heinäkuu 2021

Leader Ravakka toteutti touko-kesäkuussa kyselyn Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorille koskien kotiseutuun liittyviä kehittämistarpeita. Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista nuorista kertoi voivansa harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa. Ravakka kysyi...