Tulevaisuus

Leader Ravakka valmistelee parhaillaan uutta paikallista kehittämisstrategiaa EU-ohjelmakaudelle 2021–2027. Uusi paikallinen kehittämisohjelma tehdään jälleen yhdessä alueen toimijoiden kanssa!

Strategiaan liittyen Ravakka on muun muassa järjestänyt alueensa kunnissa tulevaisuustyöpajoja ja  lanseerannut alueen asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja muille toimijoille sähköisen kyselyn. Vuonna 2021 strategiaa valmistellaan muun muassa teemaryhmissä, tulevaisuustyöpajoissa ja verkostohaastatteluilla. Vahvaa yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa tullaan tekemään koko strategiavalmistelun ajan. 

Leader Ravakka jätti hakemuksen Leader-ryhmäksi maa-ja metsätalousministeriölle 31.5.2021. Osallistava työ jatkuu myös strategiavalmistelun toisessa vaiheessa.

yli 700 vastausta Kolmen kysymyksen kyselyyn

Kolmen kysymyksen kyselyllä on kerättiin vuonna 2020 alueen asukkaiden, kesäasukkaiden, yrittäjien, yhdistystoimijoiden ja muiden näkemyksiä siitä, millaisia asioita Ravakan tulisi vuosina 2021–2027 alueella edistää rahoituksella ja toiminnalla.  Kesällä 2020 Ravakka jalkautui kesätapahtumiin ja kampanjoi saunoilla ja luontokohteissa innostaen ihmisiä jättämään mielipiteensä kyselyyn. 

Kyselyssä oli 12 kehittämisen kohtaa, joista vastaaja saattoi valita viisi tärkeimmiksi kokemaansa. Lisäksi kyselyssä saattoi jättää ajatuksia siitä, millaisena kokee alueen tulevaisuuden. Selvästi tärkeimmiksi teemoiksi kyselyn perusteella nousivat lasten ja nuorten toiminta, ympäristötoimet sekä yrittäjyys. 

Joulukuussa 2020 jaoimme Ravakan somekanavissa kolmen kysymyksen kyselyyn vastanneiden ajatuksia siitä, millaisena he näkevät alueen tulevaisuuden. Tutustu Uuden vuoden kalenteriin Ravakan Facebookissa ja Instagramissa.

kolmen kysymyksen tuloksia tiivistetty

Katso Lauteilla ja laavuilla -haastatteluja!

Lauteilla ja laavuilla -kampanjalla osallistettiin kesällä 2020 alueen ihmisiä uuden kehittämisohjelman valmisteluun, nostettiin esiin yhdistysten tekemää talkootyötä monien maaseudun virkistysmahdollisuuksien taustalla, ja tuotiin esiin Leader-hankkeiden tuloksia. Heinä-elokuussa Ravakka vieraili paikallisten yhdistysten ylläpitämillä yleisillä saunoilla sekä luontokohteissa tapaamassa alueen ihmisiä. Kohteita ylläpitävien yhdistysten videohaastatteluja voi katsoa Ravakan YouTube -kanavalta lauteilla ja laavuilla -soittolistalta

Videoilla yhdistykset kertovat omia ajatuksiaan seudun kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

Nuoret kehittäisivät nuorten hyvinvoinnista huolehtimista, kokoontumistiloja sekä harrastusmahdollisuuksia

Leader Ravakka toteutti touko-kesäkuussa 2021 kyselyn Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorille, ja kysyi mitä nuoret pitävät tärkeimpinä kehittämiskohteina alueella. Kyselyyn vastasi 243 nuorta Eurajoelta, Laitilasta, Mynämäeltä, Pyhärannasta, Raumalta, Uudestakaupungista ja Vehmaalta, sekä muutama nuori myös naapuripaikkakunnilta.

Kyselyyn vastanneet nuoret nostivat tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemisen. 58 % vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon. Toiseksi suosituimmaksi kehityskohteeksi nousi nuorten kokoontumistilat (54 %), ja kolmanneksi suosituimmaksi nuorten harrastusmahdollisuudet (53 %). 

Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista nuorista kertoi myös voivansa harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa.  30,5 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaisi jäädä tai palata kotiseudulleen asumaan tulevaisuudessa ja lähes puolet (42 %) nuorista vastasi ehkä.

Lataa kalenteri vuodelle 2021

Linkistä voi ladata vuoden 2021 kalenterin ja esimerkiksi tulostaa sen seinällesi:

Ravakan kalenteri 2021

Eurajoki siirtyy Leader Pyhäjärviseudun alueeseen ensi kaudella

Eurajoki vaihtaa Leader-aluetta tulevalla EU-ohjelmakaudella. Nykyisin osittain Leader Ravakan ja osittain Leader Karhuseudun alueisiin kuuluva Eurajoki liittyy seuraavan ohjelmakauden alusta Leader Pyhäjärviseudun alueeseen. Eurajoen ja Luvian kunnat yhdistyivät vuonna 2017, kesken meneillään olevan ohjelmakauden 2014-2020, ja tämän takia Eurajoki ja Luvia kuuluvat tällä hetkellä eri Leader-ryhmiin. Eurajoella nähtiin, että jatkossa on kunnan kannalta tarkoituksenmukaisempaa, että koko kunta kuuluu yhden Leader-ryhmän alueeseen.

Yhteistyö Eurajoen kanssa jatkuu Leader Pyhäjärviseudun kautta. Ravakalla on parhaillaankin menossa monia yhteisiä hankkeita Pyhäjärviseudun kanssa.

Voit lukea lisää aiheesta Leader-ryhmien yhteisestä tiedotteesta.