Ravakan omat hankkeet olleet menestyksekkäitä paikallisen kehittämisstrategian toteuttamisessa

ENRD eli Euroopan maaseutuverkosto (European Network for Rural Development) julkaisi loppukesästä juttusarjan liittyen innovatiiviseen Leader-toimintaan. Leader Ravakka pääsi mukaan haastateltavien joukkoon. Lue juttu siitä, miten Ravakka on onnistunut lisäämään paikallisen kehittämisstrategian vaikuttavuutta omien hankkeiden avulla!

ENRD yhdistää eurooppalaiset maaseudun kehittäjät ja pyrkii välittämään tietoa hyvistä käytännöistä ja onnistuneista hankkeista EU-maiden välillä. Tällä tavalla ENRD tukee kansallisten ja paikallisten maaseudun kehittämisohjelmien toteuttamista eri maissa.

Leader Ravakka on onnistunut vuosien saatossa edistämään oman paikallisen kehittämisstrategian tavoitteita hyvin suunniteltujen ja toteutettujen omien hankkeiden myötä. ENRD teki jutun tästä Suomessa melko yleisestä paikallisen kehittämisen mallista, ja haastatteli juttuun Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kalliota. Esimerkkinä toimii EkoTeko-hanke.

Alkuperäisen jutun voit lukea ENRD:n sivuilta. Suora linkki juttuun: The effectiveness of ‘own projects’ in LEADER. Alla käännös artikkelista suomeksi.

ENRD Contact Point 7/2020:

Leader-ryhmien omien hankkeiden vaikuttavuus

Kestävä kehitys on läpileikkaava teema Leader Ravakan nykyisessä paikallisessa kehittämisstrategiassa. Tavoitteena on rohkaista paikallisia toimijoita toteuttamaan ympäristöystävällisempiä hankkeita ja näin torjumaan ilmastonmuutosta.

Kun kehittämisohjelmaa valmisteltiin, Leader-ryhmä kuunteli tarkkaan paikallisten asukkaiden ja organisaatioiden tarpeita ja toiveita. Alueella oli laaja-alainen huoli ympäristöstä ja myös kunnianhimoa puuttua tilanteeseen. Keinot ja osaaminen käytännön toteutukseen kuitenkin puuttuivat. Paikallisia ympäristöneuvojia on alueella niukasti ja haasteeksi nousi, miten edistää ympäristöön liittyviä strategisia tavoitteita vaikuttavasti.

Ratkaisuksi nousi “omien hankkeiden malli”. Leader-ryhmä työllistää asiantuntijan, joka tulee mukaan tiimiin ottaen vastuuta tietyn kehittämisstrategian osa-alueen toteuttamisesta. Työntekijä on vastuussa paikallisten toimijoiden verkottamisesta, edistää tietämystä teemasta ja auttaa hanketoteuttajia toimien suunnittelussa. Tarvittaessa hän myös tukee projektien toteuttamisessa.

Leader-ryhmien omat hankkeet ovat melko yleisiä Suomessa, ja arviolta noin puolet ryhmistä toteuttaa niitä. Olennaista näissä on, että hanke keskittyy vahvasti paikallisen kehittämisstrategian toteuttamiseen, rahoitukseen osallistuvat sopivat organisaatiot ja hankkeella voidaan luoda uusia työpaikkoja.

Esimerkiksi  (Leader Ravakan) kaksivuotinen EkoTeko-hanke (76 730 €) pyrkii edistämään kestävää kehitystä maaseudulla. Leader-ryhmään palkattu asiantuntija auttaa ja neuvoo paikallisia yhteisöjä kestävään kehitykseen liittyen. Tähän sisältyy niin koulutusta, vertaisoppimista, verkostoitumista kuin yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen jakamista.  EkoTeko-hankkeen projektipäällikkö kannustaa ihmisiä pohtimaan päivittäistä toimintaansa ja auttaa heitä suunnittelemaan projekteja, joilla edistää käytännön ratkaisuja kohti ekologisempaa ja kestävämpää arkea.

Omien hankkeiden toteuttaminen Leader Ravakassa on ollut menestyksekästä ja parantanut paikallisen kehittämisstrategian vaikuttavuutta.  Projektityöntekijöiden osallistaminen mahdollistaa Leader-ryhmän muun henkilöstön keskittymisen hallintoon ja ydintehtäviin. Leader-ryhmän kokemuksen mukaan omat hankkeet ovat myös loistava keino sitouttaa toimintaan erilaisia kohderyhmiä, kuten nuoria, sekä lisätä yhteistyötä muiden Leader-ryhmien kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Omat hankkeet rahoitetaan samalla tavalla kuin muutkin Leader-hankkeet. Leader Ravakan alueen seitsemän kuntaa rahoittavat 20 prosenttia koko rahoituskehyksestä ohjelmakaudella. Edellä mainitun EkoTeko-hankkeen rahoituksesta tulee muiden Leader-hankkeiden tapaan 42 prosenttia EU:lta, 38 prosenttia valtiolta 20 prosenttia kunnilta. Vuosittaisissa tapaamisissa kuntien kanssa tarkastellaan ohjelman toteutumista ja toteutusprosessia. Kunnat ovat olleet tyytyväisiä Leader-ryhmän omien hankkeiden vaikuttavuuteen. Koronatilanteesta huolimatta kunnat ovat lupautuneet kasvattamaan Leader-toimintaan varatun kuntarahan määrää.

Artikkeli on julkaistu ENRD:n sivuilla heinäkuussa 2020. Juttua varten ENRD Contact Point haastatteli Leader Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kalliota.