Elpymisvaroista uusia tukimahdollisuuksia yrityksille: rahoitusta tarjolla energia- ja resurssitehokkuuteen ja omistajanvaihdoksiin

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä.

Tukea uusiutuvaan energiaan ja resurssitehokkuuteen

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %. Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista.

Maaseudun yritystukia voidaan myöntää maaseutualueilla toimiville yrityksille. Yrittäjä voi tarkistaa kartasta (https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589), sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella.

Tukea omistajavaihdoksiin

Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 000–10 000 euron tuen. Kyseessä on uusi tukimuoto.

Tuen hakeminen ja neuvonta

Rahoitusta haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa, samoin kuin muita maaseudun yritystukia. Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. Tuet ovat haettavissa vuoden 2022 loppuun saakka. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään viimeistään 15.11.2021 vireille tulleita hakemuksia.

Lue lisää uusista tukimahdollisuuksista Ruokaviraston tiedotteesta.

Paikalliset ELY-keskukset neuvovat tuen hakemisessa. Ravakan alueen yritykset voivat kysyä lisätietoja myös Ravakasta ja pyrimme auttamaan tukihakuun liittyvissä kysymyksissä parhaamme mukaan.