Neuvontaa yhdistyksille Yhteisökompassin avulla

Ravakka auttaa yhdistystoimijoita!

Hankkeen tavoitteena on tukea yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoita heidän haluamassaan yhteisöllisessä toiminnassa. Näin lisäämme maaseutualueiden pito-, veto- sekä elinvoimaa. Hankkeen kautta jalkautamme alueelle uusia ideoita, järjestämme koulutusta, freesaamme toimintaa, rohkaisemme toimijoita kokeilemaan ja kehittämään sekä aktivoimme mukaan yhdessä tekemiseen lisää uusia ihmisiä.

Arvostamme yhdistysten näkökulmia ja tarpeita yhdistystoiminnan kehittämiselle. Vastaamalla linkistä avautuvaan kyselyyn pääset vaikuttamaan Ravakan suunnitelmissa oleviin koulutuksiin syksyyn 2023. Yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi

Yhteisökompassi-hanke tarjoaa neuvontaa, tukea, verkostoja ja asiantuntijuutta Ravakan alueen yhdistyksille:

  • Lisätä aktiivisten yhdistysten lukumäärää, synnyttää uusia yhdistyksiä, etsiä toiminnalle yhdistyksistä toiminta-alustoja, yhdistää tarvittaessa toimintoja ja lisätä aktiivisten toimijoiden määrää yhdistyksissä 
  • Kehittää yhdistysten palvelutuotantoa, parantaa ja lisätä paikallisia palveluita, toiminta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia 
  • Inspiroida, sparrata ja kannustaa toimijoita uuteen, saavutettavuuteen ja laadukkaaseen toimintaan
  • Sparrata ja tukea aktiivisia yksittäisiäkin toimijoita 
  • Etsiä ja löytää yhteistyökumppaneita, verkostoja ja lisää yhteistyötä

Neuvontaa YHdistystoiminnan kehittämiseen

Hankekoordinaattorimme Elina Ravantti auttaa yhdistyksiä yhdistystoiminnan kehittämisessä. Ole yhteydessä Elinaan!