Leader-ryhmät rahoittaneet jo 850 Leader-hanketta – Leader Ravakalla jaossa 1,7 miljoonaa euroa vuosina 2021-2022

Satakunnan Leader-ryhmät ovat rahoittaneet yli 850 paikallisten yhteisöjen ja yritysten toteuttamaa hanketta viimeisen seitsemän vuoden aikana. Hankkeiden kautta alueen kehittämiseen on käytetty yhteensä yli 46 miljoonaa euroa, josta Leader-tukien osuus on yhteensä 24 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että Leader-tuki on kannustanut paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä satsaamaan omarahoitusta hankkeisiin vielä noin 22 miljoonaa euroa.

Koko Suomen laajuisesti Leader-hankkeita on toteutettu kuluneella rahoituskaudella yhteensä 440 miljoonalla eurolla. Satakuntalaiset ovat siis olleet verrattain aktiivisia hanketoteuttajia, koska edustavat yli 10 prosenttia koko maan luvusta.

 

Satakunnan Leader-ryhmät ovat rahoittaneet yli 850 paikallisten yhteisöjen ja yritysten toteuttamaa hanketta viimeisen seitsemän vuoden aikana. Hankkeiden kautta alueen kehittämiseen on käytetty yhteensä yli 46 miljoonaa euroa, josta Leader-tukien osuus on yhteensä 24 miljoonaa euroa.

 

Yritystuet ovat rohkaisseet yrittäjiä investoimaan

Yritystukien osuus alueen koko potista on 4,26 miljoonaa euroa. Tuettuja yrityksiä on lähemmäs kolmesataa. Leader tukee pääsääntöisesti mikroyrityksiä eli alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä liiketoiminnan aloittamisessa, kehittämisessä ja laajentamisessa. Yritykset ovat itse investoineet Leader-hankkeiden kautta alueelle vielä yli 13 miljoonaa euroa.

Yritysten hankkeilla on luotu uusia työpaikkoja, monipuolistettu paikkakuntien palvelutarjontaa, kehitetty digitaalisia työkaluja, rakennettu ja kunnostettu toimitiloja sekä ostettu tuotantoa monipuolistavia koneita. Hanketoteuttajille tekemiemme haastattelujen perusteella yritystuet ovat olleet merkittäviä etenkin yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Yhdistysaktiivit ovat paiskineet talkoita kolmen miljoonan edestä

Satakunnan Leader-ryhmät ovat rahoittaneet lähes kuusisataa yhteisöjen hanketta viimeisen ohjelmakauden aikana. Suurin osa näistä on paikallisten yhdistysten ja seurojen projekteja, joilla on parannettu oman paikkakunnan harrastusmahdollisuuksia ja asuinviihtyvyyttä. Tällaisten yleishyödyllisten eli laajaa ihmisjoukkoa hyödyttävien hankkeiden kautta aluetta on kehitetty yhteensä yli 28 miljoonalla eurolla, josta Leader-tukea on noin 20 miljoonaa euroa.

Yhdistykset voivat korvata hankkeiden omavastuuosuuttaan talkootyöllä. Yhdistysten vapaaehtoiset ovat huhkineet talkoita yhteisen hyvän eteen peräti 296 000 tuntia ja saaneet työllään korvatuksi pitkälti yli 3 miljoonan euron kustannukset. Talkootöillä on esimerkiksi kunnostettu retkeilyreittejä ja kesäteattereita sekä rakennettu liikuntapaikkoja.

Yhteisöjen hankkeisiin lukeutuu lisäksi laajempia kuntien, kehittämisorganisaatioiden, korkeakoulujen ja koulutusyhtymien vetämiä kehittämishankkeita, joilla on muun muassa luotu uusia matkailupalveluita.

Osa Leader-hankkeista on koko maakunnan laajuisia kuten Maaseudun Sivistysliiton ITE-taiteen kartoitushanke, jonka kautta esiin on nostettu kymmeniä aiemmin tuntemattomia satakuntalaisia ITE-taiteilijoita. Kartoitusta tekevä kokenut ITE-taiteen konkari Veli Granö kertoo törmänneensä hankkeen aikana Satakunnassa useasti yhteisölliseen useamman ihmisen tai koko kylän yhteiseen ITE-taiteeseen, jota hän ei ole muualla Suomessa tavannut. Satakunnan Sydänpiirin Messiin-hankkeella puolestaan parannettiin Satakunnan maaseudun asukkaiden elvytystaitoja ja levitettiin tietoutta sydäniskureista arviolta 10 000 hengelle.

Uudet rahoituspotit jakoon – Satakuntaan yli 7 miljoonaa lisää hankerahaa

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi viime viikolla tiedon uusista rahoituskehyksistä seuraavalle kahdelle vuodelle. Ministeriö osoittaa Suomen Leader-ryhmille EU:n maaseuturahaston ja valtion osuuksia yhteensä 69 miljoonaa euroa yritys- ja hanketukiin vuosille 2021–2022. Satakunnan alueella toimiville Leader-ryhmille tästä potista on tulossa 5,8 miljoonaa euroa jaettavaksi paikallisille yrityksille ja yhdistyksille.

Kun tähän päälle lasketaan paikallisten kuntien rahoitusosuudet, tulee seuraavalle kahdelle vuodelle jaettavaa hankerahaa Leader Pohjois-Satakunnalle yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, Leader Joutsenten reitille ja Leader Ravakalle hieman vajaat 1,7 miljoonaa euroa, Leader Karhuseudulle 1,4 miljoonaa euroa ja Leader Pyhäjärviseudulle lähemmäs 800 000 euroa. Tukien myöntäminen jatkuu normaalisti vanhoilla säännöillä vuodet 2021–2022. Yhdistysten ja yritysten kannattaa siis olla yhteydessä oman kunnan alueella toimivaan Leader-ryhmään, mikäli kehittämisideoita syntyy.