Leader-toiminta tuo EU:n lähelle – osallistumalla voimme vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme 

Kuten olet jo saattanut huomata, me työstämme täällä Ravakassa tulevaa strategiaa eli paikallista kehittämisohjelmaa. Tuleva strategia määrittelee pitkälti, mitä voimme tehdä ja rahoittaa tulevina vuosina aivan samaan tapaan kuin Loisto-strategia on viime vuosina tehnyt.

Strategiaa ei kuitenkaan työstetä yksin. Me haluamme kuulla mahdollisimman laajalti alueen ihmisiltä, mitä meidän tulisi strategiassamme linjata. Ravakan velvollisuus ja etuoikeus on osallistaa alueen asukkaita, yrittäjiä, kehittäjiä ja muita toimijoita strategiatyöhön. Meille osallistaminen merkitsee sitä, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ja heille myös aktiivisesti tarjotaan tilaisuuksia kertoa mielipiteensä.

Paikalliset tietävät itse parhaiten, mitä oma kotiseutu tarvitsee. Viime vuonna ja erityisesti kesällä Lauteilla ja laavuilla -kampanjan myötä keräsimme kaikkien kynnelle kykenevien ajatuksia kotiseudusta. Saimme yli 700 vastausta kolmen kysymyksen kyselyymme. Kyselyn tulosten perusteella uudessa strategiassa avainasemaan nousevat lapset ja nuoret, ympäristö ja kestävä kehitys sekä matkailun kehittäminen. Ei syytä huoleen, myös Leader-toiminnan kestosuosikit yrittäjyys, yhdistysten toiminta sekä kylien elinvoimaisuus tulevat olemaan prioriteettilistalla.

Entä mihin strategiaa oikein tarvitaan? Strategiatyömme on osa suurempaa vyyhtiä, joka liittyy Euroopan unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaan, Common Agricultural Policy (CAP), ja sen uuteen rahoituskauteen. Leader-toimintaa rahoitetaan osana tätä, ja 42 prosenttia Leader-rahoituksesta tuleekin suoraan EU:lta. Euroopan komissio ei vain anna linjauksia, vaan haluaa kuulla meitä. Esimerkiksi kun tammikuussa järjestimme henkilökunnallemme, hallituksellemme ja Ravakan nuorisotyöryhmäläisille työpajan, jossa visioimme alueemme tulevaisuutta 20 vuoden päähän, nämä varsinaissuomalaisten ja satakuntalaisten näkemykset otetaan nyt huomioon, kun komissio laatii maaseutualueita koskevaa pitkän aikavälin visiotaan. Tiesitkö, että Leader-toimintatapa on käytännössä ainut toimintamalli, jossa alueen ihmiset saavat itse päättää, mihin EU-euroja käytetään? Vaikuttamismahdollisuuksia on, jos niihin uskaltaa tarttua!

Kuvassa EU komission 9 tavoitetta tulevalle rahoituskaudelle

Euroopan komissio on asettanut 9 erityistavoitetta seuraavalle seitsemälle vuodelle. Näitä mekin Ravakan strategiaa työstäessä pohdimme.

Suomessa maaseudun kehittämistä ja Leader-toimintaa hallinnoi maa- ja metsätalousministeriö, joka antaa meille ja muille 54 suomalaiselle Leader-ryhmälle eväitä ja ohjeita uuden strategian tekoon. Kyselyiden ohella olemme tehneet esimerkiksi verkostoanalyysia sekä tarve- ja voimavara-analyysiä. Olemme haastatelleet alueen toimijoita ja tehneet monenlaista yhteistyötä, kuten osallistuneet Varsinais-Suomen Leader-ryhmien yhteiseen Maaseutuluotain-selvitykseen. Nyt helmi-maaliskuussa keräsimme koolle kuntiemme elinkeinotoimijat, matkailun parissa toimivat, kylien ja yhteisöjen edustajat, ympäristöasioita edistävät sekä nuorten kanssa työskentelevät. Viidessä eri teematilaisuudessa käytiin inspiroivia tulevaisuuskeskusteluja ja saatiin hedelmällistä materiaalia strategiaa varten. Olemme tehneet kaiken tämän ja tulemme tekemään vielä enemmän, jotta uusi strategia parhaiten palvelisi aluettamme ja sen asukkaita.

Mitä mieltä sinä olet? Miten ottaisimme parhaiten nuoret huomioon toiminnassamme? Minkälaisia yhdistysten hankkeita meidän tulisi tukea? Mikä on Leader Ravakan rooli kestävän kehityksen edistämisessä? Ota yhteyttä tai osallistu järjestämäämme toimintaan ja kerro meille! Tämä vuosi tulee olemaan täynnä vaikuttamismahdollisuuksia. Keräämme koolle osaajia sekä näymme, kuulumme ja kysymme sosiaalisessa mediassa. Haluamme osallistaa ja innostaa vaikuttamiseen kekseliäin keinoin. Olemme avoinna ideoille, joten meille saa myös ehdottaa, miten paikallinen ääni saadaan kuuluviin.

Työtä tulevaisuuden eteen teemme me kaikki. Erityisesti vapaaehtoiset talkootyön puurtajat ja alueemme yrittäjät ansaitsevat kiitosta paremmista palveluista, viihtyisyydestä, työpaikoista ja muusta, jota he alueelle luovat. Strategian tekoon osallistuminen on keino vaikuttaa omaan ja läheisten tulevaisuuteen, ainakin näin Leader-toiminnan puitteissa. Jokainen on tervetullut mukaan.

Me Ravakassa haluamme mahdollistaa kaikille toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paremman arjen puolesta ja paikkakuntamme parhaaksi. Nähdäänhän tulevissa tilaisuuksissa?

Juuliska Seikola
Ravakan kehittämispäällikkö, joka vastaa kansainvälisistä hankkeista ja yhteistyöstä, nuorisotyöryhmästä ja myös neuvoo yhdistyksiä hankehaussa

 

Ps. Noudatamme Loisto-strategiaa vielä seuraavat kaksi vuotta ja uusi strategia astuu voimaan näillä näkymin vuonna 2023. Käytetään tämä aika hyväksi ja tehdään meille Suomen, jos ei Euroopan parhain paikallinen kehittämisstrategia!