Tule meille töihin! Haussa kehittämiseen ja yhteistyöhön intohimoisesti suhtautuva yhteisökoordinaattori

Etsimme kehittämiseen ja yhteistyöhön intohimoisesti suhtautuvaa yhteisökoordinaattoria toimimaan kylien, yhteisöiden ja alueiden hyväksi Leader Ravakan alueella. Yhteisökoordinaattorin tehtävänä on koordinoida Leader Ravakan rahoittaman ja hallinnoiman Yhteisökompassi-hankkeen sekä Smart Villages - Älykkäitä ratkaisuja ja mitattavia tuloksia- hankkeen toteutusta.

Etsimme kehittämiseen ja yhteistyöhön intohimoisesti suhtautuvaa yhteisökoordinaattoria toimimaan kylien, yhteisöiden ja alueiden hyväksi Leader Ravakan alueella.

Yhteisökoordinaattorin tehtävänä on koordinoida Leader Ravakan rahoittaman ja hallinnoiman Yhteisökompassi-hankkeen sekä Smart Villages – Älykkäitä ratkaisuja ja mitattavia tuloksia- hankkeen toteutusta. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2024 saakka, mutta mahdollisuudet jatkoon ovat erinomaiset.

Hakemukset paikkaan tulee lähettää 29.12.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen leader.ravakka(at)gmail.com. Liitä hakemukseen CV ja hakukirje (ei muita liitteitä). Hakemuksessa voi esittää palkkatoiveen. Haastattelut voidaan aloittaa jo ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Ulla Kallio, toiminnanjohtaja, puh. 044 0344345.

Yhteisökompassi-hankkeen tavoitteena on tukea yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoita haluamassaan yhteisöllisessä toiminnassa ja sen kautta lisätä maaseutualueiden pito- ja veto sekä elinvoimaa. Hankkeessa jalkautetaan uusia ideoita Leader Ravakan alueelle, autetaan alueen yhdistystoimijoiden toimintansa uudistamista sekä rohkaistaan heitä kehittämään toimintaansa ja aktivoidaan uusia ihmisiä mukaan yhteiseen tekemiseen.

Smart Villages -hankkeen tavoitteena on avata Smart Villages -käsitettä alueen asukkaille ja auttaa kahden toimenpidekokeilun kautta maaseudun yhteisöjä suunnittelemaan ja luomaan uusia ja parempia palveluita ja toimintamalleja alueelle. Toimenpidekokeiluissa hyödynnetään sekä kehitetään olemassa olevaa SEROI+-metodologiaa ja yhteistyömallia (metodologia auttaa ymmärtämään minkälaisilla toimilla voidaan saavuttaa suurin taloudellinen, mutta myös ympäristöllinen ja sosiaalinen etu alueella). Toimenpidekokeilut tehdään yhteistyössä kolmen kansainvälisen hankekumppanin kanssa.

Yhteisökoordinaattorina vastaat molempien hankkeiden hankesuunnitelmien mukaisista toimenpiteistä, kuten esimerkiksi:

·       Tuet ja neuvot Ravakan alueen yhdistystoimijoita tarvelähtöisesti heidän toimintansa kehittämisessä

·       Järjestät erilaisia koulutuksia, työpajoja, tilaisuuksia ja opintomatkoja

·       Vastaat hankkeiden viestinnästä ja raportoinnista

·       Edistät yhdistystoimintaa, yhteisöllistä tekemistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuuden tunnetta Ravakan alueella

·       Autat maaseudun yhteisöitä luomaan ja suunnittelemaan uusia palveluita, strategioita ja toimintamalleja alueelle

·       Kehität yhdistysten palvelutuotantoa sekä parannat ja lisäät paikallisia palveluita, toiminta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia

·       Lisäät Smart Villages -käsitteen tunnettavuutta alueen asukkaiden ja muiden paikallistoimijoiden keskuudessa

·       Etsit uusia yhteistyökumppaneita ja yhteistyökuvioita Ravakan alueen toimijoille ja verkostoit paikallisia toimijoita toistensa kanssa

·       Osallistut hankkeen Smart Villages -hankkeen kansainväliseen koordinaatioon, kansainvälisiin matkoihin ja niiden järjestämiseen irlantilaisten ja italialaisten hankekumppanien kanssa

Toivomme sinulta:

·       Soveltuvaa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa tai muu soveltuva koulutus tai työkokemus

·       Valmiutta ilta- ja viikonlopputöihin ja matkustamiseen

·       Kokemusta ja/tai näkemystä yhdistystoiminnasta

·       Kiinnostusta paikalliseen kehittämiseen sekä kylien ja yhteisöjen kanssa toimimiseen

·       Kokemusta hankehallinnosta ja hankemaailmasta

·       Hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja ja joustavuutta

·       Organisaatiotaitoja

·       Sujuvaa suomen kielen taitoa ja englannin kielen taitoa

Eduksi katsotaan alueen ja yhdistystoimijoiden tuntemus (erityisesti Rauman seudulla). Hankkeen toimenpiteitä tehdään paljon yhdessä Ravakan muun henkilökunnan ja naapuri Leader-ryhmien kanssa yhteistyössä.

Työtä tehdään kaikissa Ravakan alueen kunnissa. Toimistomme sijaitsee Uudessakaupungissa, mutta etätyömahdollisuudet ovat meillä erittäin hyvät ja työtä voi myös tehdä kunnissa olevista etätyöpisteistä.

Työaika hankkeelle on 100 prosenttia, mutta joustaa myös tekijän omien toiveiden ja tilanteen perusteella. Tehtävää voi tehdä myös kaksi henkilöä osa-aikaisena, joten hakea voi, vaikka kykenisi sitoutumaan vain pienempään tuntimäärään. Työsopimus on määräaikainen 31.12.2024 asti, mutta jatko on mahdollinen. Tehtävässä aloitus mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.2.2022. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.