Ekosparraamo yhteisöille - hae mukaan!

Kestävä tulevaisuus ja ympäristöasiat kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän, mutta ympäristötekojen tai kestävyysmuutosten tekeminen voi tuntua kaukaiselta. Leader Ravakan EkoTeko-hanke on avannut haun EkoSparraamoonEkoSparraamon tavoitteena on saada aikaan isompia ja pienempiä yhteisölähtöisiä kestävyysmuutoksia Ravakan alueella, sekä lisätä tietoutta kestävästä kehityksestä, ympäristö- ja ilmastonmuutoksista ja paikallisten yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista. 

Haku EkoSparraamoon on auki 17.11.-31.12.2021. Työ käynnistyy alkuvuodesta 2022. 

EkoSparraamon logo

Mikä Ekosparraamo?

Sparraamon kautta tarjotaan Laitilan, Uudenkaupungin, Pyhärannan, Rauman, Vehmaan, Mynämäen ja Eurajoen alueen yhteisöille maksutonta neuvontaa ja asiantuntija-apua kestävän kehityksen edistämisessä. Vapaaehtoisvoimin toimivat yhteisöt ja porukat saavat apua esimerkiksi toiminnan suunnitteluun tai tunnistettujen ongelmien ratkomiseen. 

– Voimme esimerkiksi yhdessä laatia yhdistykselle kestävän kehityksen suunnitelman ja ottaa sen osaksi yhdistyksen toimintaa, pienentää tapahtumien ja tilaisuuksien hiilijalanjälkeä, toteuttaa ympäristökasvatusaiheisen pienen tapahtuman kaikenikäisille tai järjestää tempauksen, jolla edistetään hyötyliikuntaa jalan tai polkupyörällä – mahdollisuuksia on vaikka mihin! Oikeastaan vaaditaan ainoastaan halu tarttua toimeen ja löytää jotain uutta suuntaa omaan tekemiseen. Valmista ideaakaan ei tarvita, jotta voi hakea mukaan, kannustaa EkoSparraamosta vastaavan EkoTeko-hankkeen koordinaattori Tiina Saaresranta.

Näin EkoSparraamo auttaa:

  • Kehittää yhteisönne toimintaa kestävämmäksi. Toimia voivat olla esimerkiksi kestävän kehityksen lupauksen laatiminen tai yhteisöllisyyden kehittäminen.
  • Toteuttaa kanssanne pieniä kestävän kehityksen tekoja. Ympäristökasvatustapahtuma, kierrätysmahdollisuuksien parantaminen, pyöräilyn edistäminen – mitä vain, mikä edistää kestävää kehitystä!
  • Ratkoo kanssanne tunnistamianne haasteita. Vieraslajit, ruokahävikki, yhteisten tilojen alhainen käyttöaste – jaa ajatuksesi!
  • Auttaa löytämään yhteistyökumppaneita ja samoihin tavoitteisiin pyrkiviä ystävyysyhteisöjä läheltä ja kauempaa.
  • Tarjoaa pientä rahallista tukea (500-1500 e) suunnitellun toteuttamiseen, jos idea on hyvä ja yleishyödyllinen.
 

Kuka voi hakea mukaan?

Mukaan voi hakea kylä, yhdistys, porukka, rinki, naapurusto, joukkue, kerho – mikä tahansa ryhmä tai yhteisö. Tavoitteena lisätä yhteistä hyvää luomalla jotain uutta. Osallistua voi pienikin sakki, mutta osallistumisen tuloksena syntyvän suunnitelman, toiminnan, tapahtuman tai muun tuotteen tulisi hyödyttää laajaa joukkoa tai olla helposti monistettavissa muiden käyttöön.

Yhteisön tulee toimia Leader Ravakan toimialueella.

Myös rahallista tukea tarjolla

Ravakka voi tukea EkoSparraamossa syntyvien yleishyödyllisten kestävää kehitystä tukevien ideoiden toteutusta 500–1500 euron avustuksella. 

Rahoitusta haetaan erikseen. Tuen myöntämistä tarkastellaan tapauskohtaisesti. 

Hae mukaan!

Mukaan EkoSparraamoon voi hakea helposti täyttämällä lyhyen lomakkeen (linkki alla). Haku on auki 17.11.– 31.12.2021. Mukaan voi hakea, jos kestävä kehitys kiinnostaa. Valmista ajatusta siitä, miten tai mitä toimintaa haluaa kehittää ei tarvita.

Työ alkaa aloitustapaamisilla tammi-helmikuussa 2022.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

EkoSparraamosta vastaa Leader Ravakan EkoTeko-hankkeen koordinaattori Tiina Saaresranta. Jos sinulla on kysyttävää EkoSparraamosta tai EkoTeko-hankkeesta, ota rohkeasti luuri käteen tai naputtele Tiinalle sähköpostia. 

Tiinan tavoitat: 044 7929005 tai
tiina.saaresranta(@)ravakka.fi