Ensimmäiset hanketuet hakuun kesäkuun lopulla

Suurin osa yritys- ja hanketukien hauista käynnistyy tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuun 2023 loppupuolella. Kaikkien yritys- ja hanketukien suunnitellaan avautuvan tämän vuoden aikana. Ruokavirasto tiedottaa, kun hakujen alkamisen ajankohdat tarkentuvat.

Pitkä odotus hankekauden alkamisesta ja hanketukien hakemisesta alkaa olla päätöksessään. Ihan vielä ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä hakemusta, vaan on odotettava ensimmäisten hankkeiden osalta kesäkuun loppupuolelle. Vielä on kuitenkin hyvää aikaa suunnitella vireillä olevaa hanketta ja visioida tulevaa.

Hanketukien hauista ensimmäisenä aukeavat:

  • yhteisöjen investoinnit
  • koulutus- ja tiedotushankkeet sekä
  • valtaosa yhteistyöhankkeista
  • Yritystuista hakuun tulevat yritysten investointituet ja ELY-keskuksista haettavat yritysten kehittämistuet.

Syksyllä 2023 haettavaksi tulevat muut hanketukimuodot, esimerkiksi laajakaistahankkeet, alueiden väliset ryhmähankkeet ja pienhankkeet.

Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

 

Hanketta kannattaa suunnitella jo ennen haun alkamista

Tuenhakijoiden kannattaa aloittaa hankkeensa suunnittelu jo ennen haun alkamista. Lisätietoja tuen ehdoista ja tukimuodoista voi kysyä meidän asiantuntijoilta Leader Ravakan toimistolta. Tietoja tuista löytyy myös osoitteesta www.maaseutu.fi sekä Leader Ravakan omilta sivuilta.

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat pienet ja keskisuuret yritykset.

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

kaikki hankkeet haetaan hyrrä-palvelun kautta

Hakemukset tehdään uudistuneessa Hyrrä-asiointipalvelussa. Uudistunut Hyrrä -asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Hakemuksen tekemiseen saa myös apua ottamalla yhteyttä Leader Ravakan toimistoon. Meille on tärkeää auttaa ja tukea kaikissa hankkeiden vaiheissa. Tukien haku on jatkuva. Kysythän toimistoltamme myös päätösten teon aikatauluista.