Kutsumatta kylässä

Vieraslajit kuriin lähiluonnossa

Haitalliset vieraslajit on tunnistettu yhdeksi viidestä merkittävimmästä luontokatoa edistävästä tekijästä. Vuonna 2021 Ravakka edisti vieraslajien torjuntaa levittämällä tietoa ja kokoamalla omat paikalliset torjuntajoukot vieraslajitalkoisiin Kutsumatta kylässä -hankkeen avulla.

Hankkeella järjestettiin talkootapahtumia ja tuotiin paikallisille toimijoille tietoa haitallisista vieraslajeista, jotta aktiivisuus torjua niitä omissa kotikylissä ja lähiympäristöissä kasvaisi. Hankkeessa koottiin myös Vieraslajibokseja, jotka toimitetaan kuntiin torjuntajoukkojen lainattavaksi ja käytettäväksi. 

Lyhytkestoinen hanke keskittyi aktivoimaan jättipalsamin, jättiputken, espanjansiruetanan sekä kurtturuusun torjuntaan. Hankkeessa luotiin myös ohjeet näiden lajien tunnistamiseen ja torjuntaan. Voit ladata ohjeet sivupalkista.

TOTEUTUSAIKA 

2021 (päättynyt)

RAHOITTAJA

Hanketta osarahoitti Kainuun ELY-keskus valtakunnallisesta Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallinnan edistämisen avustusta. 

VIERASLAJIOHJEET

Lataa itsellesi kuvalliset ohjeet vieraslajien tunnistamiseksi ja torjumiseksi. Ohjeet on laatinut Ravakka vieraslajit.fi -sivuston tietojen perusteella: