Ekosparraamo yhteisöille

Kestävä tulevaisuus ja ympäristöasiat kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän, mutta ympäristötekojen tai kestävyysmuutosten tekeminen voi tuntua kaukaiselta. Leader Ravakan EkoTeko-hanke käynnisti EkoSparraamon, jonka tavoitteena on saada aikaan isompia ja pienempiä yhteisölähtöisiä kestävyysmuutoksia Ravakan alueella, sekä lisätä tietoutta kestävästä kehityksestä, ympäristö- ja ilmastonmuutoksista ja paikallisten yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista. 

Jos kaipaatte apua yhdistyksen ympäristöasioihin, ota yhteyttä Tiina Saaresrantaan, tiina.saaresranta@ravakka.fi, 044-7929005 tai täytä suoraan lyhyt hakemus.

Mikä Ekosparraamo?

Sparraamon kautta tarjotaan Laitilan, Uudenkaupungin, Pyhärannan, Rauman, Vehmaan ja Mynämäen alueen yhteisöille maksutonta neuvontaa ja asiantuntija-apua kestävän kehityksen edistämisessä. Vapaaehtoisvoimin toimivat yhteisöt ja porukat saavat apua esimerkiksi toiminnan suunnitteluun tai tunnistettujen ongelmien ratkomiseen. 

– Voimme esimerkiksi yhdessä laatia yhdistykselle kestävän kehityksen suunnitelman ja ottaa sen osaksi yhdistyksen toimintaa, pienentää tapahtumien ja tilaisuuksien hiilijalanjälkeä, toteuttaa ympäristökasvatusaiheisen pienen tapahtuman kaikenikäisille tai järjestää tempauksen, jolla edistetään hyötyliikuntaa jalan tai polkupyörällä – mahdollisuuksia on vaikka mihin,  kannustaa EkoSparraamosta vastaava koordinaattori Tiina Saaresranta.

Näin EkoSparraamo auttaa:

  • Kehittää yhteisönne toimintaa kestävämmäksi. Toimia voivat olla esimerkiksi kestävän kehityksen lupauksen laatiminen tai yhteisöllisyyden kehittäminen.
  • Toteuttaa kanssanne pieniä kestävän kehityksen tekoja. Ympäristökasvatustapahtuma, kierrätysmahdollisuuksien parantaminen, pyöräilyn edistäminen – mitä vain, mikä edistää kestävää kehitystä!
  • Ratkoo kanssanne tunnistamianne haasteita. Vieraslajit, ruokahävikki, yhteisten tilojen alhainen käyttöaste – jaa ajatuksesi!
  • Auttaa löytämään yhteistyökumppaneita ja samoihin tavoitteisiin pyrkiviä ystävyysyhteisöjä läheltä ja kauempaa.
 
EkoSparraamon logo

Kuka voi hakea mukaan?

Mukaan voi hakea kylä, yhdistys, porukka, rinki, naapurusto, joukkue, kerho – mikä tahansa ryhmä tai yhteisö. Tavoitteena lisätä yhteistä hyvää luomalla jotain uutta. Osallistua voi pienikin sakki, mutta osallistumisen tuloksena syntyvän suunnitelman, toiminnan, tapahtuman tai muun tuotteen tulisi hyödyttää laajaa joukkoa tai olla helposti monistettavissa muiden käyttöön.

Yhteisön tulee toimia Leader Ravakan toimialueella.