Leader Ravakan uusi strategia Suomen paras – alueelle 4,8 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 52 Leader-ryhmää eli paikallista toimintaryhmää CAP-rahoituskaudelle 2023–2027. Päätöksellä ministeriö osoitti Leader-ryhmille maaseudun paikalliseen kehittämiseen yhteensä 223 miljoonaa euroa, joista 4,8 miljoonaa euroa on osoitettu Leader Ravakalle. Ravakan uusi kehittämisohjelma Luotsi sai Leader-valintakomitealta parhaimmat pisteet Suomessa.

SUOMEN PARAS STRATEGIA

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 52 Leader-ryhmää eli paikallista toimintaryhmää CAP-rahoituskaudelle 2023–2027. Päätöksellä ministeriö osoitti Leader-ryhmille maaseudun paikalliseen kehittämiseen yhteensä 223 miljoonaa euroa, joista 4,8 miljoonaa euroa on osoitettu Leader Ravakalle. Ravakan uusi kehittämisohjelma Luotsi sai Leader-valintakomitealta parhaimmat pisteet Suomessa.

Leader-ryhmät rahoittavat oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisia kehittämishankkeita ja yritystukia rahoituksen avulla. Kehittämisstrategiat ovat laajan osallistavan valmistelun tulosta ja jokaisella alueen asukkaalla ja toimijalla on ollut mahdollisuuksia vaikuttaa strategian sisältöön. Luotsin laatimiseen osallistui arviolta 2 500 paikallista henkilöä ja toimijaa. ”Ohjelmassa kuuluu alueemme asukkaiden, yhdistysten, yritysten, asiantuntijoiden ja nuorten ääni. Suuri kiitos kaikille strategian tekoon osallistuneille! ” Leader Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio välittää kiitollisuutensa kaikille pitkään prosessiin osallistuneille.

Katso täältä kaikkien suomalaisten Leader-ryhmien piste- ja euromäärät: Lista Leader-ryhmistä ja niiden rahoituskehyksistä (päätöksen liite)

NELJÄ PAINOPISTETTÄ

Leader Ravakan Luotsi-strategian tavoitteena on edistää elinvoimaa elinkeinoista, luoda mahdollisuuksia matkailusta, tehdä älykkäästi yhdessä ja luoda mahdollisuuksia virkistävään vapaa-aikaan. Luotsi-strategiamme on väylä alueen näköiseen tulevaisuuteen. Vuonna 2030 Ravakan alueella on elinvoimaista ja älykästä toimintaa sekä paljon virkistäviä mahdollisuuksia. Matkailu alueellemme kasvaa ja rikastaa arkeamme. Hyvää elämää luodaan vastuullisesti yhdessä ja toinen toisiltamme oppien: Ravakka toimii luotsina myötä- ja vastatuulessa.

Lue lisää Leader Ravakan uudesta strategiasta täältä: https://ravakka.fi/tietoameista/tulevaisuus/

STRATEGIASTA VÄLITTYY AKTIIVISUUS, INNOVATIIVISUUS JA UUDISTUVUUS

Strategioita pisteyttänyt Leader-valintakomitea antoi Ravakan huikealle pistemäärälle seuraavat perustelut:

”Ravakan strategia on selkeä, helppolukuinen ja raikas. Strategiasta välittyy aktiivisuus, innovatiivisuus ja uudistuvuus. Alueen kuvaus on tasapainoinen. Strategiassa on hyvin johdatellut painopisteet ja hyvin muotoillut tavoitteet ja toimenpiteet, jotka antavat hyvät lähtökohdat toiminnalle kauden aikana. Strategian valmisteluprosessi oli monipuolisesti osallistava ja tasapainoinen. Strategiasta välittyi, että se oli kirjoitettu alueen asukkaille.”

HANKKEITA VOI VALMISTELLA, VAIKKA RAHOITUSTA EI OLEKAAN VIELÄ JAETTAVANA

Uutta rahoitusta voi hakea myöhemmin keväällä, kun uutta kautta koskeva kansallinen lainsäädäntö ja toimeenpano valmistuvat. Olkaa kuitenkin rohkeasti yhteydessä, jos teillä on hankeidea tai olette kehittämässä yritystoimintaa. Nyt on hyvä aika valmistella hanketta ja me autamme siinä mielellämme!

MITÄ ON LEADER-TOIMINTA?

Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöjä, yrityksiä ja alueen kunnat. Leader-ryhmiä on kaikilla Suomen maaseutualueilla. Leader-rahoituksen piirissä on yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa maaseutuasukasta. Leader-toiminnalla eli yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä toteutetaan osaltaan Suomen
CAP-suunnitelmaa. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä ja lisätään osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Leader-toiminta on ihmisten ja yhteisöjen aktivointia ja neuvontaa sekä rahoitusta ideoiden toteuttamiseksi.

Leader-toiminnan rahoitus CAP-suunnitelmassa on 230 miljoonaa euroa, josta 43 prosenttia tulee EU:lta, 37 prosenttia valtiolta ja 20 prosenttia Leader-alueiden kunnilta. Seitsemän miljoonaa euroa jaetaan myöhemmin kauden aikana.

Lisätietoa Leader-rahoituksesta saa Leader Ravakasta.