Kestävät sekä älykkäät kylät ja yhteisöt

Leader Ravakka tukee alueen yhteisöjä, asukkaita ja kuntia tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja ja toimimaan älykkäästi. Ravakka haluaa edistää yhteisöllistä oppimista ja oivaltamista. Kestävyys ja älykkyys kulkevat käsi kädessä!

Ajankohtaista juuri nyt! Hae mukaan EkoSparraamoon!
EkoSparraamon tavoitteena on saada aikaan isompia ja pienempiä yhteisölähtöisiä kestävyysmuutoksia Ravakan alueella.

 
kierrätyspiste
EkoTeko-hankkeen logo

Apua kestävän kehityksen edistämiseen

EkoTeko-hankkeessa päämääränä oli muun muassa lisätä kierrätystä, vähentää energiankulutusta, lisätä osallisuutta  ja yhteisöllisyyttä, sekä edistää kestävän arjen taitoja ja käytänteitä. Hankkeen kautta Ravakka tarjosi niin neuvontaa, koulutusta kuin kokemustenvaihtoakin.

EkoSparraamossa tarjoamme esimerkiksi:

 • Ohjausta yhteisten tilojen energiaratkaisuihin
 • Neuvontaa ja ratkaisuja kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun
 • Tietoa, miten lisätä yhteisötoiminnan tai tapahtumien ekologisuutta
 • Ohjausta tavaroiden yhteiskäytön edistämiseen
 • Opastusta satokausituotteiden tai muiden paikallisten tuotteiden vaihtopiirien perustamiseen
 • Tietoa kuivakäymälöistä ja kompostinnista
 • Apua kimppakyytitoiminnan perustamiseen ja tietoa ekologisemmasta autoilusta
 • Apua lähiruuan käytön edistämiseen ja ruokahävikin torjuntaan
 • Ohjausta ja materiaaleja ympäristökasvatuksen toteuttamiseen sekä ympäristöasioista tiedottamiseen

Millaisia ovat Älykkäät kylät?

Älykkäät kylät ovat maaseutuyhteisöjä, jotka kehittävät älykkäitä ratkaisuja paikallisiin haasteisiin. Ratkaisuja kehitetään paikallisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. Tavoitteena on parantaa alueen taloudellisia, sosiaalisia ja/tai ympäristöoloja erityisesti digitaalitekniikan tarjoamilla ratkaisuilla.

Seuraavaksi muutamia esimerkkejä, miten Älykkäät kylät -hanketta voisi toteuttaa:

 • Kylän tai muutaman kylän yhteinen työskentelypiste / etätoimisto / yritysten yhteisdigi-innovaatiopiste. Suunnittelu ja yhteistyösopimukset hankkeessa, investoinnit erikseen.
 • Liikkuva palvelukokeilu kylässä tai muutaman kylän alueella. Esim. kylän / kylien ja kunnan yhteistyönä. Hyvinvointialueen kanssa tehtävät kokeilut?
 • Digiloikkaa koko kylälle, monipalvelukeskus ja palvelut kuntoon digitalisaatiota hyödyntäen, kokeiluja, energiaomavaraisuuden edistäminen, ympäristö- ja ilmastoratkaisuja, bio- ja kiertotaloutta, työpaikkoja, nuorten omat jutut, erityisryhmät, naisten yrittäjyys…
 • Turvallisuus, varautuminen, huoltovarmuus, omavaraisuus, vesihuolto ym.
 • Kylän tai muutaman kylän yhteinen kiertotaloussuunnitelma ja sen toteutus. Esim. paalimuovi tai muu hankala jäte voi olla toiselle käytettävä materiaali. Suunnitelma ja yhteistyökuviot hankkeella, yritysrahoitus tai muut investoinnit omista toimenpiteistään.

Tutustu uuden rahoituskauden tarjoamiin mahdollisuuksiin

Esimerkkejä älykkäästä toiminnasta

Kohti Älykkäitä kyliä ja yhteisöjä

Älykkäistä kaupungeista, kylistä ja ratkaisuista puhutaan tällä hetkellä paljon etenkin EU:n tasolla. Älykkäitä kyliä on ja on ollut aina, mutta itse termi on uusi.  Yhdessä tekeminen on keskeinen osa älykästä toimintaa.
Älykkään kylän tarkoituksena on keskittyä paikalliseen väestöön. Älykkäällä ratkaisulla ei tarkoiteta vain digitaalista kehittämistä, vaan erityisesti myös innovatiivisia ratkaisuja, jotka saavat paikallisen väestön osallistumaan yhteisön toimintaan ja vaikuttamaan paikalliseen väestöön merkittävällä tavalla.
Älykkään kylän strategiaa toteutetaan paikallisesti ja osallistavasti. Se sisältää kokonaisvaltaisen ja pitkäkestoisen vision maaseutuyhteisölle ja sitä toteutetaan innovatiivisten ratkaisujen avulla.
Tavoitteenamme on saada alueemme kunnat mukaan Älykkäät kylät hankkeisiin yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa.

Mikä tekee hankkeesta älykkään? 1. Tarvitaan haaste, joka halutaan ratkaista. 2. Yhteisön jäsenet yhdessä suunnittelevat ja osallistuvat. 3. Uusi tulevaisuuteen katsova innovaatio.”

Seuraa EkoTekoja-blogia

Ekotekoja-blogi on maaseudun yhdistysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden oma foorumi. Blogissa kerrotaan paikallisesta näkökulmasta ja elämänmakuisesti kestävän kehityksen mukaisista teoista, kokemuksista ja ideoista. 

Onko sinulla tiedossasi esimerkiksi kylätalolla toteutettu energiaa säästävä toimenpide, naapurustossa järjestetty ympäristön tilaa parantava tempaus, kierrätys- tai tavaroidenvaihtokokemus? Jaa vinkkisi muille! Blogiin ovat tervetulleita kirjoittamaan kaikki halukkaat, joilla on kestävään kehitykseen liittyvä tarina jaettavaksi.