Teemahankkeet

Teemahankkeet ovat nimensä mukaisesti rahoitushakuja, joissa on tietty teema. Teemahankkeen kautta yhdistykset voivat hakea rahoitusta pieniin investointeihin ja kehittämistoimiin. Teemahankkeen kautta voidaan rahoittaa tavanomaisia Leader-hankkeita huomattavasti pienempiä tarpeita. Teemahankkeissa pätevät samat säännöt kuin tavanomaisissakin Leader-hankkeissa: toimien on oltava yleishyödyllisiä ja hankkeen on synnytettävä jotain uutta. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin. 

Teemahankkeissa hakuaika on rajattu. Tällä hetkellä Ravakalla ei ole käynnissä teemahankehakua.

Mainos Tilpehööri-teemahankkeesta

TILPEHÖÖRI

Hakuaika 21.9.-9.11.2020

Tilpehööri-teemahankkeen kautta yhdistys voi hakea alahanketta, jossa investoidaan esimerkiksi välineisiin, koneisiin, laitteisiin, kalustoon tai tehdään rakentamista ja korjausta.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Ravakalle viimeistään 9.11.2020. Ravakan hallitus käsittelee hakemukset marraskuun kokouksessaan ja valitsee toteutettavat alahankkeet valintakriteerien perusteella. Hyväksyttyjen hankkeiden toteutus voi alkaa 1.1.2021.

Tilpehööri pähkinänkuoressa

 • Hakijan on oltava yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys.
 • Alahankkeen kokonaiskustannukset voivat olla 750-10 000€.
 • Rahoituksen tukiprosentti on 50. Omarahoitusosuudesta talkootyöllä voidaan korvata enintään 75 %.
 • Alahankkeiden toteutusaika on 1.1.-30.9.2021. Huomaathan, että alahankkeita ei saa aloittaa ennen kuin Ravakka on ilmoittanut alahankkeiden valinnasta ja on allekirjoitettu sopimus hankkeen toteuttamisesta ja tuensiirrosta.
 • Tuki maksetaan jälkikäteen, kuten tavanomaisissakin Leader-hankkeissa. Maksuhakemukset voi jättää joko 30.4. tai 31.10.2021 mennessä.

Mihin voi saada rahoitusta teemahankkeen kautta?

Alahankkeet voivat sisältää pieniä investointeja, joilla

 • tähdätään yhteisten tilojen käyttömukavuuden ja käytön lisäämiseen. Tähän liittyen voidaan tehdä kalusto- ja laitehankintoja tai vaikka pientä pintaremonttia.
 • lisätään ja parannetaan harrastusmahdollisuuksia. Voidaan hankkia vaikka uusia välineitä kuntoiluun tai parantaa äänentoistoa!
 • parannetaan yleistä viihtyvyyttä. Esimerkiksi pienillä maisemointitoimilla!

 

Tilpehööri on Ravakan kuudes teemahankehaku vuoden 2015 jälkeen. Yhteensä viidessä aikaisemmassa teemahankkeessa on rahoitettu noin 40 yhdistysten pientä investointia ja kehittämistoimea. Viime vuosina yhdistysten alahankkeissa on muun muassa kunnostettu rantalentopallokenttä, rakennettu veneenlaskupaikka, parannettu kokoontumistilojen energiatehokkuutta, korjattu kylätalon portaat, maisemoitu, uusittu rantasaunan keittiö, hankittu juhlatilalle kalusteita, tehty juoksuportaat, lisätty remontin avulla yhteisen oleskelutilan kokoa kylätalolla, hankittu huusseja ja kompostoivia kuivakäymälöitä, kunnostettu pururataa ja parannettu yhteisten tilojen äänentoistoa.

Hakuohjeet

Alahankkeita haetaan yleishyödyllisten teemahankkeen hakulomakkeella 3325B, jonka mukana on toimitettava kaikki vaadittavat liitteet. Hakulomakkeen täyttöohjeineen saa Ravakan toimistosta tai sen voi tulostaa alla olevista osoitteista.

 

Lataa hakemuslomake 3325B (linkki Ruokaviraston sivuille)

Hakemuslomakkeen täyttöohje (linkki Ruokaviraston sivuille)

 

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • Arvio vastikkeettoman työn (eli talkootyön) laadusta ja määrästä, lomake 3306F 
 • Indikaattorilomake 3306dind 
 • Erittely kustannusarviosta ja vaadittava dokumentointi.
 • Yhdistysrekisteriote
 • Yhdistyksen säännöt
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (tilinpäätösasiakirjat)
 • Selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta (ytj-ote)
 • Päätös lähteä hakemaan hanketta (pöytäkirja)
 • Vuokrasopimus, mikäli kohde on vuokrattu tai rakennus sijaitsee vuokra-alueella
 • Lupa-asiakirjat, mikäli hankkeessa tehdään luvanvaraisia toimenpiteitä (esim. rakennuslupa)
 • Erittely kustannusarviosta ja dokumentti hintatason selvittämisestä.

 

HUOM! Hakemus toimitetaan täydellisenä määräpäivään (9.11.) mennessä joko postissa tai sähköpostin liitteenä. Tiedostojen tulee olla skannattu mustavalkoisena PDF-muodossa.