Teemahankkeet -> Pienhankkeet

Aiemmalla kaudella rahoitimme teemahankkeita, joissa keräsimme yhdistysten pienhankkeita yhteisen teeman alle ja näin mahdollistettiin myös pienempien kehittämis- ja investointihankkeiden toteutus.

Uudella kaudella 2023-2027 ei teemahankkeita enää ole, mutta uutena avataan haku yksittäisille pienhankkeille, jotka tulevat olemaan max 8000 euron suuruisia, hankehallinnoltaan hieman kevyempiä hankkeita. Tämä haku aukeaa vuoden 2024 puolella, tällä hetkellä voit hakea pienhankkeita varsinaisena hankkeena. Tiedotamme pienhankehaun aukeamisesta, kun se on ajankohtaista.

Kuten muissakin Leader-hankkeissa myös pienhankkeiden toimien on oltava yleishyödyllisiä ja hankkeen synnytettävä jotain uutta. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin.