Kari Mäkelä Mynämäeltä Leader Ravakan uudeksi puheenjohtajaksi

Leader Ravakan uudeksi puheenjohtajaksi yhdistyksen syyskokouksessa 24.11. valittiin mynämäkeläinen Kari Mäkelä. Ravakalla on ollut vilkas vuosi, tukihakemuksia on tullut vuonna 2020 noin 40 % aikaisempaa enemmän. Leader-tukien haku jatkuu myös vuonna 2021. Ensi vuonna Ravakassa vietetään Yhteisöllisyyden vuotta.

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:n eli Leader Ravakan syyskokous valitsi 24.11.2020 Vuojoen kartanolla Eurajoella yhdistykselle uuden puheenjohtajan. Uusi puheenjohtaja Kari Mäkelä tulee Mynämäeltä ja edustaa hallituksessa maaseudun yhteisöjä. Hän on aikaisemmin toiminut Ravakan hallituksen varajäsenenä.

Ravakan puheenjohtajana kuusi vuotta toimineella uusikaupunkilaisella Heidi Jaakkolalla tulivat vuodet täyteen Leader-hallituksessa. Yhteisöjä edustava Åke Vastavirta Raumalta jatkaa varapuheenjohtajana.

Uusina varsinaisina jäseninä hallitukseen valittiin Petri Hatakka (julkinen taho, Uusikaupunki), Noora Mantere (julkinen taho, Laitila), Mirva Koskinen (asukas, Vehmaa) ja Tanja Harilainen (asukas, Uusikaupunki). Uusia varajäseniä ovat Mika Munkki (julkinen taho, Vehmaa) ja Petri Rannikko (yhteisöt, Uusikaupunki).

Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Pirita Laivanen (julkinen taho, Eurajoki), Juhani Leino (yhteisöt, Rauma), Krista Topi (yhteisöt, Pyhäranta) sekä Lauri Toivola (asukas, Laitila). Hallituksessa varajäseninä jatkavat Olga Raitanen (yhteisöt, Mynämäki), Sonja Stenman (asukas, Uusikaupunki), Juha-Matti Päivölä (julkinen taho, Laitila), Mirja Kotiranta (julkinen taho, Rauma), Kari Puttaa (yhteisöt, Vehmaa), Tatja Penttilä (yhteisöt, Pyhäranta), Kaisu Töykkälä (asukas, Eurajoki) sekä Satu Puustinen (asukas, Mynämäki).

Leader-ryhmän hallituksen tehtävänä on päättää valintakriteerien pohjalta rahoitettavat hankkeet. Hallitus myös ohjaa Ravakan toiminnan suuntaa sekä seuraa hankkeiden ja strategian toteutumista. Kolmikantainen hallitus koostuu Ravakan alueen ihmisistä. Edustettuina on oltava tasaisesti julkinen taho, alueen yhteisöt sekä maaseudun yksittäiset asukkaat. Ravakka pyrkii siihen, että hallituksessa koko toiminta-alue olisi myös maantieteellisesti tasaisesti edustettuna. Päätöksentekoa ohjaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja Ravakan oma Loisto-kehittämisstrategia.

Kyseessä oli Ravakan historian viimeinen syyskokous, sillä vuodesta 2021 lähtien Ravakka siirtyy yhden kokouksen malliin ja vuosikokous järjestetään aina keväällä.

Hakemusmäärä nousi vuonna 2020 noin 40 %

Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta Leader Ravakassa on ollut vauhdikas vuosi. Vuonna 2020 tukihakemuksia on tullut 40 prosenttia aikaisempia vuosia enemmän, yhteensä noin 60.  Yhteensä Leader Ravakka on vastaanottanut ohjelmakaudella 2014–2020 noin 200 hakemusta, joista neljännes on yritystukia. ELY-keskuksen viranomaispäätöksen on marraskuun 2020 alkuun mennessä saanut vajaa 170 hyväksyttyä hanketta. Julkisen tuen määrä (EU + valtio + kunta) on Ravakan rahoittamissa hankkeissa ollut noin 4,5 miljoonaa euroa.

Myös Loisto-strategian neljä painopistettä (Työtä tekeville, Aktiivisesti arjessa, Ympäristö jossa elämme ja Aineeton pääoma ja kulttuurien kohtaaminen) ovat toteutuneet suunnitellusti.  Leader Ravakalla on ollut vuoden 2015 jälkeen myös kuusi teemahankehakua. Viiden ensimmäisen kautta on rahoitettu lähes 40 yhdistysten pienempää investointia ja kehittämistoimea. Marraskuun alussa päättyneessä Tilpehööri- teemahankehaussa saatiin yli 25 hakemusta.

Leader-hankkeiden haku jatkuu vuonna 2021 – yhteisöllisyys vuoden teemana

Leader-tukien myöntäminen nykykriteereillä jatkuu vuonna 2021. Leader Ravakassa odotellaan parhaillaan käyttöön uutta rahoituskehystä siirtymäkaudelle. Tukihaku on edelleen jatkuva, mutta seuraavat päätökset tehdään uusista varoista. Hallitus kokoustaa säännöllisesti ja tekee päätökset ehdollisina, kunnes rahoituskehys vuodelle 2021 varmistuu. Odotettavissa on noin 600 000 euroa myönnettäväksi yhteisöjen ja yritysten hankkeille ensi vuonna.

Myös NuorisoLeader-tuen haku nuorten omille ideoille jatkuu normaalina.

Leader Ravakan vuoden 2021 vuoden teemaksi on valittu yhteisöllisyys. Yhteisöllisyyden vuonna Ravakka pyrkii entistä monipuolisemmin tukemaan paikallisyhteisöjä toimintansa kehittämisessä.

– Entistä enemmän yhteistyötä ja yhdessä tekemistä alueen ihmisten kanssa, tähän tähdätään, Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio lupaa.