Hanketoteuttajalle

Tällä sivulla opastetaan Leader-hankkeen toteuttamisessa. Kun hakemukselle on tehty sähköinen tukipäätös Hyrrässä, tulee siitä ilmoitus vastuuhenkilön ja mahdollisen yhteyshenkilön sähköpostiin. Lue huolella hankkeesi tukipäätös sekä sen rahoitusehdot.

Leader-ryhmä järjestää mielellään hanketoteuttajille aloituspalaverin, jossa käydään läpi hankkeen toteuttaminen vaiheittain läpi: hankeviestintä, hintatasonselvitys, maksuhakemus ja raportointi sekä tarkastukset. Voit aina olla meihin yhteydessä, jos jokin askarruttaa.

Sain tukipäätöksen - mitä seuraavaksi?

  • Toimita Leader-ryhmään hanketta toteuttavien henkilöiden yhteystiedot elleivät ne ole samat kuin hankehakemuksessa.
  • Kiinnitä huomiota, mikä on hankkeelle myönnetty kokonaissumma ja tukiprosentti.
  • Tarkista hankkeen vireilletulopäivä ja toteutusaika. Hanke pitää toteuttaa toteutusaikana.
  • Lue päätöksen erityisehdot. Näissä voi olla esimerkiksi rajauksia hankesuunnitelman tukikelpoisiin toimenpiteisiin tai menettelytapaohjeita esimerkiksi viestinnästä (vaatimus logojen käytöstä).
  • Tarkista talkoiden osuus omarahoituksesta ja varaudu täyttämään talkootyölomake.
  • Toimita kopio rahoituspäätöksestä ja ohjeista kirjanpidosta vastaavalle henkilölle.

Viesti hankkeestasi ja muista logot

Noudattamalla virallisia tiedotusohjeita varmistat hankkeesi tukikelpoisuuden. Jos esimerkiksi unohdat lehti-ilmoituksesta vaaditut logot, ilmoitusta ei voida hyväksyä hankkeen kustannukseksi. Kaikissa hankkeen tiedotusmateriaaleissa on käytettävä EU:n Leader-logoa ja EU-lippulogoa. Tutustu virallisiin tiedostusohjeisiin ja logojen käyttöön

Kertomalla hankkeestasi ja Leader-tuesta muille autat koko asuinaluettasi. Hankkeessa viestitään alusta loppuun. Kerro aktiivisesti nettisivuillasi ja somekanavissa ajankohtaisista asioista, joita hankkeessasi tapahtuu.

Parhaiten saat huomiota tiedottamalla silloin, kun tapahtuu. Voit lähettää tiedotteita medialle, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmillesi. Kerro myös meille, me välitämme mieluusti tietoa eteenpäin ja julkaisemme juttuja omissa kanavissamme. Lue lisää vinkkejä hankeviestintään

Tee maksuhakemus - saat rahat!

Hankkeelle myönnettyä tukea haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella eli tuki maksetaan jälkikäteen. Maksuun voi hakea ainoastaan myönnettyä tukimäärää, ei siis enempää vaikka hankkeessa olisikin ollut extrakustannuksia. Hankkeen kaikkien kulujen on synnyttävä, ja ne on myös maksettava hankkeen toteutusaikana. 

Myös maksuhakemus tehdään sähköisesti Hyrrässä. Liitä hakemukseesi selvitys hankkeen toteutumisesta ajanjaksolta, jolta haet maksua. Hankkeelle tukipäätöksessä hyväksytty kustannusmalli määrittää sen, mitä selvityksiä ja tilinpitoasiakirjoja maksuhakemukseen pitää liittää. Neuvomme sinua mielellämme myös maksuhakemuksen teossa.

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden maksua on haettava vähintään kerran vuodessa. Kehittämishankkeen, jonka kesto on enintään 24 kuukautta, maksua voidaan erillisestä pyynnöstä hakea harvemmin. Hanketuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Satakunnan ELY-keskus käsittelee maksuhakemuksen ja tekee maksatuspäätöksen. Tuki maksetaan hakijalle useimmiten kahdessa erässä. Hankkeen kuntarahaosuuden maksaa Leader-ryhmä. EU:n ja valtion osuuden Ruokavirasto.

Tarkastukset

Koska Leader-tuki on  julkista tukea, hankkeita saatetaan tarkastaa viranomaisten toimesta. Ruokavirasto tekee hanketarkastuksia satunnaisotannan perusteella maksuhakemusten yhteydessä. Tarkastuksiin varautuu parhaiten pitämällä paperit järjestyksessä ja tekemällä niitä asioita, jotka hankesuunnitelmassa on hyväksytty. 

Kaipaatko lisää ohjeita?

Hyvä apu Leader-hankkeen toteuttamisessa on Hanketoteuttajan käsikirja. Muun muassa Hyrrän ylläpidosta ja Leader-tukien maksamisesta vastaavan Maaseutu.fi sivuilta löydät lisää tietoa hankemuodoista, maksatuksesta ja muusta (linkki alla). Muista, että voit aina kysyä apua myös Leader-ryhmästä.