EkoSparraamo kiinnosti, vielä ehdit mukaan

Leader Ravakan EkoTeko-hanke tukee alueen kyliä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä kestävän kehityksen edistämisessä. EkoTeko-hankkeen EkoSparraamon kautta vapaaehtoisvoimin toimivat yhteisöt ja porukat saavat maksutonta apua esimerkiksi toiminnan suunnitteluun tai tunnistettujen ongelmien ratkomiseen. Haku EkoSparraamoon oli auki loppuvuodesta 2021 ja  määräaikaan mennessä mukaan haki viisi yhdistystä. Tekin ehditte vielä mukaan, ottakaa yhteyttä hankekoordinaattori Tiina Saaresrantaan. 

Sparraamo auttaa erilaisia yhteisöjä pohtimaan, miten toimintaa voisi kehittää kestävämmäksi ja millaisia kestävän kehityksen tekoja yhteisöissä voitaisiin tehdä. Mukaan Sparraamoon voi hakea kylä, yhdistys, porukka, rinki, naapurusto, joukkue, kerho – mikä tahansa ryhmä tai yhteisö. Tavoitteena lisätä yhteistä hyvää luomalla jotain uutta. Osallistua voi pienikin sakki, mutta osallistumisen tuloksena syntyvän suunnitelman, toiminnan, tapahtuman tai muun tuotteen tulisi hyödyttää laajempaa joukkoa tai olla helposti monistettavissa muiden käyttöön.

– Voimme esimerkiksi yhdessä laatia yhdistykselle kestävän kehityksen suunnitelman ja ottaa sen osaksi yhdistyksen toimintaa, pienentää tapahtumien ja tilaisuuksien hiilijalanjälkeä, toteuttaa ympäristökasvatusaiheisen pienen tapahtuman kaikenikäisille tai järjestää tempauksen, jolla edistetään hyötyliikuntaa jalan tai polkupyörällä – mahdollisuuksia on vaikka mihin! Vaaditaan ainoastaan halu tarttua toimeen ja löytää uutta suuntaa omaan tekemiseen. Valmista ideaakaan ei tarvita, jotta voi hakea mukaan, kannustaa EkoSparraamosta vastaavan EkoTeko-hankkeen koordinaattori Tiina Saaresranta.

Sparraamo palvelee yhteisöjä ja tarjoaa maksutta työpanoksen yhteisöjen käyttöön.

– Ei tarvitse pelätä, että tulee äkkiä kauhea työmäärä tehtäväksi. Kannattaa miettiä asiaa sen kautta, millaisesta tulevaisuudesta unelmoi. Konkreettinen asia, joka tehdään, voi olla hyvinkin pieni, Saaresranta sanoo.

Sparraamo mahdollistaa myös pienen rahallisen tuen suunnitelmien toteuttamiseen. Ravakka voi tukea EkoSparraamossa syntyviä yleishyödyllisiä kestävää kehitystä tukevia ideoita 500–1500 euron avustuksella.

Työ alkaa aloitustapaamisilla tammi-helmikuussa.

– Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä teemoja. Tässä on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä matalalla kynnyksellä toteuttamaan pieniä kestävää kehitystä tukevia juttuja. Ei kannata murehtia, onko oma idea sopiva EkoSparraamoon. Kannattaa ottaa yhteyttä, yhdessä mietitään asiaa sitten eteenpäin, Saaresranta kannustaa.

EkoSparraamo pähkinänkuoressa

Mistä on kyse? EkoSparraamo pyrkii erityisesti ekologisen kestävyyden edistämiseen. Sparraamon kautta tarjotaan Laitilan, Uudenkaupungin, Pyhärannan, Rauman, Vehmaan, Mynämäen ja Eurajoen alueen yhteisöille maksutonta neuvontaa ja asiantuntija-apua kestävän kehityksen edistämisessä.

Miten Sparraamo voi auttaa?

  • Kehittämällä yhteisönne toimintaa kestävämmäksi. Toimia voivat olla esimerkiksi kestävän kehityksen lupauksen laatiminen tai yhteisöllisyyden kehittäminen.
  • Toteuttamalla kanssanne pieniä kestävän kehityksen tekoja. Ympäristökasvatustapahtuma, kierrätysmahdollisuuksien parantaminen, pyöräilyn edistäminen – mitä vain, mikä edistää kestävää kehitystä!
  • Ratkomalla kanssanne tunnistamianne haasteita. Vieraslajit, ruokahävikki, yhteisten tilojen alhainen käyttöaste – mitä vain!
  • Auttaa löytämään yhteistyökumppaneita ja samoihin tavoitteisiin pyrkiviä ystävyysyhteisöjä läheltä ja kauempaa.
  • Tarjoamalla pientä rahallista tukea (500–1500 e) suunnitellun toteuttamiseen.

Kuka voi hakea mukaan? Kylä, yhdistys, porukka, rinki, naapurusto, joukkue, kerho –mikä tahansa ryhmä tai yhteisö. Tavoitteena lisätä yhteistä hyvää luomalla jotain uutta.

Voiko saada rahoitusta? Ravakka voi tukea EkoSparraamossa syntyviä yleishyödyllisten kestävää kehitystä tukevien ideoiden toteutusta 500–1500 euron avustuksella.

Miten pääsen mukaan? Mukaan EkoSparraamoon voi hakea helposti täyttämällä lomakkeen osoitteessa ravakka.fi/yhdistyksille/kestavakehitys. Haku on auki 17.11.– 31.12.2021. Työ alkaa aloitustapaamisilla tammi-helmikuussa. Mukaan voi hakea, jos kestävä kehitys kiinnostaa. Valmista ajatusta siitä, miten tai mitä toimintaa haluaa kehittää ei tarvita.

EkoTeko-hanke (2019–2022) auttaa Ravakan alueen yhdistyksiä, asukkaita ja kuntia tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja ja toimia. Hankkeen päämääränä on muun muassa lisätä kierrätystä, vähentää energiankulutusta, lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, sekä edistää kestävän arjen taitoja ja käytänteitä. Hanke tarjoaa niin neuvontaa, koulutusta kuin kokemustenvaihtoakin.

Lisätietoja antaa:
Tiina Saaresranta
EkoTeko-hankkeen koordinaattori
044 7929005
tiina.saaresranta@ravakka.fi