Maaseutuluotain laskeutuu pian havainnoimaan Varsinais-Suomea

Varsinais-Suomessa käynnistyy vielä lokakuun aikana Maaseutuluotain, eli maaseudun kehittämiseen ja julkisuuskuvaan liittyvä kysely, jonka kautta rakennetaan kokonaisvaltainen näkemys  Varsinais-Suomen maaseudun kehityksestä, tilanteesta ja kehittämistarpeista.

 

Kysely suunnataan muun muassa maaseudun kehittäjille ja toimijoille, poliittisille päättäjille, kuntien viranhaltijoille, yrittäjille, yhdistyksille, tiedonvälittäjille, kehitysorganisaatioille ja asiantuntijoille. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään laajasti tilastotietoa. Kyselyn tulokset saadaan käyttöön vielä tämän vuoden puolella.

 

Maaseutuluotaimen on kehittänyt ja testannut Itä-Suomen yliopiston alue-ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Spatian projektitutkija Pasi Saukkonen kertoo, että kyseessä on kehittämisen työväline, jonka avulla luodaan maaseutubarometri, tunnistetaan maaseudun kehittämiskohteita ja lisätään maaseudun tunnettuutta ja näkyvyyttä.

Kyselyn ovat tilanneet Varsinais-Suomen Leader-ryhmät. Selvityksen toteuttamiseen on saatu rahoitusta Keskitien säätiöltä. Ole valmiina, kysely saattaa tulla sinullekin!

 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:

Pasi Saukkonen
050464 2534 /pasi.saukkonen@uef.fi
Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia / Itä-Suomen yliopisto