Ravakan nuorisotyöryhmä

Ravakan nuorisotyöryhmä on avoin kaikille

Nuorisotyöryhmä kokoustaa neljästi vuodessa

Ravakan nuorisotyöryhmän toiminta pähkinänkuoressa

Leader Ravakan nuorisotyöryhmä päättää NuorisoLeader-rahoituksesta, vastaa NuorisoLeader-rahoituksen markkinoinnista ja ottaa osaa Leader Ravakan kansainväliseen toimintaan. Nuoria halutaan kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja oman osaamisensa ja verkostojensa kasvattamiseen tarjoamalla heille monipuolisia mahdollisuuksia kehittää itseään.

Nuorisotyöryhmä on avoin kaikille Ravakan alueen nuorille, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälisyydestä, kansainvälisestä yhteistyöstä sekä paikalliskehittämisestä ja päätöksentekoon osallistumisesta.

Ryhmä kokoustaa virallisesti neljä kertaa vuodessa – tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. Ensimmäistä kertaa ryhmä kokousti tammikuussa 2019. Tällä hetkellä ryhmään kuuluu 14 nuorta kuudesta Ravakan alueen kunnasta.

Lue lisää julkaisusta.


Miksi nuorisotyöryhmä?

Leader Ravakka haluaa tarjota alueensa nuorille monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa niin kotiseudullaan kuin kansainvälisestikin. Nuorisolla täytyy olla rooli oman yhteisönsä ja alueensa kehityksessä sekä edellytyksiä kehittää itseään kotiseudullaan. 

Leader-nuori
Nuotio 1


Youth Board in Leader -hanke

Ravakan omassa ”Youth Board in Leader” -hankkeessa pyritään tehostamaan nuorten roolia päätöksenteossa ja paikallisessa kehittämisessä oman nuorisotyöryhmätoiminnan kautta.   Youth Board in Leader -hanke perustuu Leader Ravakan ”Local Action Youth” -tavoiteohjelmaan, joka pyrkii osallistamaan nuorisoa Leader-toimintaan sekä paikalliseen kehittämiseen.


Kiinnostuitko NuorisoLeaderistä?


Ota yhteyttä meihin tai täytä 

Mukaan NuorisoLeader-toimintaan -lomake.


Juuliska Seikola

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

juuliska.seikola@ravakka.fi

+ 358 44 792 900

Ellen Skotlannissa