Ravakan EkoSparraamo tulee taas!

EkoSparraamosta voi pyytää neuvoa siihen, että löydätte teille luontevan tavan toimia kestävästi ja vastuullisesti. Kestävyys ja vastuullisuus on toimintaa, jossa kulkee käsi kädessä ympäristön ja ihmisten hyvinvointi. Myös monissa maaseutuperinteiden arjen ratkaisuissa on paljon luonnostaan kestävää, joista voimme ottaa oppia tämän päivän yhdistysarjen ratkaisuihin. Kestävästi ja vastuullisesti on nyt myös Ravakan paikallisen kehittämisohjelman (2023-2027) läpileikkaava teema. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa rahoitettavissa hankkeissa tulee jollain lailla tuoda esiin, miten hanketta toteutetaan kestävä kehitys ja vastuullisuus huomioiden. Kestävä ja vastuullinen toiminta on meidän kaikkien asia, jota jokainen toteuttaa omista lähtökohdistaan käsin. ​

EkoSparraamoosta ideointi-, suunnittelu- ja toteutusapua!

Sparraamon kautta tarjotaan Laitilan, Uudenkaupungin, Pyhärannan, Rauman, Vehmaan ja Mynämäen alueen yhteisöille maksutonta neuvontaa ja asiantuntija-apua kestävän kehityksen edistämiseksi. Apua esimerkiksi toiminnan suunnitteluun tai tunnistettujen ongelmien ratkomiseen. EkoSparraamon voi kutsua paikalle esimerkiksi, jos yhteisöäsi kiinnostaa:

  • Kylän tai yhdistyksen kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen
  • Tapahtuman suunnittelu kestävämmäksi
  • Ympäristökasvatusta edistävän tilaisuuden, toiminnan tai tempauksen järjestäminen
  • Järjestää tapahtuma tai työpaja, jolla lisätään kylän osaamista esim. omavaraisuudessa, ympäristöystävällisessä pihanhoidossa, energia-asioissa jne​
  • Perustaa niitty, kyläviljelmä​
  • Parantaa kierrätystä, edistää pyöräilyä tai kimppakyytejä, energiansäästöä jne

EkoSparraamo voi auttaa myös löytämään yhteistyökumppaneita ja samoihin tavoitteisiin pyrkiviä ystävyysyhteisöjä läheltä ja kauempaa.

Kuva: Leader Ravakka lanseerasi EkoSparraamo-toiminnan loppusyksystä 2021. Kevään ja kesän 2022 aikana Ravakan tuella seitsemän yhdistystä toteutti kestävän kehityksen toimintaa EkoSparraamon puitteissa.

Mukaan voi hakea kylä, yhdistys, porukka, rinki, naapurusto, joukkue, kerho – mikä tahansa ryhmä tai yhteisö. Osallistua voi pienikin sakki, mutta osallistumisen tuloksena syntyvän suunnitelman, toiminnan, tapahtuman tai muun tuotteen tulee hyödyttää laajempaa joukkoa tai olla helposti monistettavissa muiden käyttöön. Yhteisön tulee toimia Leader Ravakan toimialueella.

Ota yhteyttä Tiina Saaresrantaan jos haluat keskustella ideastasi (tiina.saaresranta@ravakka.fi, 044-7929005) tai täytä suoraan lyhyt hakemus. Hakemusta varten riittää alustava idea.