Ravakan asiantuntijat apunasi – näissä kysymyksissä autamme Sinua!

Tiimimme vahvistui alkusyksystä, kun Tiina Saaresranta palasi EkoTeko-hankkeen pariin ja Minna Kivimäki aloitti hankekoordinaattorina Echoes- sekä Smart Villages -hankkeissa.  Katso tästä kertaus Ravakan asiantuntijapalveluista ja siitä, kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa. Ravakan neuvonta on aina maksutonta.

Voisiko ideani saada Leader-tukea? Mitä kirjoittaa liiketoimintasuunnitelmaan yritystukea hakiessa? Lähivesien tila huolettaa, mitä voin tehdä? Mistä löytäisin esimerkkejä retkeilyreittien kunnostamiseen? Mistä kalastaja voi saada tukea investointiin? Kuinka huomioida kestävä kehitys kylässämme?

Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen Leader Ravakasta. Tutustu asiantuntijoihimme:

Minna Kivimäki aloitti Ravakassa hankekoordinaattorina elokuussa. Minnan tausta on ekologiassa ja hän viimeistelee opintojaan Turun yliopistossa. Minna vetää jatkossa aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen keskittyvää Echoes-hanketta. Kansainvälisessä hankkeessa kehitetään historiallisesti merkittäviä kulttuurikohteita Ravakan alueella.

– Tähtäin on kulttuurin ja matkailun kehittämistä, mutta kestävyys edellä. Hankkeessa pyritään saamaan etenkin perinnetietoa ja hiljaista tietoa paremmin esiin ja samalla säilöttyä tuleville sukupolville. Keskiössä ovat ihmiset ja toiminta, eivät vain rakennukset tai fyysiset paikat. Ympäristönäkökulmasta katsottuna vanhassa kulttuurissa on hienoja oivalluksia, monet asiat on tehty ympäristön kannalta kestävästi.

Minna ottaa hoitaakseen myös hiljan käynnistyneen Smart Villages älykkäitä ratkaisuja ja mitattavia tuloksia (SEROI+) -hankkeen, jonka tavoitteen on lisätä tietoa älykkäistä ja kestävistä ratkaisuista myös paikallistasolla. Luvassa on mm. yhteisöllisiä työpajoja ja yhdistysyhteistyön edistämistä.

Ota yhteyttä:

Hankekoordinaattori
Minna Kivimäki
044 7929008
minna.kivimaki(@)ravakka.fi

Tiina Saaresranta toimii Ravakassa hankekoordinaattorina EkoTeko-hankkeessa. EkoTeko-hankkeen päämääränä on muun muassa lisätä kierrätystä, vähentää energiankulutusta, lisätä osallisuutta  ja yhteisöllisyyttä, sekä edistää kestävän arjen taitoja ja käytänteitä. Hankkeen kautta Ravakka tarjoaa niin neuvontaa, koulutusta kuin kokemustenvaihtoakin. Apua on tarjolla kestävän kehityksen mukaisten valintojen ja toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

– Aika usein ajatellaan, että ympäristön tilaa parantavia toimenpiteitä tekevät vain varsinaiset luonnonsuojelujärjestöt tai vesiensuojeluyhdistykset, mutta iät ja ajat myös kyläyhdistykset ja muut toimijat ovat tehneet asioita ympäristön eteen, hankekoordinaattori Tiina Saaresranta sanoo ja muistuttaa, että ekologisen kestävyyden ohella myös  sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ovat hankkeen ytimessä.

Ota yhteyttä:

Hankekoordinaattori
Tiina Saaresranta
0447929005
tiina.saaresranta(@)ravakka.fi

Tuuli Jansson kuvassa keltaisessa paidassa

Ravakka panostaa entistä vahvemmin kylien ja yhdistysten neuvontaan ja tukemiseen. Vuoden alussa jälleen työt Ravakassa aloittanut yhteisö- ja ympäristökoordinaattori Tuuli Jansson jalkautuu alueemme yhteisöjen pariin niin etänä kuin tapaamisten sekä tapahtumien kautta. Tuuli auttaa yhdistyksiä monenlaisessa toiminnan kehittämisessä mm. toiminnan kestävyydeen ja älykkyyteen liittyen.

–  Yleensä jos toiminta on älykästä, se on myös kestävää. Nämä kulkevat käsi kädessä, Tuuli sanoo.

Tuulin erikoisalaa ovat  ympäristöön, luontoon ja virkistyskäyttöön liittyvät kysymykset niin maalla kuin vesilläkin. Hän auttaa yhteisöjä mm. luonnon ympäristöihin liittyvissä kysymyksissä ja ympäristötoimenpiteiden suunnittelussa. Ravakan omalla Ympäristöneuvonnalla pyritään myös lisäämään ympäristötietoisuutta. Tuuli työskentelee myös KalaLeaderin parissa.

Ota yhteyttä:

Yhteisö- ja ympäristökoordinaattori
Tuuli Jansson
044 7929007
tuuli.jansson(@)ravakka.fi

 

Juuliska Seikola toimii erityisesti yleishyödyllisten Leader-hankkeiden neuvonnan ja tulevaisuustyön parissa. Hän auttaa yhdistyksiä Leader-hankkeiden hakuun ja toteutukseen liittyvissä kysymyksissä. Leader-tukien haku jatkuu nykykriteereillä myös vuosina 2021-2022.

– Joskus hakemuksen teko voi jännittää ja tuntua hieman pelottavalta, mutta ajatuksiensa kanssa ei kannata jäädä yksin. Olkaa reippaasti yhteydessä meihin, niin pohditaan asiaa yhdessä,  Ravakan kehittämispäällikkö Juuliska Seikola kannustaa.

Juuliska vastaa edelleen myös Ravakan kansainvälisistä yhteyksistä ja nuorisotyöryhmästä. NuorisoLeader-tukeen liittyvissä kysymyksissä voi myös olla yhteyksissä Juuliskaan.

– Ravakan nuorisotyöryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääntä kuuluviin Leader-toiminnassa ja alueemme kehityksessä. Nuoret päättävät muun muassa nuorille jakamastamme NuorisoLeader-rahoituksesta.

Ota yhteyttä:

Kehittämispäällikkö
Juuliska Seikola
044 7929001
juuliska.seikola(@)ravakka.fi

 

Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio vastaa yritystukiin ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvästä hankeneuvonnasta. Myös alueidenväliset laajemmat hankkeet ja niihin liittyvät tiedustelut hoitaa Ravakassa Ulla.

Hän kannustaa yrittäjiä ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä, jos pohtii yrityksen kehittämistä.

– Useimmiten jo lyhyen puhelinkeskustelun aikana selviää, onko investointi tukikelpoinen eikä siis turhaa työtä teetetä yrittäjällä. Tukihakemusprosessi on hyödyllinen yritystoiminnan kehittymisen kannalta, sillä siinä pohditaan tarkemmin, mihin suuntaan yritystä halutaan kehittää, toiminnanjohtaja Ulla Kallio sanoo.

Ota yhteyttä:

Toiminnanjohtaja
Ulla Kallio
0440344345
ulla.kallio(@)ravakka.fi

 

Mika Halttu

Leader Ravakassa työskentelee myös Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän eli tuttavallisemmin Kala-Leaderin aktivaattori Mika Halttu. Kala-Leaderin toiminta-alue ulottuu viiden Leader-ryhmän alueelle: Uudestakaupungista Merikarvialle ja kattaa myös Pyhäjärven ympäryskunnat. Mika vastaa hankeneuvonnasta kalastusyrittäjille ja muille kalatalouden kehittämisestä kiinnostuneille. KalaLeaderin kautta haettavien hankkeiden rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

– Toimiala kattaa kalastuksen lisäksi myös kalankasvatuksen, kalakaupan ja jalostuksen sekä myös kalastusmatkailun kehittämisen. Työni on aktivoida alueen toimijoita ja kehittäjiä synnyttämään toimialaan liittyviä hankkeita ja investointeja. Tämän lisäksi iso osa työtäni on alueen yritysten ja ammatinharjoittajien tukeminen erilaisella neuvonnalla, kalatalousaktivaattori Mika Halttu kertoo.

Ota yhteyttä:

Kalatalousaktivaattori
Mika Halttu
044 7929002
mika.halttu(@)ravakka.fi

Jouko Parviainen

Jouko Parviainen toimii Outdoor Leader – Polkuja pitkin -hankkeen hankekoordinaattorina. Yhdeksän Leader-ryhmän yhteisessä Outdoor Leader -hankkeessa tuodaan yhteen paikallisia yhdistyksiä, yrittäjiä ja muita toimijoita. Outdoor Leader -hankkeen aikana kehitetään retkeilyreittien toiminnallisuutta, palvelutasoa, markkinointia ja tuotetarjontaa.  Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan luonto- ja retkikohteiden ylläpitäjien verkostoon oppimaan yhdessä, ota yhteyttä Joukoon.

– Koulutuksissa ja työpajoissa ovat kohdanneet ihmiset, joilla on tuoreita ideoita ja ne, jotka ovat olleet alalla vuosikymmeniä. Kun on saanut hyvän idean, sen toteuttaminen on paljon helpompaa, jos joku voi kertoa omista kokemuksistaan ja auttaa muita oikaisemaan monta mutkaa, hankekoordinaattori Jouko Parviainen kannustaa.

Ota yhteyttä:

Hankekoordinaattori
Jouko Parviainen
044 7291302
jouko.parviainen(@)ravakka.fi

Mimmi Virtanen

Viestintään liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä viestintäkoordinaattori Mimmi Virtaseen. Mimmi auttaa löytämään myös oikean asiantuntijan, jos tuntuu vaikealta hahmottaa, kehen olla yhteydessä oman asian kanssa. Mimmi toivoo etenkin hanketoteuttajilta aktiivista viestintää myös Ravakan suuntaan hankkeiden etenemisestä ja tapahtumista.

– Jos hankkeessasi olisi tarina-ainesta, kuulemme tästä mielellämme. Aina mahdollisuuksien mukaan teemme juttuja erilaisista hankkeista inspiraatioksi muille, viestintäkoordinaattori Mimmi Virtanen sanoo.

Juttuideoiden kanssa voit olla yhteydessä Mimmiin tai suoraan Satakunnan ja Varsinais-Suomen aluetiedottajiin Janica Vilenin ja Iida Pakkaseen.

Ota yhteyttä:

Viestintäkoordinaattori
Mimmi Virtanen
044 7929001
mimmi.virtanen(@)ravakka.fi

Varsinais-Suomen aluetiedottaja
Janica Vilen
044 0630 630
janica.vilen@haloomaaseutu.fi

Satakunnan aluetiedottaja
Iida Pakkanen
044 973 3416

iida.pakkanen@pyhajarviseutu.fi

Myös Ravakan hallitus auttaa ja vastaa!

Leader Ravakan paikallisista ihmisistä koostuva hallitus käsittelee ja päättää rahoitettavat hankkeet. Vaikka yhdistyksen käytännön työtä tekee henkilökunta toiminnanjohtajan johdolla, hallitus ohjaa Ravakan toiminnan suuntaa sekä seuraa hankkeiden ja strategian toteutumista. Hallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuodessa. Ravakan hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Mäkelä. Tutustu hallitukseen!

Katso Ravakan hallituksen yhteystiedot!