Author: mimmi.virtanen

Leader Ravakka toteutti touko-kesäkuussa kyselyn Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorille koskien kotiseutuun liittyviä kehittämistarpeita. Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista nuorista kertoi voivansa harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa. Ravakka kysyi...

Vermuntilan-Kulamaan kyläyhdistyksessä tehtiin ”sukupolvenvaihdos” viime vuonna. Uusi johtokunta on toden teolla paneutunut kylän kehittämiseen. Suunnitelmallisuudella, vastuujaolla ja yhteistyöllä voidaan voittaa yhdistystoiminnan pahin vihollinen: aika. Internetyhteydet, puuttuva pikavuoropysäkki, 8-tien remontti ja kierrätysmahdollisuudet –...

Kaikille avoin Yhteisötila Tuuki Mynämäellä on esimerkki älykkäästä toiminnasta yhteiskäyttökoneineen, varauskalentereineen ja sähkölukkoineen. Tilan luoneiden Wirmon Marttojen toiminta on älykästä muutenkin. Jäsenistöstä huolehtiminen, toimimaan innostaminen ja suunnitelmallisuus ovat neljässä vuodessa...

Kuten olet jo saattanut huomata, me työstämme täällä Ravakassa tulevaa strategiaa eli paikallista kehittämisohjelmaa. Tuleva strategia määrittelee pitkälti, mitä voimme tehdä ja rahoittaa tulevina vuosina aivan samaan tapaan kuin Loisto-strategia on viime vuosina tehnyt. Strategiaa ei kuitenkaan työstetä...