Tukihaku on nyt auki!

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat alkaneet Hyrrä-asiointipalvelussa.

Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on alkanut - uusia mahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat alkaneet Hyrrä-asiointipalvelussa. Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedotushankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista.

Loput hanketukimuodoista tulee hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, ryhmähankkeiden ja pienhankkeiden haut.

Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana. Leader Ravakan hallitus käsittelee ensimmäiset 15.8.23 päättyvän valintajakson aikana saapuneet hankkeet 5.9.23 kokouksessaan.

Luotsi määrittelee paikallisen kehittämisen suuntaviivat

Leader Ravakan paikallinen kehittämisohjelma Luotsi määrittelee suuntaviivat alueen kehittämiseen. Hankerahoitukseen Leader Ravakan alueella on kaudelle 2023 – 2027 varattu yhteensä 3,8 milj. euroa.
Luotsin neljä painopistealuetta Elinvoimaa elinkeinoista, Mahdollisuuksia matkailusta, Älykkäästi yhdessä ja Virkistävää vapaa-aikaa pitävät sisällään mahdollisuuksia monenlaisille hankkeille. Hankkeita tulee toteuttaa kestävästi ja vastuullisesti, yhteistyön voimin ja mahdollisuuksien mukaan digitalisaatio haltuun ottaen tai siihen pyrkien.

Luotsi-ohjelmaan kokonaisuudessaan pääsee tutustumaan täällä.

Uudistunut asiointipalvelu ohjaa hakemuksen tekemisessä

Maaseudun yritys- ja hanketukia haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän.

Yritys- tai hanketukihakemusta tehdessään hakijan on valittava kustannusmalli, jonka mukaan kustannusarvio laaditaan ja maksua haetaan. Sopivin kustannusmalli riippuu tuen kohteesta.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen löytyy Ruokaviraston nettisivuilta ruokavirasto.fi/tuet/asiointi/hyrra/ ja Leader-ryhmässä myös autamme hakemusten täyttämisessä, yhteystietomme löytyvät täältä.

Huomioithan että kirjautuessasi Hyrrään organisaatiosi tunnuksilla ensin aukeaa näkymä alkuperäiseen Hyrrään, jossa edelleen voidaan tehdä maksu- ja muutoshakemuksia vanhan kauden hankkeisiin. Sivun yläreunan palkista pääsee siirtymään uudistettuun Hyrrään ja tekemään uutta hakemusta.

Yritystukia kehittämiseen ja kokeiluihin

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset, Leader-ryhmästä tukea voi hakea maksimissaan viisi henkilöä työllistävät mikroyritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Niin alkavalle kuin toimivallekin yritykselle maaseuturahoituksen kautta avautuu nyt uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksen käynnistämisen ja kehittämisen tueksi, myös yritystoiminnan kokeiluun on saatavilla tukirahoitusta.

Hanketuissa painotetaan ympäristö- ja ilmastotoimia

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Älykkäät kylät -toimenpiteellä tuetaan maaseutuyhteisöjä, jotka kehittävät älykkäitä ratkaisuja paikallisiin haasteisiin. Ratkaisuja kehitetään paikallisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. Tavoitteena on parantaa alueen taloudellisia, sosiaalisia ja/tai ympäristöoloja erityisesti digitaalitekniikan tarjoamilla ratkaisuilla. Kyliltä edellytetään yhteistyötä muiden kylien, kunnan tai muun yhteisön kanssa.

Leader-ryhmistä voi hakea rahoitusta lähes kaikkien muiden välineiden lisäksi pieniin, korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeisiin tai yleishyödyllisiin investointeihin. Näiden pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi. Pienhankkeiden haku avautuu syksyllä 2023.

Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Lisätietoja tuenhakijalle:
www.ruokavirasto.fi/yritystuet
www.ruokavirasto.fi/hanketuet