Kuntaraha on Leader-toiminnan ehdoton edellytys

Kuntaraha on Leader-toiminnan ehdoton edellytys. Vaikka kuntien osuus on vain viidesosa, ilman sitä ei EU:n ja valtion rahoitusta Leader-toimintaan saataisi senttiäkään. Säästyneen kuntarahan ansiosta Ravakan onnistui saada käyttöön myös varoja, jotka muilla Leader-alueilla uhkasivat jäädä käyttämättä.

Toisin kuin joskus oletetaan, Leader-rahoitusta ei jää käyttämättä. Leader Ravakan EU-ohjelmakaudelle 2014–2020 saama rahoituskehys lisäkehyksineen saatiin sidottua täysimääräisesti. Valtakunnallisesti rahoituksen sitomisen takaraja oli 31.3.2021 eli tuolloin rahoituksen myöntämisestä hankkeille oli oltava sekä Leader-hallitusten että ELY-keskuksen päätökset. Nyt jaetaan ns. siirtymäkauden rahoitusta.

Leader-alueilla Suomessa saattoi olla maaliskuussa 2021 tilanne, että aikataulu ELY:n viranomaispäätöksen saamiseksi hankkeille oli liian tiukka tai juuri sopivan kokoisia hankkeita ei enää ollut rahoitettavaksi viimeisistä ohjelmakauden varoista. Jotta kaikki Leader-toimintaan varatut rahat saataisiin Suomessa käyttöön ja paikallisiin hankkeisiin, on mahdollistettu varojen siirtäminen Leader-alueiden välillä. Ravakan onnistuikin niin sanotusti pelastaa Leader-toimintaan osoitettuja ohjelmakauden 2014-2020 varoja (EU + valtio) kolmelta muulta Leader-alueelta yhteensä noin 205 000 euroa. Jotta varat saatiin jakoon Ravakan alueen yhteisöjen ja yritysten hankkeille, piti Ravakalla olla näihin kuntarahaa 20 % eli noin 41 000 euroa.

Kuntaraha on ehdoton edellytys Leader-toiminnalle. Ilman kuntien sitoutumista rahaa ei saataisi jakoon senttiäkään.

– Saadaksemme ministeriöltä rahoitusta jaettavaksi, täytyy meillä olla 20 % haetusta kehyksestä alueemme kunnilta kerättyä kuntarahaa. Jokaisen yleishyödyllisen kehittämishankkeen Leader-tuki koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahasta, mutta yritystukia voimme myöntää ilman kuntarahaa. Tätä säästynyttä rahaa olemme voineet käyttää esimerkiksi NuorisoLeader ja StarttiLeader -tukiin. Myös nyt maaliskuussa käytimme näitä säästyneitä kuntarahoja, jotta saimme käyttöömme Leader-rahoitusta, joka uhkasi jäädä käyttämättä, Leader Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio avaa.

Hankepäätösten käsittelyyn vaikuttavat Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen toiminnan ohella myös hakijan toiminta. Joskus esimerkiksi lisäselvityspyynnöt hakemuksiin saattavat viivästyä myös hakijasta riippumattomista syistä. Se, että Leader-alueet joutuivat siirtämään rahoitusta muille ei siis tarkoita, etteikö rahoitukselle olisi kysyntää. Moni kertoikin tarjolla olevasta rahoituksesta vain viikkoa tai kahta ennen aikarajaa. Nopeaa toimintaa tarvittiin Ravakaltakin.

–  Kiitämme rahoitustaan siirtäneitä Leader-ryhmiä ja erityisesti Satakunnan ELY-keskuksen käsittelijöiden joustavaa ja nopeaa toimintaa. Yhteistyö ratkaisee. Ravakan kokonaisuudessaan ohjelmakaudelle saamasta noin 5,5 miljoonan euron kehyksestä rahaa jäi lopulta käyttämättä 0,29 euroa. Kaikki muu saatiin käyttöön alueen hyväksi!

Aktivointi tuotti tulosta – puolet enemmän hakemuksia

Vuonna 2020 Ravakka vastaanotti 50 prosenttia enemmän hakemuksia kuin edellisinä vuosina. Yhteensä Leader Ravakan hallitus puolsi noin 1,6 miljoonaa euroa rahoitusta kehittämishankkeisiin ja yritystukiin.

Ravakan alueen kuntien maksama osuus Leader-rahoituksesta on vuosittain 2,25 e per maaseutualueiden asukas. Kuntaraha vuonna 2020 oli yhteensä 143 000 euroa.

– Vaihtelua vuosien välillä on tietysti paljon niin myönnetyn rahoituksen kuin hankkeiden määränkin suhteen.  Jotta varat ja saadut lisäkehykset saatiin täysimääräisesti käyttöön, olemme tehostaneet viestintää ja myös Ravakan itse hallinnoimien hankkeiden kautta on voitu yhä tehokkaammin viedä viestiä ja aktivoida paikallisia toimijoita kehittämään kotiseudun viihtyisyyttä ja palveluita. Ilman aktiivisia yhdistyksiä ja yrityksiä ei rahoitusta olisi saatu käyttöön, joten kiitos kuuluu ehdottomasti hanketoteuttajille, Kallio muistuttaa.

Hakijoiden kannalta ohjelmakauden päättymisellä ja kaksivuotisen siirtymäkauden alkamisella ei ole merkitystä. Loisto-strategia ohjaa Ravakan toimintaa myös vuosina 2021–2022. Leader-hankkeiden haku on ollut koko ajan käynnissä, ja Ravakan hallitus on jo tehnyt rahoituspäätöksiä myös siirtymäkauden kehyksestä. Vuosina 2021-2022 Ravakalla on jaossa noin 1,7 miljoonaa euroa (EU + valtio + kunta) yhteisöjen ja yritysten hankkeille.

Mitä rahoitettiin 2020?

Viime vuonna käynnistettiin yhteensä 102 kpl isompaa ja pienempää projektia Ravakan rahoituksella:

  • Kehittämishankkeet 41 kpl / 1 238 200 e
  • Yritystuet 18 kpl / 251 200 e
  • Kolmen teemahankkeen kautta
    yhdistysten alahankkeita eli pieniä
    investointi- ja kehittämistarpeita  33 kpl / 103 700 e
  • Omia tukia 10 kpl / 7 400 e

Luvuissa ovat mukana 1.1.2020-28.1.2021 Ravakan hallituksen puoltamat hankkeet. Mukana ovat myös Ravakan omat tuet eli NuorisoLeader, StarttiLeader ja YhteisöLeader. NuorisoLeader-tuista päättää Leader Ravakan nuorisotyöryhmä.

Vuoden 2014 jälkeen rahoitettuja hankkeita voi katsoa Ravakan hankekartasta. Hankekarttaa päivitetään sitä mukaan, kun hallituksen puoltamat hankkeet saavat ELY-keskuksen viranomaispäätöksen.

Lisätietoja antaa:
Toiminnanjohtaja
Ulla Kallio
0440344345
ulla.kallio(@)ravakka.fi