HANKEHAKIJALLE

Sinulla on idea ja tarve. Asia, joka kaipaa muutosta. Voisiko siitä rakentaa Leader-hankkeen? Tämä sivu on tarkoitettu Leader-hankkeen suunnittelijalle. 

Hyvän hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta. Tarve voi olla esimerkiksi toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista tai uusien asioiden oppimista. Tuloksena syntyy aina jotain uutta!

Leader-hankkeella toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Ole yhteydessä Leader-ryhmään jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun joka vaiheessa.

FiktioFakta ja Maestro Markus opettavat kansanmusiikista
Kulttuuriseura Walon Kansanmusiikin matkassa -hankkeessa tehtiin aihetta tunnetuksi koululaisille.

Näin haet leader-hanketta

1. Idea tai tarve

Yhdistyksellänne on idea tai jokin tarve, joka halutaan toteuttaa.

2. Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Leader-ryhmään ja testaa onko ideasta Leader-hankkeeksi. Neuvomme rahoituskuvioissa ja hanketukimuodon valinnassa. Hanketta ei voi aloittaa ennen kuin asiakirjat ovat kunnossa eli hanke vireillä. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

3. Hakua varten tarvitset

Varmista, että yhdistykselläsi on Y-tunnus ja tiedot PRH:n rekisterissä ovat ajantasaiset.  Sähköistä tukihakua varten tarvitset myös Suomi.fi-tunnisteen.

4. Idea hankkeeksi

Tärkein työkalusi on hyvin laadittu hankesuunnitelma, joka sisältää yksilöidyn kustannusarvion. (Pyydä Leader Ravakalta kustannusarviomalli) Hankesuunnitelmassa kuvaat mm. mitä hankkeen avulla tehdään ja ketkä hankkeesta hyötyvät. Voit käyttää pohjana tätä hankesuunnitelman runkoa. 

5. Kerää liitteet

Hankehakemusta varten tarvitaan liitteeksi viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä kustannusarvio. Leader-ryhmä neuvoo, mitä muita mahdollisia liitteitä tarvitaan omaan hankehakemukseesi. 

6. Tee sähköinen hankehakemus Hyrrässä

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Tarvitset asiointia varten Suomi.fi -valtuutuksen ja omat nettipankkitunnuksesi. Autamme sinua hakemuksen laatimisessa ja Hyrrä-asioinnissa.  Voit perehtyä myös Hyrrä-asiointiohjeeseen.

7. Allekirjoitus ja vireilletulo

Muistattehan allekirjoittaa hakemuksen Hyrrässä yhdistyksenne sääntöjen mukaisesti. Hanke tulee vireille, kun saat vireilletulosta ilmoituksen sähköpostitse osoitteesta noreply@ruokavirasto.fi. Hankkeen vireilletulon jälkeen hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä.

8. Lisäselvitykset

Varaudu tarvittaessa täydentämään hankehakemusta Leader-ryhmän pyynnöstä.

9. Hankkeen käsittely ja tukipäätös

Päätöksen hankkeesta ja tukiprosentista tekee Leader-ryhmän hallitus. Hallitus käsittelee hakemus kokouksessaan ja tekee päätöksen rahoittamisesta valintakriteerien avulla. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Myönteisen hallituksen päätöksen jälkeen Satakunnan ELY-keskus vielä varmistaa, ettei hankkeessa ole mitään lainvastaista. Tämän jälkeen hankkeenne saa virallisen hanketukipäätöksen Hyrrä-järjestelmään.

10. Toteuta hanke

Virallisen päätöksen saatuasi voit hyvillä mielin lähteä toteuttamaan hanketta  hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisesti.

Muista tiedottaa hankkeestasi ja saamastasi Leader-tuesta, jotta muutkin saavat tietää Leaderin mahdollisuuksista. Tietoa hankeviestinnästä. Ota huomioon, että monissa tiedotusmateriaaleissa edellytetään maaseuturahaston logojen käyttöä

Leader-hankkeen suunnittelu

Sovimmeko hakijaksi?

Hankkeet ovat yleishyödyllisiä ja niillä luodaan aina jotain uutta.

Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua vain harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. Hakijoina voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Myös yksityisoikeudellinen yhteisö voi olla hakijana, mikäli sen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu.

Huom. Osa Rauman keskusta-alueesta on rajattu Maaseuturahaston tuen ulkopuolelle. Katso kartasta missä raja kulkee.

Mitä hankkeen toteuttaminen vaatii?

Kassassa rahaa ja toimijoilla aikaa?

Hakija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hakijalla on siksi oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä osaaminen hankkeen toteuttamiseen. Hanketta ei  ole saanut aloittaa ennen hankkeen vireilletuloa. Tämä tarkoittaa, että suunnitella saa, mutta esimerkiksi kustannuksia ei saa syntyä tai töitä aloittaa.

kukkanen

Hankehakijan parhaat kaverit: hankesuunnitelma ja kustannusarvio

Hankesuunnitelma ja kustannuslaskelma ovat hankkeen tärkeimpiä asiakirjoja, joten niiden laatimiseen kannattaa paneutua huolella. Kerro hankesuunnitelmassa, miksi hanke on tärkeä, mitä toimenpiteitä siinä tehdään ja mitä tavoitteita hankkeella on. 

Voit ladata tästä itsellesi hyvän pohjan, joka avustaa sinua myös täyttämisessä hankesuunnitelma yleishyödyllisille hankkeille.

Kun hankkeelle laaditaan kustannusarviota, hankkeen sisältö on oltava tiedossa. Kustannusarvion pitää perustua hankesuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. Kustannuksia voi syntyä hankkeen aikana ainoastaan niille kustannuspaikoille, jotka on mainittu kustannusarviossa. Kustannusarviossa onkin eriteltävä kaikki hankinnat, tarvikkeet, toimenpiteet ja muut kustannukset, joita hankkeessa syntyy. Leader-ryhmästä saat hyvän pohjan kustannusarvion laadintaan, joten ihan tyhjästä excelistä ei tarvitse lähteä liikkeelle. 

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hankkeita on kahdenlaisia. Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

  • paikallisten palveluiden kehittämiseen
  • kylien kehittämistoimiin
  • kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen
  • maisema-, kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen
  • ympäristön ja vesien suojeluun
  • selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
  • koulutukseen
  • tiedonvälitykseen

Tukea myönnetään linjauksemme mukaisesti pääsääntöisesti 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. 

Nainen ja sydäniskuri
Nainen katsomon edessä

Yleishyödyllinen investointihanke

Investointihankkeissa tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

  • koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan
  • rakennuksen hankintaan, rakentamiseen tai korjaamiseen

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 50%  kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä.

Sinun ei tarvitse itse huolehtia hankemuodon valinnasta, Leader-ryhmä auttaa tässä. Jos haluat lisätietoja tukimuodoista, tutustu näihin Ruokaviraston sivuilta.