Leader-tuella ollut positiivisia vaikutuksia yritystoimintaan

Leader Ravakan kautta maaseuturahaston yritystukia saaneet yritykset ovat Leader-tuen avulla pystyneet lisäämään palveluita ja tuotteita sekä parantamaan näiden laatua ja tehostamaan toimintaansa, selviää Ravakan tekemästä arvioinnista.

Leader Ravakka on arvioinut Leader-tukien vaikutuksia ja kerännyt kokemuksia tukihausta haastattelemalla alkuohjelmakaudella tukea saaneita yrityksiä ja yhdistyksiä. Loppuvuodesta 2020 Leader Ravakka haastatteli Leader-yritystukea saaneita yrittäjiä, joiden hankkeet ovat jo päättyneet. Haastatteluun tavoitettiin 19 yritystä 22 yrityksestä.

Kaikki haastatellut kertoivat Leader-tuen tuoneen positiivisia vaikutuksia yritystoimintaan. Yhtä lukuun ottamatta kaikki myös kokivat, että voisivat hakea Leader-tukea uudelleen. Muutamalla haastatellulla yrityksellä on jo uusi hanke menossa. Kolmetoista yritystä kertoi, että hankkeen myötä onnistuttiin luomaan uusia palveluita ja tuotteita. Toiminnan monipuolistumisen lisäksi yritykset mainitsivat muun muassa palveluiden laadun parantumisen, tehokkuuden sekä asiakaslähtöisyyden kehittämisen. Kolme yritystä kertoi palkanneensa lisää työntekijöitä hankkeen jälkeen. Osassa yrityksistä alihankkijoiden määrä oli kasvanut.

Tiedotuskylttiä kiinnitetään seinään
Haastateltujen yritysten joukossa oli muun muassa konepajoja, kuntosaleja, maatiloja sekä elintarvikealan ja rakennusalan yrityksiä.  Moni yritys toimii suurten teollisuusyritysten alihankkijoina. Useampi nyt haastatelluista yrityksistä oli aloittava yritys hakiessaan Leader-tukea.

Maaseuturahaston yritystukien tavoitteena on taata monipuolinen yritystoiminta maaseudulla. Elinvoimainen maaseutu auttaa varmistamaan kotimaisen ruuantuotannon säilymistä.

– Maaseudulla on paljon mahdollisuuksia monipuoliseen yrittämiseen. Tuet vähentävät eriarvoisuutta. Investointituet ovat erityisen tärkeitä aloittaville yrittäjille, jotta toimitilat saadaan kuntoon ja konekanta toimivaksi. Usein tukihakemusta perustellaan sillä, että saadaan tehokkaammat ja turvallisemmat koneet käyttöön heti toiminnan alussa, sanoo Leader Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio.

Haastatellut yritykset kokivat tukihaun vievän aikaa ja vaativan työtä, mutta olivat tyytyväisiä Ravakan neuvontaan ja apuun hankeprosessin aikana.

– Hakemuksen liitteeksi tarvitaan esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma. Niiden tekemiseen pitää varata aikaa, mutta ne auttavat myös yrittäjää hahmottamaan, mihin suuntaan omaa yritystoimintaa kannattaa kehittää. Tukihakemusprosessi siis on hyödyllinen yritystoiminnan kehittymisen kannalta. Ja tuntipalkka hakemuksen täyttämisessä on kuitenkin hyvä! Kallio muistuttaa.

Hän kannustaa ottamaan yhteyttä, jos pohtii yrityksen kehittämistä.

–   Useimmiten jo lyhyen puhelinkeskustelun aikana selviää, onko investointi tukikelpoinen eikä siis turhaa työtä teetetä yrittäjällä.

Uudet toimitilat mahdollistivat Tampereen ratikkaprojektiin osallistumisen

Kuivajää- ja laserpuhdistuksiin erikoistunut raumalainen LHI-Service Oy on Lauri Heinon ja Lauri Isbergin yritys, jonka asiakkaita ovat niin teollisuusyritykset, taloyhtiöt kuin yksityishenkilötkin. Yritys hyödynsi Leader-tukea investoinneissa, joita yrityksen toiminnan käynnistäminen vaati.

– Olimme ensin yhteydessä Rauman kaupungin yrityspalveluihin. Sieltä saimme tietoa Leader-tuesta, muuten sitä ei olisi osannut ajatella. Tuki oli siinä vaiheessa iso apu, koska muuten ihan lainarahalla lähdetiin investointeja tekemään, Lauri Isberg kertoo.

Vuonna 2019 perustettu yritys sai alkunsa YT-neuvottelujen tuomasta epävarmuudesta sekä oman mökin puhdistuksesta. Yritystoiminta aloitettiin palkkatöiden ohessa, mutta kasvun myötä Lauri Heino on nyt täysipäiväinen yrittäjä.

Ari Nurmikon mallien ja muottien valmistukseen erikoistunut yritys AN-Design Uudenkaupungin Pyhämaassa on toiminut vuodesta 2007. Yritys on kasvanut pikkuhiljaa ja hyödyntänyt kehittämisessä Leader-tukea muun muassa uusien toimitilojen rakentamisessa.

– Moni sanoo, että hankkeissa on iso paperityö. En ole pitänyt sitä mitenkään ylitsepääsemättömänä. Neuvontaa on aina saanut Ravakasta, Nurmikko sanoo.
Aikaisemmin AN-Design teki paljon muotteja isoille tehtaille, mutta nykyään suurin kysyntä on ulkonäkömalleilla. Asiakkaat ovat ympäri Suomen ja myös ulkomailla. Nurmikko onkin ollut mukana esimerkiksi Tampereen ratikkaprojektissa.

– Tampereelle tehtiin näytille puolitoista raitiovaunua todellisessa koossa. Tein täällä lasikuituosat keulaan sekä ohjauspöydän. Myöhemmin olen ollut mukana tekemässä mallia ratikkapysäkistä. Tässäkin tilauksessa uusi halli oli ratkaiseva, ilman sitä en olisi mahtunut tekemään näitä tilauksia, Nurmikko kertoo.
Sijainti maaseudulla ei ole estänyt AN-Designia saamasta tilauksia.

– Kannattaa muistaa, että työt eivät välttämättä ole paikasta riippuvaisia. Työympäristö ainakin on täällä hyvä!

Pyhämaalainen AN-Design osallistui Tampereen ratikan mallikappaleen eli maketin valmistukseen. Pyhämaassa tehtiin keulan lasikuituosat sekä ohjaamo. Kuva: Tampereen raitiotie Oy / Laura Vanzo.

Vuoden 2015 jälkeen Leader Ravakka on myöntänyt yritystukia EU:n maaseuturahastosta yhteensä 37 yritysten hankkeelle. Hankkeisiin myönnetty Leader-tuki (EU + kunta + valtio) on ollut yhteensä noin 420 000 euroa, ja hankkeiden kokonaiskustannukset yhteensä lähes 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi 26 yritystä on saanut Ravakalta StarttiLeader-tukea, joka on Ravakan oma, pienimuotoiseen kehittämiseen myönnettävä yritystuki. Yritystukien ohella Ravakka on myöntänyt tukea noin 20 elinkeinojen kehittämiseen tähtäävälle hankkeelle. Näitä hankkeita ovat toteuttaneet mm. oppilaitokset, kehittämisyhtiöt ja yrittäjäyhdistykset.
Leader-tukien myöntäminen nykykriteereillä jatkuu vuoteen 2022. Tukihaku on jatkuva ja Leader Ravakan hallitus käsittelee hakemuksia säännöllisesti.