Leader-hankkeiden haku jatkuu entiseen tapaan myös vuodet 2021–2022

Leader-tukien myöntäminen nykykriteereillä jatkuu vuosina 2021–2022. Tukihaku on jatkuva, ja yhteyttä kannattaa ottaa idean kanssa niin yhteisöjen kuin yritystenkin. Paikallinen kehittämisohjelmamme Loisto ohjaa toimintaamme myös vuosina 2021–2022.

Ravakan yhteisöjen ja yritysten hankkeille myönnettävissä oleva rahoituskehys vuonna 2021 tulee olemaan noin 600 000 euroa.

Leader-hankkeiden rahoittamisesta päättää Leader Ravakan hallitus. Hankkeiden tulee olla maaseutuohjelman sekä Ravakan Loisto-strategian mukaisia. Hallitus arvioi tätä valintakriteerien perusteella. Kolmikantainen hallitus koostuu Ravakan alueen ihmisistä. Edustettuina on oltava tasaisesti julkinen taho, alueen yhteisöt sekä maaseudun yksittäiset asukkaat. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin loppuvuodesta mynämäkeläinen Kari Mäkelä.

Myös NuorisoLeader-tuen haku nuorten omille ideoille jatkuu normaalina. NuorisoLeader-tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Tuen myöntämisestä päättää Ravakan nuorisotyöryhmä.

Vuonna 2020 tukihakemuksia tuli Ravakkaan 40 prosenttia aikaisempia vuosia enemmän, yhteensä noin 60.  Yhteensä Leader Ravakka on vastaanottanut ohjelmakaudella eli vuoden 2015 jälkeen noin 200 hakemusta, joista neljännes on yritystukia. ELY-keskuksen viranomaispäätöksen on marraskuun 2020 alkuun mennessä saanut vajaa 170 hyväksyttyä hanketta. Julkisen tuen määrä (EU + valtio + kunta) on Ravakan rahoittamissa hankkeissa ollut noin 4,5 miljoonaa euroa. Myös Loisto-strategian neljä painopistettä (Työtä tekeville, Aktiivisesti arjessa, Ympäristö jossa elämme ja Aineeton pääoma ja kulttuurien kohtaaminen) ovat toteutuneet suunnitellusti.

Leader Ravakan vuoden 2021 vuoden teemaksi on valittu yhteisöllisyys. Yhteisöllisyyden vuonna Ravakka pyrkii entistä monipuolisemmin tukemaan paikallisyhteisöjä toimintansa kehittämisessä.