KANSAINVÄLISYYS

Yksi Leader-toiminnan seitsemästä perusperiaatteesta on alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö. Kansainvälinen yhteistyö lukeutuu myös Manner-Suomen Maaseutuohjelman painopisteisiin ja on yksi Ravakan oman strategian läpileikkaavista teemoista.

Euroopassa on yli 2500 alueellista Leader-ryhmää, joten potentiaalisia yhteistyökumppaneita on riittämiin!

Kansainvälisyys kuuluu kaikille

Kuka tahansa voi lähteä mukaan kansainväliseen toimintaan oman Leader-ryhmänsä avustamana hakemalla kansainvälistä Leader-hankketta! Kansainvälisessä Leader-hankkeessa voi toimijana tai osa-hakijana olla mikä tahansa Leader-ryhmän alueella toimiva yhdistys tai organisaatio. Hankkeen sisällöksi käyvät samat teemat ja asiat kuin tavallisiin Leader-hankkeisiin.

Kansainvälistä hanketta haetaan kuten mitä tahansa leader-hanketta

Hankkeiden hakeminen ja toteuttaminen on samanlaista ja niitä koskevat samat säännöt kuin muitakin Leader-hankkeita! Kansainvälisen hankkeesta tekee ulkomaalainen yhteistyökumppani.

Leader ravakan omat kansainväliset hankkeet

INTERNATIONAL IMMIGRATION

Maahanmuuttajien kotouttaminen maaseudulle 2017-2019

Kyläbrändäys

Alueellisen brändäyksen hanke
2018 - 2022

Opportunities for young people

Nuorisohanke 2021 - 2022

YOUTH BOARD IN LEADER

Nuorisohanke
2018 - 2020

Echoes

Ekomusetoiminnan kehittämisen hanke
2020 - 2022

SMART VILLAGES

Älykkäitä ratkaisuita ja mitattavia tuloksia 2021 - 2022

FOUR SEASONS DERBY

Lähiruoka- ja tapahtumahanke
2018 - 2022

Outdoor Leader

Retkeilyreitistöhanke
2019 - 2022

Transition towards resilient countrysides

Yhteistyötä Itämeren ympärillä 2021 - 2023