Ekosparraamo yhteisöille

Kestävä tulevaisuus ja ympäristöasiat kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän, mutta ympäristötekojen tai kestävyysmuutosten tekeminen voi tuntua kaukaiselta. Leader Ravakan EkoTeko-hanke käynnistää EkoSparraamon, jonka tavoitteena on saada aikaan isompia ja pienempiä yhteisölähtöisiä kestävyysmuutoksia Ravakan alueella, sekä lisätä tietoutta kestävästä kehityksestä, ympäristö- ja ilmastonmuutoksista ja paikallisten yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista. 

Haku EkoSparraamoon oli auki loppuvuodesta 2021, ja mukaan saatiin monta yhdistystä. Työ alkaa aloitustapaamisilla tammi-helmikuussa. Jos kestävä kehitys kiinnostaa, vielä ehditte mukaan.  Ota yhteyttä EkoSparraamosta vastaavaan EkoTeko-hankkeen koordinaattori Tiina Saaresrantaan tai täytä suoraan lyhyt hakemus.

Mikä Ekosparraamo?

Sparraamon kautta tarjotaan Laitilan, Uudenkaupungin, Pyhärannan, Rauman, Vehmaan, Mynämäen ja Eurajoen alueen yhteisöille maksutonta neuvontaa ja asiantuntija-apua kestävän kehityksen edistämisessä. Vapaaehtoisvoimin toimivat yhteisöt ja porukat saavat apua esimerkiksi toiminnan suunnitteluun tai tunnistettujen ongelmien ratkomiseen. 

– Voimme esimerkiksi yhdessä laatia yhdistykselle kestävän kehityksen suunnitelman ja ottaa sen osaksi yhdistyksen toimintaa, pienentää tapahtumien ja tilaisuuksien hiilijalanjälkeä, toteuttaa ympäristökasvatusaiheisen pienen tapahtuman kaikenikäisille tai järjestää tempauksen, jolla edistetään hyötyliikuntaa jalan tai polkupyörällä – mahdollisuuksia on vaikka mihin,  kannustaa EkoSparraamosta vastaavan EkoTeko-hankkeen koordinaattori Tiina Saaresranta.

Näin EkoSparraamo auttaa:

  • Kehittää yhteisönne toimintaa kestävämmäksi. Toimia voivat olla esimerkiksi kestävän kehityksen lupauksen laatiminen tai yhteisöllisyyden kehittäminen.
  • Toteuttaa kanssanne pieniä kestävän kehityksen tekoja. Ympäristökasvatustapahtuma, kierrätysmahdollisuuksien parantaminen, pyöräilyn edistäminen – mitä vain, mikä edistää kestävää kehitystä!
  • Ratkoo kanssanne tunnistamianne haasteita. Vieraslajit, ruokahävikki, yhteisten tilojen alhainen käyttöaste – jaa ajatuksesi!
  • Auttaa löytämään yhteistyökumppaneita ja samoihin tavoitteisiin pyrkiviä ystävyysyhteisöjä läheltä ja kauempaa.
  • Tarjoaa pientä rahallista tukea (500-1500 e) suunnitellun toteuttamiseen, jos idea on hyvä ja yleishyödyllinen.
 
EkoSparraamon logo

Kuka voi hakea mukaan?

Mukaan voi hakea kylä, yhdistys, porukka, rinki, naapurusto, joukkue, kerho – mikä tahansa ryhmä tai yhteisö. Tavoitteena lisätä yhteistä hyvää luomalla jotain uutta. Osallistua voi pienikin sakki, mutta osallistumisen tuloksena syntyvän suunnitelman, toiminnan, tapahtuman tai muun tuotteen tulisi hyödyttää laajaa joukkoa tai olla helposti monistettavissa muiden käyttöön.

Yhteisön tulee toimia Leader Ravakan toimialueella.

Myös rahallista tukea tarjolla

Ravakka voi tukea EkoSparraamossa syntyvien yleishyödyllisten kestävää kehitystä tukevien ideoiden toteutusta 500–1500 euron avustuksella. 

Rahoitusta haetaan erikseen. Tuen myöntämistä tarkastellaan tapauskohtaisesti. 

Vielä ehditte mukaan!

Haku EkoSparraamoon oli auki loppuvuodesta 2021, ja mukaan saatiin monta yhdistystä. Työ alkaa aloitustapaamisilla tammi-helmikuussa. Jos kestävä kehitys kiinnostaa, vielä ehditte mukaan.  Ota yhteyttä EkoSparraamosta vastaavaan EkoTeko-hankkeen koordinaattori Tiina Saaresrantaan tai täytä hakulomake.

Tiinan tavoitat: 044 7929005 tai
tiina.saaresranta(@)ravakka.fi