Teemahankkeet -> Pienhankkeet

Aiemmalla kaudella rahoitimme teemahankkeita, joissa keräsimme yhdistysten pienhankkeita yhteisen teeman alle ja näin mahdollistettiin myös pienempien kehittämis- ja investointihankkeiden toteutus.

Uudella kaudella 2023-2027 ei teemahankkeita enää ole, mutta uutena avataan haku yksittäisille pienhankkeille, jotka tulevat olemaan max 8000 euron suuruisia, hankehallinnoltaan hieman kevyempiä hankkeita. Tästä lisää syksymmällä. 

Kuten muissakin Leader-hankkeissa myös pienhankkeiden toimien on oltava yleishyödyllisiä ja hankkeen synnytettävä jotain uutta. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin.