Four Seasons DERBY

”Four Seasons Derby – food tourism in rural areas” on kansainvälinen ruokamatkailuhanke, jonka tavoitteena on välittää kynnyksettömiä ruoka- ja matkakokemuksia Leader Ravakan alueen asukkaille ja levittää eurooppalaisia ruokaperinteitä kansallisten rajojen yli. 

Ruokamatkailu on matkailua, jossa ruoka ja paikalliset elintarvikkeet ovat pääroolissa. Vaikka ruokamatkailu on Euroopassa nousussa, kaikilla ei ole mahdollisuutta matkustaa. Four Seasons Derby tuo ruokamatkailumahdollisuuden lähelle!

Hankkeen tuotokset

Hankkeen yhtenä näkyvimpänä tuotoksena ovat yleisölle avoimet tapahtumat, joissa esitellään sekä oman alueen että hankekumppanien alueiden ruokakulttuuria ja paikallisia elintarvikkeita. Hankkeessa alueellisina yhteistyökumppaneina ovat mukana Wirmon Martat ry Mynämäeltä ja Vireä Lappi ry Rauman Lapista.

Tapahtumia kehitetään yhdessä hankkeen kansainvälisten kumppanien kanssa. Kumppanien alueille Romaniaan suuntautuvilla opinto- ja tiedonvaihtomatkoilla haetaan ruokamatkailumahdollisuuksien levittämisen lisäksi uusia ideoita tapahtumien järjestämiseen ja toteutukseen.

Makuelämyksiä maailmalta

TOTEUTUSAIKA 

16.1.2018-31.12.2022

KUSTANNUSARVIO

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 69 900 €, josta julkisen tuen osuus on 80 %

KANSAINVÄLISET KUMPPANIT

Ravakalla on hankkeessa kolme romanialaista kansainvälistä kumppania Transsilvanian alueelta, Romaniasta:

1. Lider Bistriţa Năsăud, Romania

2. Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj, Romania

3. Association Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum, Romania

Sekä yksi suomalainen yhteistyökumppani Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

OTA YHTEYTTÄ

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii kansainvälisten asioiden koordinaattori Juuliska Seikola
 
Ota yhteyttä Juuliskaan:

Juuliska Seikola

044 7929001

juuliska.seikola(at)ravakka.fi