Kysely: Ravakan alueen ihmiset laittaisivat Leader-rahat lasten ja nuorten toimintaan, ympäristötoimiin ja yritysten kehittämiseen 

Leader Ravakka valmistelee parhaillaan uutta paikallista kehittämisstrategiaa EU-ohjelmakaudelle 2021–2027. Kesällä Ravakka jalkautui kesätapahtumiin ja kampanjoi saunoilla ja luontokohteissa innostaen ihmisiä jättämään mielipiteensä seudun kehittämiseen. Ravakan kolmen kysymyksen kyselyyn saatiin kesän aikana lähes 600 vastausta.

Kyselyllä kerättiin näkemyksiä siitä, millaisia asioita Ravakan tulisi vuosina 2021–2027 alueella edistää rahoituksella ja toiminnalla. Vastauksia tullaan käyttämään uuden paikallisen kehittämissuunnitelman pohjana.

Lauteilla ja laavuilla -kampanjalla innostettiin ihmisiä suosituissa kohtaamispaikoissa vastaamaan sähköiseen kyselyyn. Lisäksi saunoilla järjestetyissä pop up -tilaisuuksissa syntyi mielenkiintoisia keskusteluja sekä saunanlämmittäjien että saunojien kanssa.

– Kiitämme kaikkia kohteiden ylläpitäjiä, jotka lähtivät mukaan Lauteilla ja laavuilla -kampanjaan. Pääosa kohteista oli yhdistysten vapaaehtoisvoimin ylläpitämiä. Yhdistysten rooli tiedonvälittäjinä sekä alueelle että meidän suuntaamme on todella tärkeä. Me pyrimme olemaan alueella läsnä ja jatkuvasti kuuntelemaan alueen tarpeita ja toiveita. Tällaiset kohtaamiset ovat arvokkaita toimintamme kannalta, sanoo Leader Ravakan viestintäkoordinaattori Mimmi Virtanen.

Kolmannes vastaajista ei tuntenut Leader-toimintaa ennakkoon

Ravakan kolmen kysymyksen kyselyssä on 12 kehittämisen kohtaa, joista vastaaja voi valita viisi tärkeimmiksi kokemaansa. Lisäksi kyselyssä voi jättää ajatuksia siitä, millaisena kokee alueen tulevaisuuden. Kesäkuun lopussa avattuun kyselyyn on saatu syyskuun alkuun mennessä noin 580 vastausta alueen asukkailta, vapaa-ajan asukkailta sekä muilta alueen toimijoilta. Kun mukaan lasketaan aiemmin kerätyt vastaukset, nousee määrä yli seitsemäänsataan.

Ilahduttavaa oli runsas määrä vastauksia ihmisiltä, joille Leader-toiminta ei ollut tuttua.  Reilu kolmannes kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei tiennyt ennakkoon, mitä on Leader-toiminta tai Leader-tuki.

Selvästi tärkeimmiksi teemoiksi ovat kyselyn perusteella nousemassa lasten ja nuorten toiminta, ympäristötoimet sekä yrittäjyys. Yksittäisistä kehittämisen kohteista tärkeimmiksi koettiin ympäristön ja vesistönkunnostukset (56 % vastaajista), lasten nuorten harrastusmahdollisuudet ja toiminta (56 % vastaajista) sekä maaseutumatkailu ja luonnon virkistyskäyttö (54 % vastaajista).

Kyselyyn ehtii vielä jättää oman mielipiteensä syksyn aikana. Laajemman asukkaille suunnatun kyselyn ohella strategiaa valmistellaan muun muassa teemaryhmissä ja verkostohaastatteluilla. Vahvaa yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa tullaan tekemään koko strategiavalmistelun ajan.

Leader-tukien haku jatkuu 2021 – nyt kannattaa hakea

Vuoden 2020 Leader-rahat alkavat olla jaettu. Leader-tukien myöntäminen nykykriteereillä kuitenkin jatkuu vuonna 2021. Ohjelmakausien väliin ei ole tulossa hakukatkoa, kuten aikaisemmin on kerrottu. Hakemuksia voi siis jättää edelleen, ja Leader Ravakan hallitus myös käsittelee hakemuksia säännöllisesti.

Ravakan vuosittainen rahoituskehys on ollut noin 600 000 euroa. Ensi vuoden kehys ei ole vielä tiedossa, mutta oletettavasti jakoon saadaan aikaisempia vuosia vähemmän rahaa. Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio korostaa, että hanketta hakiessa kannattaa tarkastella erityisen tarkkaan Leader Ravakan Loisto-strategiaa (2014–2020) sekä hankkeiden valintakriteerejä. Tiukassa rahatilanteessa ensin rahoitetaan parhaiten paikallista kehittämissuunnitelmaa toteuttavat hankkeet.

– Vuoden 2021 rahoituskehyksen suuruus on vielä auki. Siihen, miten paljon Leader-rahaa Ravakka saa jakoon ensi vuodelle, vaikuttaa muun muassa odottavien hakemusten määrä. Rahoitusta siis voi ja kannattaakin hakea. Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla meihin yhteydessä, Kallio muistuttaa.

Vastaa Kolmen kysymyksen kyselyyn!

Vaikuta alueen tulevaisuuteen vastaamalla Leader Ravakan kolmen kysymyksen kyselyyn (linkki). Kyselyyn voi vastata myös nimettömänä.

Katso Lauteilla ja laavuilla -haastatteluja!

Lauteilla ja laavuilla -kampanjan tavoitteena oli osallistaa alueen ihmisiä uuden kehittämisohjelman valmisteluun, nostaa esiin yhdistysten tekemää talkootyötä monien maaseudun virkistysmahdollisuuksien taustalla, tuoda esiin Leader-hankkeiden tuloksia ja kannustaa lähimatkailuun. Heinä-elokuussa Ravakka vieraili paikallisten yhdistysten ylläpitämillä yleisillä saunoilla sekä luontokohteissa tapaamassa alueen ihmisiä. Kohteita ylläpitävien yhdistysten videohaastatteluja voi katsoa Ravakan YouTube -kanavalta lauteilla ja laavuilla -soittolistalta.