Author: mimmi.virtanen

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. Tukea uusiutuvaan energiaan ja resurssitehokkuuteen Yritys...

Suomessa on 55 Leader-ryhmää, jotka myöntävät maaseuturahaston rahoitusta yrittäjien, yhdistysten, kuntien ja oppilaitosten hankkeisiin. Rahoitusta saa esimerkiksi kylätalon remonttiin, harrastusvälineiden hankintaan, kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin tai yrityksen koneinvestointeihin. Leader-toiminta kattaa maantieteellisesti koko Suomen....

Leader Ravakka toteutti touko-kesäkuussa kyselyn Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorille koskien kotiseutuun liittyviä kehittämistarpeita. Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista nuorista kertoi voivansa harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa. Ravakka kysyi...

Vermuntilan-Kulamaan kyläyhdistyksessä tehtiin ”sukupolvenvaihdos” viime vuonna. Uusi johtokunta on toden teolla paneutunut kylän kehittämiseen. Suunnitelmallisuudella, vastuujaolla ja yhteistyöllä voidaan voittaa yhdistystoiminnan pahin vihollinen: aika. Internetyhteydet, puuttuva pikavuoropysäkki, 8-tien remontti ja kierrätysmahdollisuudet –...