Taitava Yhdistystoimija työpajojen opit haltuun

Taitava Yhdistystoimija työpajojen merkeissä kokoonnuttiin yhteensä 3 kertaa. Maaseudun Sivistysliiton kouluttajat johdattelivat osallistujat keskustelemaan ja pohtimaan oman yhdistyksen toimivuutta ja kehittämistä.

Ensimmäisessä Työpajassa syvennyttiin yhdistyksen nykytilanteen kartoituksen kautta yhdistyksen voimavaroihin ja toimintakulttuuriin. Yhteisen keskustelun siivittäminä ja asioiden jakamisesta voimaantuneina työpajasta lähti innostuneita yhdistysaktiiveja omaan kotiyhdistykseen jatkamaan vireille tullutta kehittämistyötä.

Ajatuksia heräteltiin myös kysymyksillä: Mistä syntyy sujuva ja motivoiva hallitustyöskentely? sekä Miten tehtäviä ja työnjakoa voisi kehittää niin, että vastuut yhdistyksessä jakautuisivat tasaisemmin? Vapaaehtoistoiminnassa erilaisten tehtävien hoitoon voi olla haasteita löytää tekijöitä. Asioita ja tehtäviä pilkkomalla voisi olla yksi tapa, miten saada lisää vapaaehtoisia osallistumaan toimintaan.

Toisella tapaamiskerralla pureuduttiin yhdistyksen jäsenhankintaan sekä jäsenien aktivointiin ja innostamiseen. Hyviä idearikkaita ja voimaannuttavia keskusteluja käytiin Maaseudun Sivistysliiton materiaalien pohjalta.

Omassa yhdistyksessä kannattaa esim. lähteä miettimään onko toiminnassa  
       … matalan kynnyksen toimintaa, eli osallistumaan pääsee ilman jäsenyyttäkin.
       … näkyvyyttä, kuuluvuutta sekä osallisuutta.
       … kevytvapaehtoisuutta lisäävää toimintaa, mikä osaltaan vaikuttaa myös yhdistyksen vetovoimaan sekä näkyvyyteen.

Kolmannella kerralla työpajassa teemana oli osallistuminen ja osallistaminen toiminnan suunnittelussa. Illan aikana kävimme jälleen vilkasta keskustelua. Mikä saa jäsenen tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja osalliseksi yhdistyksen toimintaa? Kuulluksi tulemisen tärkeydestä sekä yhdistyksen jäsenten osaamisalueiden hyödyntämisestä kävimme antoisaa keskustelua.

Onko sinun yhdistykselläsi jo osallisuuden lisäämiseen tavoitteet? Miksi olisi tärkeää pohtia osallisuutta? Osallisuuden kokemuksella jäsenet sitoutuvat entistä paremmin yhdistyksen toimintaan, mikä vaikuttaa myös vapaaehtoisten määrään erilaisissa yhdistyksen toiminnoissa. Kun asian kokee omakseen, on siihen helpompi sitoutua ja tuntea merkityksellisyyttä.

Osallisuutta on ainakin neljää erilaista: tietoon, suunnitteluun, toimintaan sekä päätöksentekoon liittyvää osallisuutta. Muistetaan, että jokaisella jäsenellä on omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, hyödynnetään niitä.

Yhdistyksen toimintaan ja osallistumiseen saadaan varmasti puhtia, kun hallituksessa vallitsee innostunut ja visionäärinen ilmapiiri!

Kiitos Maaseudun Sivistysliitolle, Pialle ja Suville mahtavista työpajoista yhdistyksen toiminnan kehittämisen parissa!
Maaseudun Sivistysliitolla on todella paljon ja kattavasti materiaalia yhdistystoiminnan kehittämiseen. Heidän materiaalinsa ovat vapaasti käytettävissä ja katsottavissa.