Author: mimmi.virtanen

Leader Ravakalla on käynnissä Yhtene ympäristö -teemahanke, jonka kautta voidaan rahoittaa tavanomaisia Leader-hankkeita pienempiä investointitarpeita. Yhdistykset voivat hakea tukea esimerkiksi koneiden, laitteiden, välineiden ja kaluston hankintaan sekä rakentamisen, korjaamisen tai...

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. Tukea uusiutuvaan energiaan ja resurssitehokkuuteen Yritys...

Kuka voi saada Leader-rahoitusta ja mihin? Entä miten sitä haetaan? Näihin kysymyksiin vastataan Leader Ravakan rahoitusinfoissa. Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio kertoo 30 minuutin Teams-infoissa Leader-tuen mahdollisuuksista ja hakemisesta. Jos sinulla...

Suomessa on 55 Leader-ryhmää, jotka myöntävät maaseuturahaston rahoitusta yrittäjien, yhdistysten, kuntien ja oppilaitosten hankkeisiin. Rahoitusta saa esimerkiksi kylätalon remonttiin, harrastusvälineiden hankintaan, kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin tai yrityksen koneinvestointeihin. Leader-toiminta kattaa maantieteellisesti koko Suomen....

Leader Ravakka toteutti touko-kesäkuussa kyselyn Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorille koskien kotiseutuun liittyviä kehittämistarpeita. Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista nuorista kertoi voivansa harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa. Ravakka kysyi...