Tulevaisuus ja uusi strategia Luotsi

Luotsi lähti arvioitavaksi maa- ja metsätalousministeriöön

Lähetimme juhannusviikolla uuden paikallisen kehittämisohjelmamme Luotsin maa- ja metsätalousministeriölle arvioitavaksi. Luotsi on hakemuksemme Leader-ryhmäksi ohjelmakaudelle 2023-2027, ja tulee määrittämään Ravakan toimintaa ja Leader-rahoituksen myöntämistä. Ensi vuonna siirrymme Loistosta Luotsiin ja rahoitamme hankkeita tämän uuden strategian ohjaamana.

Luotsi-ohjelma on tehty yhdessä alueemme ihmisten, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. KIITOS teille kaikille kyselyihin vastanneille, työpajoihin ja tilaisuuksiin osallistuneille, haastatelluille ja muilla tavoin ajatuksensa jakaneille. Ohjelmaan tekoon osallistui yhteensä 2 500 ihmistä ja toimijaa!

Luotsissa visioidaan näin: ”Luotsi-strategiamme on väylä alueen näköiseen tulevaisuuteen. Vuonna 2030 Ravakan alueella on elinvoimaista ja älykästä toimintaa sekä paljon virkistäviä mahdollisuuksia. Matkailu alueellemme kasvaa ja rikastaa arkeamme. Hyvää elämää luodaan vastuullisesti yhdessä ja toinen toisiltamme oppien: Ravakka toimii luotsina myötä- ja vastatuulessa.”

Luotsi-strategiassa on neljä painopistettä ohjelmakaudelle 2023–2027. Tavoittelemme elinvoimaa elinkeinoista ja mahdollisuuksia matkailusta, teemme älykkäästi yhdessä ja luomme mahdollisuuksia virkistävään vapaa-aikaan. Strategiassamme on lisäksi kolme läpileikkaavaa teemaa. Kestävästi ja vastuullisesti! velvoittaa hankehakijat vastuulliseen toimintaan, Yhteistyön voimin! rohkaisee yhteistyöhön ja Digitalisaatio haltuun! siivittää hyödyntämään digitalisaatiota ja älykkäitä ratkaisuja. Strategiaa toimeenpannaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Erityisesti haluamme tehostaa nuorten ja uusasukkaiden osallisuutta sekä tukea alkaville ja uutta luoville yrittäjille.

Lisää Luotsista jälleen syksymmällä, hyvää kesää!

Luotsi -ohjelman luonnoksen kommentointi

Olemme laatimassa osallistavasti uutta paikallista kehittämisohjelmaa, joka ohjaa toimintaamme ja Leader-tuen jakamista tulevalla EU-ohjelmakaudella eli vuosina 2023-2027. Luotsi -nimellä seilaavaa ohjelmaluonnosta voi kommentoida 7.-12.6.2022.

Toivomme kommentteja ja kehitysehdotuksia juuri Sinulta alueemme asukas, vapaa-ajan asukas, yhdistysaktiivi, yrittäjä, kehittäjä ja yhteistyökumppani. Kannustaaksemme kommentointiin, arvomme ohjelmaluonnosta kommentoineiden kesken lahjakortin Maammekauppaan. Kommentointiaikaa on 12.6.2022 asti.

Palautetta strategialuonnoksesta voit antaa sähköisen lomakkeen kautta tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen toimisto@ravakka.fi. Ottamalla yhteyttä voitte saada myös tämän hetkisen luonnoksen kokonaisuudessaan luettavaksenne.

Leader Ravakan Luotsi-strategiassa ohjelmakaudelle 2023–2027 on neljä painopistettä. Tavoittelemme elinvoimaa elinkeinoista ja mahdollisuuksia matkailusta, sekä teemme älykkäästi yhdessä hyvää elämää ja virkistävää vapaa-aikaa. Strategiassamme on lisäksi kolme läpileikkaavaa teemaa. Kestävästi ja vastuullisesti! velvoittaa hankehakijat vastuulliseen toimintaan, Yhteistyön voimin! rohkaisee yhteistyöhön ja Digitalisaatio haltuun! siivittää hyödyntämään digitalisaatiota. Nostamme esiin myös kaksi erityistä ryhmää, joiden toivomme hyötyvän Leader-toiminnasta entistä paremmin; nuoret sekä uusasukkaat.

Elinvoimaa elinkeinoista -painopisteen tavoitteena on, että maaseudulla on monipuolisesti palveluita ja työpaikkoja, lähiruoan asema on vakiintunut ja saamme voimaa uusiutuvaa energiasta sekä kierto- ja biotaloudesta. Mahdollisuuksia matkailusta -painopisteen tavoitteena on, että alueemme on osa kasvavaa matkailualaa ja hyvinvointi- ja ruokamatkailun sekä meri- ja
saaristomatkailun suosiotaan jatkuvasti kasvattava kohde. Älykkäästi yhdessä -painopisteen tavoitteena on mahdollistaa yhteinen tekeminen, lisätä kaikkien yhteisöön kuuluvien hyvinvointia ja tuoda merkityksellisyyttä alueemme ihmisten elämään. Tavoitteenamme on myös erotua omalla lumoavalla imagollamme ja olla houkuttelevia paikallisille, uusille asukkaille ja kävijöille. ja että, että alueemme toimijat kokevat voivansa vaikuttaa ja toimia vastuunkantajina muuttuvissa olosuhteissa paikallisesti ja globaalisti. Virkistävää vapaa-aikaa -painopisteen tavoitteena, on että alueellamme on monenlaisia, saavutettavia, laadukkaita ympäristöjä sekä sisältöjä erilaisten ulkoilijoiden ja vapaa-ajan viettäjien tarpeisiin.

AVOIN TIETOISKU UUDESTA OHJELMASTA KE 8.6. KLO 17.30

Järjestämme keskiviikkona 8.6. klo 17.30-18.30 tietoiskun tulevasta kehittämisohjelmasta. Tilaisuudessa Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio ja kehittämispäällikkö Juuliska Seikola esittelevät ohjelmaluonnosta ja kertovat mm. mihin Leader-rahoitusta aiotaan Ravakan alueella suunnata ensi vuodesta lähtien.

Strategiatyön tausta

Leader Ravakka valmistelee parhaillaan uutta paikallista kehittämisstrategiaa EU-ohjelmakaudelle 2021–2027. Uusi paikallinen kehittämisohjelma tehdään jälleen yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Haluamme osallistaa alueemme asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita ja alueen tulevaisuudesta kiinnostuneita mahdollisimman konkreettisesti ja laajasti strategiamme työstössä. Strategia tulee koskettamaan jokaista, sillä Leader-tuella tehdyt muutokset näkyvät kaikkialla. Tämän vuoksi tarjolla monia paikkoja vaikuttaa siihen, mitä Leaderistä rahoitetaan 2020-luvulla!

Uusi EU-ohjelmakausi 2021–2027 alkaa EU:n maaseuturahaston osalta vuonna 2023. Ravakka jätti toukokuussa 2021 strategiavalmistelun 1. vaiheen hakemuksensa eli hakemuksen Leader-ryhmäksi maa- ja metsätalousministeriölle ja nyt valmistelemme hakemuksen toista osaa.

Näin olemme osallistaneet

Järjestämme keväällä 2022 1. asiantuntijoille suunnattuja teematyöpajoja sekä 2. kaikille avoimia tulevaisuustyöpajoja. Lisäksi haastattelemme yksittäisiä strategian kannalta tärkeitä toimijoita sekä kuulemme omaa henkilökuntaamme, hallitustamme ja nuorisotyöryhmäämme säännöllisesti. Seuraa sivustoa ja Ravakan ”Uutiset ja artikkelit” -sivua ja liity joukkoomme!

Vastaa kyselyyn: minne leader-rahat 2023-2027?

Olemme avanneet kyselyn, jossa haemme konkreettisia ideoita siihen, mihin Leader-rahat tulisi ohjelmakaudella 2023-2027 käyttää. Samalla keräämme ajatuksia siitä, millaista Ravakan toiminnan tulisi olla uudella kaudella. Toivomme kyselyyn runsaasti vastauksia alueemme asukkailta, vapaa-ajan asukkailta, yrittäjiltä, kehittäjiltä, alueella työskenteleviltä ja kaikilta muilta kiinnostuneita, jotta ohjelmasta saadaan oikeasti alueen näköinen ja tarpeita palveleva. Vastausaikaa on 30.4. asti.  Vastaathan kyselyyn ja innostat muutkin vastaamaan? Kiitos!

Miten Leader-toiminnalla tulisi tukea sitä, että elämä alueella on merkityksellistä ja tarjoaa mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa? Mitä pitäisi rahoittaa? Millaista toimintaa tarvitaan? Osallistu erityisesti kylä- ja yhdistystoimijoille tarkoitettuun työpajaan, ja kerro meille mielipiteesi.

Miten tuetaan palveluita, harrastusmahdollisuuksia ja hyvää elämää kylissä? Miten kulttuuritoimintaa tai uusien tapahtumien syntymistä tulisi edistää? Entä yhdistysten yhteistyötä? Millaisia tarpeita liittyy luonnon virkistyskäyttöön, maaseutumatkailuun ja kylämarkkinointiin? Millainen on tulevaisuuden älykäs ja kestävä yhteisö, jossa jäsenet voivat hyvin? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Leader Ravakan kylä – ja yhdistysillassa 16. maaliskuuta.

Haemme erityisesti konkreettisia kehittämiskohteita - ja kokonaisuuksia, rahoittamistarpeita ja hankeideoita.

KERRO MEILLE MIKÄ SINULLE ON YMPÄRISTÖSSÄ TÄRKEÄÄ?

Leader Ravakan kaikille avoimessa kolmen kysymyksen kyselyssä 2020 ympäristö ja vesistöt nousivat tärkeimmäksi yksittäiseksi kehittämiskohteeksi. Haluamme nyt kuulla mikä ympäristössämme alueemme asukkaita ja toimijoita erityisesti kiinnostaa.
 
Vastaa kyselyyn klikkaamalla kuvaa ja varmista, että oma äänesi kuuluu strategiamme valmistelutyössä!

Mitä olemme jo tehneet?

1. vaiheessa valmisteluun osallistui arviolta noin 1500 ihmistä. Kartoitimme heidän mielipiteitään monin eri tavoin ja keinoin ja keskustelimme yhdessä alueen tulevaisuudesta.

  • Aloitimme osallistavan valmistelun 2019 heittämällä maaseutumölkkyä, keräten satoja ideoita ja tarpeita, jotka ohjaavat nykyistä toimintaamme ja tulevan suunnittelua.
  • Kolmen kysymyksen kyselyn kautta kuulimme 2020 alueen ihmisiltä mihin Leader-rahat tulisi tulevaisuudessa laittaa ja miltä tulevaisuus näyttää. Kyselyä jaettiin laajasti tilaisuuksissamme, yleisötapahtumissa, sähköpostitse ja somessa.
  • Innostimme ihmisiä vastaamaan kyselyyn Lauteilla ja laavuilla –kampanjan avulla sekä jalkautumalla kesäksi suosittuihin kohtaamispaikkoihin. Vastauksia saimme yli 700, joiden pohjalta nostimme tulevaan strategiaamme tärkeimmät kehitysteemat- ja toimijaryhmät. 
  • Tulevaisuustyöpajoissa keräsimme yhteen päättäjiä, kehittäjiä ja yhdistysaktiiveja. Työstimme ryhmätöinä esim. SWOT-analyyseja kunnan ja alueen tulevaisuudesta, joita sitten hyödynsimme alueen analyysissa.
  • Haastattelimme yli 50 strategisesti tärkeää sidosryhmän edustajaa, kuten kylä- ja aluetoimijoita, nuorisotoimijoita, elinkeinotoimijoita, matkailutoimijoita ja ympäristötoimijoita alueen tulevaisuudesta, heidän tarpeistaan ja yhteistyöstämme. Hyödynsimme heidän asiantuntijuutta alueen analyysissa sekä strategian tavoitteiden asettamisessa.
  • Säännöllisesti kokoontuvissa teemaryhmissä kuulimme alueen asiantuntijoilta tulevan strategian painopisteistä ja kehittämiskohteista. Samalla verkotimme tärkeitä toimijoita. Lisäksi keräämme tietoa osallistumalla erilaisten verkostojen tapaamisiin, kuten kylien neuvottelukuntiin, kumppanuusfoorumeihin ja elinkeinoryhmiin.
  • Osallistimme myös omaa henkilökuntaamme, hallitustamme ja nuorisotyöryhmäämme tulevaisuustyöhön useissa tapaamisissa ja kokouksissa.

yli 700 vastausta Kolmen kysymyksen kyselyyn

Kolmen kysymyksen kyselyllä kerättiin alueen asukkaiden, kesäasukkaiden, yrittäjien, yhdistystoimijoiden ja muiden näkemyksiä siitä, millaisia asioita Ravakan tulisi vuosina 2021–2027 alueella edistää rahoituksella ja toiminnalla.  Kesällä 2020 Ravakka jalkautui kesätapahtumiin ja kampanjoi saunoilla ja luontokohteissa innostaen ihmisiä jättämään mielipiteensä kyselyyn. 

Kyselyssä oli 12 kehittämisen kohtaa, joista vastaaja saattoi valita viisi tärkeimmiksi kokemaansa. Lisäksi kyselyssä saattoi jättää ajatuksia siitä, millaisena kokee alueen tulevaisuuden. Kyselyn perusteella selvästi tärkeimmiksi teemoiksi nousivat lasten ja nuorten toiminta, ympäristötoimet sekä yrittäjyys. 

Joulukuussa 2020 jaoimme Ravakan somekanavissa kolmen kysymyksen kyselyyn vastanneiden ajatuksia siitä, millaisena he näkevät alueen tulevaisuuden. Tutustu Uuden vuoden kalenteriin Ravakan Facebookissa ja Instagramissa.

kolmen kysymyksen tuloksia tiivistetty

Hyvinvointi, kokoontumistilat sekä harrastusmahdollisuudet - näitä nuoret kehittäisivät

Leader Ravakka toteutti touko-kesäkuussa 2021 kyselyn Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorille, ja kysyi mitä nuoret pitävät tärkeimpinä kehittämiskohteina alueella. Kyselyyn vastasi 243 nuorta Eurajoelta, Laitilasta, Mynämäeltä, Pyhärannasta, Raumalta, Uudestakaupungista ja Vehmaalta, sekä muutama nuori myös naapuripaikkakunnilta.

Kyselyyn vastanneet nuoret nostivat tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemisen. 58 % vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon. Toiseksi suosituimmaksi kehityskohteeksi nousi nuorten kokoontumistilat (54 %), ja kolmanneksi suosituimmaksi nuorten harrastusmahdollisuudet (53 %). 

Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista nuorista kertoi myös voivansa harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa.  30,5 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaisi jäädä tai palata kotiseudulleen asumaan tulevaisuudessa ja lähes puolet (42 %) nuorista vastasi ehkä.

Yhdistyksiä tavattiin lauteilla ja laavuilla

Lauteilla ja laavuilla -kampanjalla osallistettiin kesällä 2020 alueen ihmisiä uuden kehittämisohjelman valmisteluun, nostettiin esiin yhdistysten tekemää talkootyötä monien maaseudun virkistysmahdollisuuksien taustalla, ja tuotiin esiin Leader-hankkeiden tuloksia. Heinä-elokuussa Ravakka vieraili paikallisten yhdistysten ylläpitämillä yleisillä saunoilla sekä luontokohteissa tapaamassa alueen ihmisiä. Kohteita ylläpitävien yhdistysten videohaastatteluja voi katsoa Ravakan YouTube -kanavalta lauteilla ja laavuilla -soittolistalta

Videoilla yhdistykset kertovat omia ajatuksiaan seudun kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

Leader Ravakan strategia vuosille 2023-2027 - lataa luotsi alta

Voit ladata uuden Luotsi-strategian linkkiä klikkaammalla:
 
 
Teemme strategiasta hankehakijoille suunnatun virtaviivaisemman ja lukijaystävällisemmän version syksyllä 2022.

EURAJOKI SIIRTYYY UUDEN OHJELMAKAUDEN ALUSSA LEADER PYHÄRJÄRVISEUDUN ALUEESEEN

Eurajoki vaihtaa Leader-aluetta tulevalla EU-ohjelmakaudella. Nykyisin osittain Leader Ravakan ja osittain Leader Karhuseudun alueisiin kuuluva Eurajoki liittyy seuraavan ohjelmakauden alusta Leader Pyhäjärviseudun alueeseen. Eurajoen ja Luvian kunnat yhdistyivät vuonna 2017, kesken meneillään olevan ohjelmakauden 2014-2020. Tämän vuoksi Eurajoki ja Luvia kuuluvat tällä hetkellä eri Leader-ryhmiin. Eurajoella nähtiin, että jatkossa on kunnan kannalta tarkoituksenmukaisempaa, että koko kunta kuuluu yhden Leader-ryhmän alueeseen.

Yhteistyö Eurajoen kanssa jatkuu Leader Pyhäjärviseudun kautta. Ravakalla on parhaillaankin menossa monia yhteisiä hankkeita Pyhäjärviseudun kanssa.

Voit lukea lisää aiheesta Leader-ryhmien yhteisestä tiedotteesta.

Lataa kalenteri vuodelle 2022

nuoria kuvakimarassa

Linkistä voi ladata vuoden 2022 kalenterin ja esimerkiksi tulostaa sen seinällesi:

Ravakan kalenteri 2022

Kysyttävää strategian valmistelusta?

Strategiaa ei työstetä yksin. Ravakan velvollisuus ja etuoikeus on osallistaa alueen asukkaita, yrittäjiä, kehittäjiä ja muita toimijoita strategiatyöhön. Meille osallistaminen merkitsee sitä, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ja heille myös aktiivisesti tarjotaan tilaisuuksia kertoa mielipiteensä, ” sanoo Leader Ravakan kehittämispäällikkö Juuliska Seikola

Jos sinulla on kysyttävää strategiatyöstä, ota yhteyttä Juuliskaan. 

Ota yhteyttä Juuliskaan!