huhtikuu 2021

Suomen kylien nuorten tulevaisuusjaosto haluaa edistää maallemuuttoa parantamalla kuntien nuorisovaltuustotyötä, etäopiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä maaseudun imagoa. Varsinais-Suomen edustaja Nina Kuusisto-Huuskonen kuuluu myös Leader Ravakan nuorisotyöryhmään. Hän puhuu osallistamisen ja yhteisöllisyyden...