EkoSparraamo tuotti kylien kierrätyspäiviä, muovinkeräyskampanjan ja luonnonkirjoa tukevan puutarhan

Seitsemän yhdistystä toteutti kestävyystekoja Ravakan EkoTeko-hankkeen EkoSparraamon avustuksella. Hanke päättyy kesän jälkeen, mutta työ jatkuu.

Leader Ravakan EkoSparraamoon haettiin yhdistyksiä ja muita porukoita toteuttamaan omia ekotekoja loppuvuodesta 2021. Kevään aikana seitsemän yhdistyksen kanssa on laitettu heidän omista ideoistaan lähteneitä kestävyysunelmia toteen. Kesäkuussa järjestettiin esimerkiksi useampi kylien kierrätyspäivä, ja biodiversiteettiä tukevaa puutarhaa rakennetaan Mynämäen Asmandiaan.

– Monesti vain negatiiviset asiat luontokatoon ja muuttuvaan ilmastoon liittyen pääsevät otsikoihin. Olemme Ravakassa halunneet nostaa esiin sitä, miten yhdistyksissä ja maaseudun toimijoissa on valtava voima muuttaa asioita ja tehdä paikallisia tekoja luonnon ja lähiympäristön puolesta. EkoSparraamon kautta käynnistyneet toimet ovat myös loistavia esimerkkejä siitä, miten vapaaehtoisvoimin voidaan edistää ympäristökasvatusta, sanoo EkoTeko-hankkeen koordinaattori Tiina Saaresranta tyytyväisenä.

Ravakan EkoTeko-hanke (2019–2022) päättyy kesän jälkeen, mutta yhdistykset saavat jatkossakin Ravakasta apua ympäristö- ja muissa kestävyyskysymyksissä.

– Paikallinen ympäristötoiminta on alkanut kiinnostaa ihmisiä enemmän, muutoksen on nähnyt hankkeen aikana. Nyt yhdistykset tekevät omia kestävyystoimenpiteitään ja pyytävät meidät Ravakasta siihen mukaan apuun – hankkeen alussa oli tilanne toisinpäin.  Leader on toimintaa alhaalta ylös, joten Leader-ryhmä auttaa yhdistyksiä ja muita toimijoita viemään ideoitaan toteutukseen. Aina kannattaa kysyä meiltä apua.

–EkoTeko-hanke on onnistunut vahvistamaan ymmärrystä siitä, että on niin monia tapoja toimia ympäristön, luonnon, kestävän kehityksen ja hyvän elämän puolesta. Jokainen voi löytää omassa arjessaan tapoja vaikuttaa. Kaiken ikäiset voivat toimia, eläkeikäiset, lapset, nuoret ja työikäiset. Kylissä, yhdistyksissä ja maaseudun asukkaissa on tahtoa antaa omaa vapaa-aikaansa ympäristömme hyvinvoinnin puolesta. Ja yhteistyö on parasta, hankkeen onnistumisen saavat aikaan hyvä yhteistyö alueemme upeiden toimijoiden kanssa, Saaresranta kiittää.

Ravakassa ekoillaan jatkossakin. Syksyllä käynnistyy uusi hanke, joka tarjoaa yhdistyksille ja muille toimijoille yhteistä ideointi- ja toteutusapua kestävän kehityksen työssä, ja myös mahdollisuuksia uuden oppimiseen muilta eurooppalaisilta kylätoimijoilta.

Vuonna 2023 alkava uusi EU-ohjelmakausi maaseudun kehittämisen osalta tuo mukanaan uusia tukimuotoja ja uusia painotuksia Leader-rahoituksenkin jakamisessa. Suomen Leader-ryhmät viimeistelevät nyt paikallisia kehittämisohjelmia vuosille 2023-2027. Leader Ravakankin alueella ympäristö- ja ilmastohaittojen minimoiminen ja erilaiset luontoteot tulevat olevaan tulevaisuudessa entistä isommassa roolissa, kun Leader-rahoitusta jaetaan.

EkoSparraamon tuotoksia 2022 – tätä yhdistykset tekivät:

 • Leinmäen kyläyhdistys ry (Laitila): Kierrätysaiheinen kylätori 27.7. jossa leppeän kylätorin tunnelmissa saadaan asiantuntevaa kierrätysneuvontaa ja tietoa mm. sähköautojen käytöstä. Laadittiin kylälle suunnitelmaa, jossa mietittiin kylän kestävää tulevaisuutta sen eri näkökulmista.
 • MTK Laitila (Laitila): Järjestää Kannut kiertoon -kampanjan yhdessä jätehuolto Helistölän kanssa. Käytetyt kasvinsuojeluainekanisterit kerätään ja kierrätetään ja myös mahdolliset kasvinsuojeluaine jäämät kerätään (toteutus heinä-lokakuu).
 • Mynämäen asemanseudun kylät ry (Mynämäki): Järjestettiin touko-kesäkuussa ympäristöillat, joissa aiheina vieraslajitorjunta omista pihoista tai puutarhoista sekä pölyttäjien hyvinvointia edistävä puutarhanhoito. Perustetaan ulkoilualue Asmandiaan biodiversiteettia tukeva puutarha.
 • Mynämäen seudun pienkiinteistöyhdistys ry (Mynämäki): Opintoretki Lounavoiman ekovoimalaitokseen ja kiertotalouden vierailukeskus Hehkuun Saloon ma 20.6. Osallistujat voivat päivittää tietojaan asiantuntijoiden opastuksella.
 • Wirmon Martat ry (Mynämäki): Bokashi-työpaja 18.5., jossa opittiin kädestä pitäen bokashoimaan biojätteistä kasveja ravitsevaa multaa.
 • Ihoden seutuyhdistys ry (Pyhäranta): Järjestettin ympäristöpäivä 11.6., jonka yhteydessä vieraslajitalkoot Ihoden kylässä, kierrätysneuvontaa ja teemaan sopivaa ohjelmaa lapsille.
 • Vermuntila- Kulamaan kyläyhdistys ry (Rauma): Vermuntilan kierrätystori pidettiin 21.6. Kesätorin kahvittelun lomassa kannustettiin kierrätykseen, paikalla Rauman jätehuollon ympäristöneuvoja, poistotekstiilin ja metallin keräystä.

EkoSparraamon logo

EkoTeko-hanke (2019-2022) pähkinänkuoressa:

 • Hankkeen toteuttamiseen osallistui yhteensä 30 eri toimijaa – suuri osa paikallisia yhdistyksiä!
 • Hankkeen avulla on järjestetty paikallisesti yli 30 tapahtumaa: työpajoja, koulutuksia, opintoretkiä ja muuta! Lisäksi on osallistuttu aktiivisesti muihin tapahtumiin.
 • Tapahtumien ja tilaisuuksien kautta uutta on opittu vaikka mistä! Paljon kiinnostivat asiat, jotka liittyivät mahdollisuuksiin tuottaa tai kerätä ruokaa kuluttaen vähemmän luontoa – esimerkiksi villivihannes- ja syötävä metsäpuutarhakurssit, hyvinvointia metsästä -tapahtumat ja bokashointi. Kierrätysasiat puhuttivat monia. Myös liikkuminen on maaseutualueiden polttava puheenaihe, ja esimerkiksi erilaisista autoilun vaihtoehdoista keskusteltiin vilkkaasti hankkeen järjestämässä tilaisuudessa.
 • On julkaistu EkoTekoja-blogia ja tuotettu runsaasti muitakin sisältöjä kestävistä elämäntavoista. Blogi-kirjoituksia tehtiin hankkeen aikana parikymmentä: https://www.varsinhyva.fi/tule-mukaan-ekotekoja-blogiin/
 • Tietoa vietiin aktiivisesti myös verkostojen kautta: hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä yli 50 eri toimijan kanssa. Myös lehtijuttuja hankkeen tilaisuuksista, tempauksista ja aiheista kertyi noin neljäkymmentä.
Tiina Saaresranta kierrätyspisteellä

EkoTeko-hankkeen koordinaattori Tiina Saaresranta kertoo nähneensä muutosta ihmisten kiinnostuksessa toimia ympäristön puolesta. Hankkeen aikana aihe on alkanut yhä enemmän kiinnostaa.