ekoteko

Yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen

EkoTeko-hanke auttaa Ravakan alueen yhdistyksiä, asukkaita ja kuntia tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja ja toimia. Hankkeen päämääränä on muun muassa lisätä kierrätystä, vähentää energiankulutusta, lisätä osallisuutta  ja yhteisöllisyyttä, sekä edistää kestävän arjen taitoja ja käytänteitä. Hanke tarjoaa niin neuvontaa, koulutusta kuin kokemustenvaihtoakin. 

Hankkeessa pyritään laajaan yhteistyöhön kylien, yhdistysten ja kuntien kesken niin, että eri-ikäisten asukkaiden kokemukset ja kehitysehdotukset saadaan kuuluviin. Hankkeen tavoitteena on lisätä eri toimijoiden yhteistyötä yli kuntarajojen.

EkoTekoa toteutetaan yhteistyössä Leader Varsin Hyvän kanssa, jolla on oma samankaltainen hanke.

EkoTeko-hankkeen sivu yhdistyksille.

Hankkeen tuloksia

EkoTeko-hankkeella on järjestetty runsaasti erilaisia tilaisuuksia yhdessä alueen yhdistysten ja kehittämistahojen kanssa. Tilaisuuksien ja tapahtumien aiheet ovat vaihdelleet villiruuasta kierrätykseen ja kestävästä autoiluista kylätalojen energiansäästöön. Tietoisuutta on lisätty myös kampanjoinnilla, esimerkiksi osallistumalla Energiansäästöviikkoon. 

TOTEUTUSAIKA 

1.10.2019 – 31.12.2022

KUSTANNUSARVIO 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 76 000 €, josta julkisen tuen osuus on 100 % 

YHTEISTYÖTAHOT

  • Leader Varsin Hyvä
  • Varsinais-Suomen Kylät ry
  • SataKylät ry 
  • VSL Järjestöfoorumi/Järjestöjaos 
  • Valonia 
  • Ympäristöyhdistykset 
  • Kyläyhdistykset 
  • Muut Varsinais-Suomen Leader-ryhmät 

OTA YHTEYTTÄ

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Tiina Saaresranta. Katso Tiinan yhteystiedot!

EkoTeko-hankkeen logo