Neuvontaa yhdistyksille Yhteisökompassin avulla

Ravakka auttaa yhdistystoimijoita!

Hankkeen tavoitteena on tukea yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoita heidän haluamassaan yhteisöllisessä toiminnassa. Näin lisäämme maaseutualueiden pito-, veto- sekä elinvoimaa. Hankkeen kautta jalkautamme alueelle uusia ideoita, freesaamme toimintaa, rohkaisemme toimijoita kokeilemaan ja kehittämään sekä aktivoimme mukaan yhdessä tekemiseen lisää uusia ihmisiä.

Erityiskohderyhmänä ovat kyläyhdistykset ja hankkeen teemoissa toimivat yhdistykset ja 4. sektori. Hankkeessa huomioidaan erityisesti nuoret, työikäiset ja uusasukkaat.

Yhteisökompassi-hanke tarjoaa neuvontaa, tukea, verkostoja ja asiantuntijuutta Ravakan alueen yhdistyksille:

  • Lisätä aktiivisten yhdistysten lukumäärää, synnyttää uusia yhdistyksiä, etsiä toiminnalle yhdistyksistä toiminta-alustoja, yhdistää tarvittaessa toimintoja ja lisätä aktiivisten toimijoiden määrää yhdistyksissä 
  • Kehittää yhdistysten palvelutuotantoa, parantaa ja lisätä paikallisia palveluita, toiminta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia 
  • Inspiroida, sparrata ja kannustaa toimijoita uuteen, saavutettavuuteen ja laadukkaaseen toimintaan
  • Sparrata ja tukea aktiivisia yksittäisiäkin toimijoita 
  • Etsiä ja löytää yhteistyökumppaneita, verkostoja ja lisää yhteistyötä

Neuvontaa YHdistystoiminnan kehittämiseen

Hankekoordinaattorimme Elina Ravantti auttaa yhdistyksiä yhdistystoiminnan kehittämisessä. Ole yhteydessä Elinaan!