Yhdistysklinikka

osallisuutta, yhteistyötä ja osaamista

Hanke tarjosi yhdistyksille ja yhdistystoimijoille neuvontaa yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Hankkeessa kehitettiin toimintatapoja, lisättiin osaamista työpajoin tai hankittiin sitä tarpeen mukaan esimerkiksi viestinnästä. Hankkeella tavoiteltiin lisää ja toimivampia yhdistyksiä, uusia aktiivisia toimijoita ja näkyvää sekä vaikuttavaa yhdessä tekemistä.

Alueidenvälinen hanke. Rahoittajana myös Leader Varsin Hyvä. Lisäksi hanke toimi Kustavissa. 

 

Hankkeen tuloksia

Hankkeeseen osallistui on Leader Ravakan puolelta noin 100 asiakasyhdistystä tai muuta organisaatiota. Yhdistyksiä, joiden kanssa on uudistettu ja kehitetty perustoimintaa, oli mukana Leader Ravakan alueelta noin 80 kpl. Hankkeessa järjestettiin runsaasti erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia koko toteutusajan ja etsittiin aktiivisesti yhteistyön paikkoja. Kyläsuunnitelmien päivityksiä tehtiin useisiin kyliin Leader Ravakan alueella. 

TOTEUTUSAIKA 

2015-2019 (päättynyt)

KUSTANNUSARVIO 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 282 300 €, josta julkisen tuen osuus on 100 %.

Alueidenvälistä hanketta rahoittavat Leader Ravakka ja Leader Varsin Hyvä. 

TUTUSTU HANKKEEN LOPPUJULKAISUUN

Tutustu Tekemisen meininki -puheenvuoroja aktiivisesta yhdistystoiminnasta –julkaisuun, joka kerää yhteen hankkeessa oivallettua ja opittua. Lukemaan pääset klikkaamalla alla olevaa kansikuvaa: