megafoni

maaseutuohjelman tiedotus satakunnassa

Satakunnan Leader-ryhmien Satakunnan ELY-keskuksen, SataKylät ry:n, Satakuntaliiton ja ProAgria Länsi-Suomen yhteisen viestintähankkeen päätavoitteena oli tiedottaa Manner-Suomen maaseutuohjelman, Satakunnan maaseutuohjelman ja Leader-strategioiden mahdollisuuksista ja tuloksista. Yhteinen viestintä maaseutuohjelmasta, hyvistä käytännöistä ja tuloksista sekä yhteistyön syventäminen olivat hankkeen keskiössä. Samalla tehtiin tunnetuksi Leader-toimintatapaa ja Leader-brändiä sekä Satakunnassa tehtävää maaseudun kehittämistyötä.

Yhteistyötä tehtiin paitsi maakunnan sisällä myös kumppanien kanssa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

Hankkeen tuloksia

Hankkeella vahvistettiin hankekumppanien viestintätaitoja ja -yhteistyötä. Hankkeen aikana tuotiin esiin yhteensä noin 160 EU:n maaseuturahastosta rahoitetun hankkeen tuloksia ja vaikutuksia mm. lehtiartikkeilein, videoin ja sosiaalisen median kautta, ja tehtiin tunnetuksi rahoituksen mahdollisuuksia. Hankkeessa tuotettiin mm. Sankariyhdistykset ja Sankariyrittäjät-lehdet. 

TOTEUTUSAIKA 

5/2016 – 12/2019 (päättynyt)

KUSTANNUSARVIO 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 282 300 €, josta julkisen tuen osuus on 100 %. 

Hanketta rahoitti Satakunnan ELY-keskus EU:n maaseuturahastosta.

YHTEISTYÖTAHOT

Leader Karhuseutu
Leader Pyhäjärviseutu
Leader Pohjois-Satakunta
Leader Joutsenten reitti
SataKylät ry
Satakuntaliitto
ProAgria Länsi-Suomi
Satakunnan ELY-keskus