömalli sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöön sijoitetun pääoman tuoton analyysiin (=SEROI+). Toimenpidekokeiluissa hyödynnetään yhdessä hankkeen kansainvälisten kumppanien kanssa kehitettävää koulutus- ja tukipakettia online-työkaluineen olemassa olevan SEROI+-metodologian ja prosessin käyttöönottamiseksi.

SEROI+-metodologia auttaa ymmärtämään minkälaisilla toimilla voidaan saavuttaa suurin taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen etu alueella.  Samalla hankkeessa tehdään tunnetuksi Smart Villages -konseptia sekä SEROI+-prosessin opetuksia erilaisten työpajojen, tapahtumien ja muun yhteistyön avulla.

Hankkeesta vastaa Leader Ravakka, joka koordinoi hankehallintoa, alueellisia toimenpidekokeiluita yhteistyössä alueellisten hankekumppanien kanssa, yhteydenpitoa kansainvälisiin hankekumppaneihin sekä valmistelee Ravakan alueelle ja ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja.

SEROI+-prosessi noudattaa alla esiteltyä viiden askeleen toimintamallia:

 

SEROI+-prosessin 5 askelta

1. Määritellään paikalliset tavoitteet
2. Tuodaan toimijat saman pöydän ääreen
3. Suunnitellaan yhdessä uutta
4. Asetetaan indikaattorit, jolla mitataan tuloksia
5. Toimeenpannaan suunnitelman mukaisesti ja seurataan toimenpiteen onnistumista ja muokataan suunniteltua tarvittaessa

Molemmissa toimenpidekokeiluissa SEROI+-metodologia auttaa toimenpidekokeiluun osallistuvia valikoimaan lopputulemat, indikaattorit ja arvot, joita ennustetaan ja joiden avulla seurataan sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllistä vaikutusta.

Laitilan ja Rauman toimenpidekokeiluiden on alustavasti suunniteltu keskittyvän etätyöskentelyn, liikkumisen ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin ja haasteisiin.

ilmapalloja taivaalla

TOTEUTUSAIKA

15.1.2021 – 31.12.2023

KUSTANNUSARVIO

Hankkeen kustannusarvio vuosille 2021–2022 on 86 000 €, josta julkisen tuen osuus on 95%

ALUEELLISET KUMPPANIT

Laitilan kaupunki

Rauman kaupunki

KANSAINVÄLISET KUMPPANIT

Kilkenny LEADER Partnership Irlannista

FORUM Connemara CLG Irlannista

LAG Valle d’AOSTA Italiasta

KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä hankekoordinaattori Tiina Heroon: https://ravakka.fi/yhteystiedot/