Ravakan asiantuntijat apunasi – näissä kysymyksissä autamme Sinua!

Tiimimme sai vahvistusta, kun Tuuli Jansson palasi perhevapaalta Ravakkaan töihin yhteisö- ja ympäristökoordinaattoriksi. Katso tästä kertaus Ravakan asiantuntijapalveluista ja siitä, kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa. Ravakan neuvonta on aina maksutonta.

Voisiko ideani saada Leader-tukea? Mitä kirjoittaa liiketoimintasuunnitelmaan yritystukea hakiessa? Lähivesien tila huolettaa, mitä voin tehdä? Mistä löytäisin esimerkkejä retkeilyreittien kunnostamiseen? Mistä kalastaja voi saada tukea investointiin? Kuinka huomioida kestävä kehitys kylässämme?

Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen Leader Ravakasta. Tutustu asiantuntijoihimme:

 

Tuuli Jansson kuvassa keltaisessa paidassa

Tänä vuonna Ravakka panostaa entistä vahvemmin kylien ja yhdistysten neuvontaan ja tukemiseen. Vuoden alussa jälleen työt Ravakassa aloittanut yhteisö- ja ympäristökoordinaattori Tuuli Jansson jalkautuu alueemme yhteisöjen pariin ensin etänä ja myöhemmin myös tapaamisten sekä tapahtumien kautta. Tuuli auttaa yhdistyksiä monenlaisessa toiminnan kehittämisessä ja auttaa myös ottamaan käyttöön paljon puhuttuja ”älykkäitä ratkaisuja”.

– Yhteisöissä tehdään jo älykkäitä asioita, sitä ei vaan tunnisteta. Yksi tärkeä osa älykkyyttä on se, että tehdään yhdessä. Yleensä jos toiminta on älykästä, se on myös kestävää. Nämä kulkevat käsi kädessä. Mitään ei tarvitse tehdä pakosti, vaan tarvelähtöisesti toimiminen on aina tietenkin älykkäintä, Tuuli sanoo.

Hän auttaa jatkossa ympäristöön, luontoon ja virkistyskäyttöön liittyvissä kysymyksissä niin maalla kuin vesilläkin. Tuuli vastaa myös toistaiseksi EkoTeko-hankkeesta ja kestävään kehitykseen liittyvästä neuvonnasta Ravakan alueella.

– Ulkoilu- ja metsään meno on nyt niin trendikästä, että uskon virkistyskäyttökohteiden ja luontomatkailun kehittämiseen liittyviä asioita käynnistyvän runsaasti. Ihan siitä oman kylän tulipaikasta ja hiihtoladusta saattaa tulla se juttu, mikä tuo kylälle elämää sitten muutenkin.

Ota yhteyttä:

Yhteisö- ja ympäristökoordinaattori
Tuuli Jansson
044 7929007
tuuli.jansson(@)ravakka.fi

 

Juuliska Seikola otti syksyllä haltuun yleishyödyllisten Leader-hankkeiden neuvonnan. Hän auttaa yhdistyksiä Leader-hankkeiden hakuun ja toteutukseen liittyvissä kysymyksissä. Leader-tukien haku jatkuu nykykriteereillä myös vuosina 2021-2022.

– Joskus hakemuksen teko voi jännittää ja tuntua hieman pelottavalta, mutta ajatuksiensa kanssa ei kannata jäädä yksin. Olkaa reippaasti yhteydessä meihin, niin pohditaan asiaa yhdessä,  Ravakan kehittämispäällikkö Juuliska Seikola kannustaa.

Juuliska vastaa edelleen myös Ravakan kansainvälisistä yhteyksistä ja nuorisotyöryhmästä. NuorisoLeader-tukeen liittyvissä kysymyksissä voi myös olla yhteyksissä Juuliskaan.

– Ravakan nuorisotyöryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääntä kuuluviin Leader-toiminnassa ja alueemme kehityksessä. Nuoret päättävät muun muassa nuorille jakamastamme NuorisoLeader-rahoituksesta.

Ota yhteyttä:

Kehittämispäällikkö
Juuliska Seikola
044 7929001
juuliska.seikola(@)ravakka.fi

 

Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio vastaa yritystukiin ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvästä hankeneuvonnasta. Myös alueidenväliset laajemmat hankkeet ja niihin liittyvät tiedustelut hoitaa Ravakassa Ulla.

Hän kannustaa yrittäjiä ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä, jos pohtii yrityksen kehittämistä.

– Useimmiten jo lyhyen puhelinkeskustelun aikana selviää, onko investointi tukikelpoinen eikä siis turhaa työtä teetetä yrittäjällä. Tukihakemusprosessi on hyödyllinen yritystoiminnan kehittymisen kannalta, sillä siinä pohditaan tarkemmin, mihin suuntaan yritystä halutaan kehittää, toiminnanjohtaja Ulla Kallio sanoo.

Ota yhteyttä:

Toiminnanjohtaja
Ulla Kallio
0440344345
ulla.kallio(@)ravakka.fi

Pekka Alho toimii Ravakassa ympäristöneuvojana ja auttaa erityisesti yhdistyksiä luonnon ympäristöihin liittyvissä kysymyksissä ja ympäristötoimenpiteiden suunnittelussa. Ympäristöneuvonnalla pyritään myös lisäämään ympäristötietoisuutta.

– Työ on neuvontaa, apua ja kannustusta yhdistyksille, yhteisöille, kunnille ja kuntalaisille. Työn toivoo tuottavan alueelle paitsi moninaisempaa ymmärrystä ympäristön tilasta ja sen merkityksestä, myös konkreettisia ympäristötekoja luonnon hyväksi, ympäristöneuvoja Pekka Alho sanoo.

Ympäristöneuvonnalle on ollut viime aikoina runsaasti kysyntää. Uusien projektien kanssa yhdistykset voivat ottaa yhteyttä myös Tuuli Janssoniin.

Ota yhteyttä:

Ympäristöneuvoja
Pekka Alho
040 0829074
pekka.alho(@)turkuamk.fi

Mika Halttu

Leader Ravakassa työskentelee myös Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän eli tuttavallisemmin Kala-Leaderin aktivaattori Mika Halttu. Kala-Leaderin toiminta-alue ulottuu viiden Leader-ryhmän alueelle: Uudestakaupungista Merikarvialle ja kattaa myös Pyhäjärven ympäryskunnat. Mika vastaa hankeneuvonnasta kalastusyrittäjille ja muille kalatalouden kehittämisestä kiinnostuneille. KalaLeaderin kautta haettavien hankkeiden rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

– Toimiala kattaa kalastuksen lisäksi myös kalankasvatuksen, kalakaupan ja jalostuksen sekä myös kalastusmatkailun kehittämisen. Työni on aktivoida alueen toimijoita ja kehittäjiä synnyttämään toimialaan liittyviä hankkeita ja investointeja. Tämän lisäksi iso osa työtäni on alueen yritysten ja ammatinharjoittajien tukeminen erilaisella neuvonnalla, kalatalousaktivaattori Mika Halttu kertoo.

Ota yhteyttä:

Kalatalousaktivaattori
Mika Halttu
044 7929002
mika.halttu(@)ravakka.fi

Jouko Parviainen

Jouko Parviainen toimii Outdoor Leader – Polkuja pitkin -hankkeen hankekoordinaattorina. Yhdeksän Leader-ryhmän yhteisessä Outdoor Leader -hankkeessa tuodaan yhteen paikallisia yhdistyksiä, yrittäjiä ja muita toimijoita. Outdoor Leader -hankkeen aikana kehitetään retkeilyreittien toiminnallisuutta, palvelutasoa, markkinointia ja tuotetarjontaa.  Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan luonto- ja retkikohteiden ylläpitäjien verkostoon oppimaan yhdessä, ota yhteyttä Joukoon.

– Koulutuksissa ja työpajoissa ovat kohdanneet ihmiset, joilla on tuoreita ideoita ja ne, jotka ovat olleet alalla vuosikymmeniä. Kun on saanut hyvän idean, sen toteuttaminen on paljon helpompaa, jos joku voi kertoa omista kokemuksistaan ja auttaa muita oikaisemaan monta mutkaa, hankekoordinaattori Jouko Parviainen kannustaa.

Ota yhteyttä:

Hankekoordinaattori
Jouko Parviainen
044 7291302
jouko.parviainen(@)varsinhyva.fi

Mimmi Virtanen

Viestintään liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä viestintäkoordinaattori Mimmi Virtaseen. Mimmi auttaa löytämään myös oikean asiantuntijan, jos tuntuu vaikealta hahmottaa, kehen olla yhteydessä oman asian kanssa. Mimmi toivoo etenkin hanketoteuttajilta aktiivista viestintää myös Ravakan suuntaan hankkeiden etenemisestä ja tapahtumista.

– Jos hankkeessasi olisi tarina-ainesta, kuulemme tästä mielellämme. Aina mahdollisuuksien mukaan teemme juttuja erilaisista hankkeista inspiraatioksi muille, viestintäkoordinaattori Mimmi Virtanen sanoo.

Juttuideoiden kanssa voit olla yhteydessä Mimmiin tai suoraan Satakunnan ja Varsinais-Suomen aluetiedottajiin Janica Vilenin ja Iida Pakkaseen.

Ota yhteyttä:

Viestintäkoordinaattori
Mimmi Virtanen
044 7929001
mimmi.virtanen(@)ravakka.fi

Varsinais-Suomen aluetiedottaja
Janica Vilen
044 0630 630
janica.vilen@haloomaaseutu.fi

Satakunnan aluetiedottaja
Iida Pakkanen
044 973 3416

iida.pakkanen@pyhajarviseutu.fi

Myös Ravakan hallitus auttaa ja vastaa!

Leader Ravakan paikallisista ihmisistä koostuva hallitus käsittelee ja päättää rahoitettavat hankkeet. Vaikka yhdistyksen käytännön työtä tekee henkilökunta toiminnanjohtajan johdolla, hallitus ohjaa Ravakan toiminnan suuntaa sekä seuraa hankkeiden ja strategian toteutumista. Hallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuodessa. Ravakan hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Mäkelä. Tutustu hallitukseen!

Katso Ravakan hallituksen yhteystiedot!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin