Teemahankkeet

Teemahankkeet ovat nimensä mukaisesti rahoitushakuja, joissa on tietty teema. Teemahankkeen kautta yhdistykset voivat hakea rahoitusta pieniin investointeihin ja kehittämistoimiin. Teemahankkeen kautta voidaan rahoittaa tavanomaisia Leader-hankkeita huomattavasti pienempiä tarpeita. Teemahankkeissa pätevät samat säännöt kuin tavanomaisissakin Leader-hankkeissa: toimien on oltava yleishyödyllisiä ja hankkeen on synnytettävä jotain uutta. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin. 

Teemahankkeissa hakuaika on rajattu.  Yhtene ympäristö -haku on auki 1.9.-30.11.2021.

Yhtene ympäristö -teemahankkeen kuvituskuva

YHTENE YMPÄRISTÖ

HAKUAIKA 1.9.-30.11.2021

Yhtene ympäristö -teemahankkeen kautta yhdistys voi hakea alahanketta, jossa investoidaan yhteiseen ympäristöömme. Tuella voidaan rakentaa ja korjata ja tukea voidaan käyttää myös esimerkiksi välineisiin, koneisiin, laitteisiin ja kalustoon.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Ravakalle viimeistään 30.11.2021. Ravakan hallitus käsittelee hakemukset tammikuun kokouksessaan ja valitsee toteutettavat alahankkeet valintakriteerien perusteella. Hyväksyttyjen hankkeiden toteutus voi alkaa tämän jälkeen. Toteutusaikaa on vuoden 2022 loppuun. 

Järjestämme infotilaisuuden yhdistyksille 12.10.2021

Tule verkkotilaisuuteen 12.10. klo 18  kuuntelemaan, mihin yhdistykset voivat hakea rahoitusta Yhtene ympäristö -teemahankkeen kautta, ja miten rahoitusta haetaan.

YHTENE YMPÄRISTÖ pähkinänkuoressa

 • Hakijan on oltava yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys.
 • Alahankkeen kokonaiskustannukset voivat olla 750-10 000€.
 • Rahoituksen tukiprosentti on 50. Omarahoitusosuudesta talkootyöllä voidaan korvata enintään 75 %.
 • Hakemukset liitteineen toimitetaan Ravakalle viimeistään 30.11.2020. Ravakan hallitus käsittelee hakemukset tammikuun kokouksessaan ja valitsee toteutettavat alahankkeet valintakriteerien perusteella. Hyväksyttyjen hankkeiden toteuttamisen voi aloittaa vasta kun  Ravakka on ilmoittanut alahankkeiden valinnasta ja on allekirjoitettu sopimus hankkeen toteuttamisesta ja tuensiirrosta. Toteutusaikaa on vuoden 2022 loppuun.
 • Tuki maksetaan jälkikäteen, kuten tavanomaisissakin Leader-hankkeissa.

Mihin voi saada rahoitusta teemahankkeen kautta?

Alahankkeet voivat sisältää pieniä investointeja, joilla

 • tähdätään yhteisten tilojen käyttömukavuuden ja käytön lisäämiseen. Tähän liittyen voidaan tehdä kalusto- ja laitehankintoja tai vaikka pientä pintaremonttia.
 • lisätään ja parannetaan harrastusmahdollisuuksia. Voidaan hankkia vaikka uusia välineitä kuntoiluun tai parantaa äänentoistoa!
 • tavoitellaan energiansäästöä tai kestävämpää kehitystä.
 • parannetaan yleistä viihtyvyyttä. Esimerkiksi pienillä maisemointitoimilla!

Yhtene ympäristö on Ravakan seitsemäs teemahankehaku vuoden 2015 jälkeen. Viime vuosina yhdistysten alahankkeissa on muun muassa kunnostettu rantalentopallokenttä, rakennettu veneenlaskupaikka, parannettu kokoontumistilojen energiatehokkuutta, korjattu kylätalon portaat, maisemoitu, uusittu rantasaunan keittiö, hankittu juhlatilalle kalusteita, tehty juoksuportaat, lisätty remontin avulla yhteisen oleskelutilan kokoa kylätalolla, hankittu huusseja ja kompostoivia kuivakäymälöitä, kunnostettu pururataa ja parannettu yhteisten tilojen äänentoistoa.

Hakuohjeet

Alahankkeita haetaan yleishyödyllisten teemahankkeen hakulomakkeella 3325B, jonka mukana on toimitettava kaikki vaadittavat liitteet. Hakulomakkeen täyttöohjeineen saa Ravakan toimistosta tai sen voi tulostaa alla olevista osoitteista.

 

Lataa hakemuslomake 3325B (linkki Ruokaviraston sivuille)

Hakemuslomakkeen täyttöohje (linkki Ruokaviraston sivuille)

 

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • Arvio vastikkeettoman työn (eli talkootyön) laadusta ja määrästä, lomake 3306F 
 • Indikaattorilomake 3306dind 
 • Erittely kustannusarviosta ja vaadittava dokumentointi.
 • Yhdistysrekisteriote
 • Yhdistyksen säännöt
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (tilinpäätösasiakirjat)
 • Selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta (ytj-ote)
 • Päätös lähteä hakemaan hanketta (pöytäkirja)
 • Vuokrasopimus, mikäli kohde on vuokrattu tai rakennus sijaitsee vuokra-alueella
 • Lupa-asiakirjat, mikäli hankkeessa tehdään luvanvaraisia toimenpiteitä (esim. rakennuslupa)
 • Erittely kustannusarviosta ja dokumentti hintatason selvittämisestä.

HUOM! Hakemus toimitetaan täydellisenä määräpäivään (30.11.) mennessä joko postissa tai sähköpostin liitteenä. Tiedostojen tulee olla skannattu mustavalkoisena PDF-muodossa.

 

Mainos Tilpehööri-teemahankkeesta

TILPEHÖÖRI

Hakuaika 21.9.-9.11.2020

Tilpehööri on Ravakan aikaisempi teemahanke, jonka hakuaika on ollut 21.9.-9.11.2020. Tilpehöörin kautta rahoitusta sai yhteensä yhdistysten 22 alahanketta. Hakemuksia tuli yhteensä 27.
Leader Ravakan hallituksen hyväksymien alahankkeiden toteutusaika päättyy 30.9.2021. Maksuun alahankkeiden kustannuksia voidaan hakea joko 30.9.2021 tai 31.3.2022 mennessä.

Jos teillä on kysyttävää Tilpeehööriin liittyen, olkaa yhteydessä meihin.